Verkiezingen

In België geldt de kiesplicht vanaf 18 jaar. De stemformulieren worden opgestuurd door de dienst burgerzaken van uw woonplaats of van uw voorafgaande woonplaats bij een recente verhuis. Wanneer men geen oproepingsbrief gekregen heeft kan men een duplicaat afhalen bij de dienst burgerzaken. Op de dag van de verkiezingen zelf begeeft elke kiezer zich tijdens de kiesuren het voor hem bestemde kieslokaal in het bezit van uw identiteitskaart en oproepingskaart. Stemmen bij volmacht voor:

  • zieken en/of gehandicapten
  • zij die verhinderd zijn omwille van beroeps- of dienstredenen
  • schippers, marktkramers en kermisreizigers
  • gevangenen
  • kiezers verhinderd wegens hun geloofsovertuiging
  • studenten
  • zij die tijdelijk in het buitenland verblijven (hiervoor is ook een attest van de burgemeester nodig)

 

De aanvraag om te stemmen bij volmacht dient gestaafd te worden met een vereist attest. Iedere gemachtigde mag slechts over één volmacht beschikken. 

Uitgelicht

Contact

Burgerzaken

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 625 of 089 769 621

F 089 769 619

E-mail


NIEUWE OPENINGSUREN!

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons