Cultuurbeleid

Maasmechelen bereidt momenteel haargemeentelijke meerjarenplan 2014-2019 voor. Het gemeentebestuur zal hierin ook de  krijtlijnen van het Maasmechelse cultuurbeleid uitzetten.

Enkele beleidsaccenten zijn nu reeds bekend, aangezien ze bepaald worden door de Vlaamse Overheid. Het lokaal cultuurbeleid moet namelijk aandacht besteden aan gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.

 

Bij gemeenschapsvorming kan je denken een heel amalgaam van activiteiten met als doel  het verbinden en overbruggen van diensten, verenigingen, gemeenschappen en burgers. Gemeenschapsvormende activiteiten stimuleren ontmoeting en betrokkenheid.

 

Cultuureducatie staat in het teken van het verwerven van culturele vaardigheden en het stimuleren van aandacht voor culturele en artistieke uitingen; werken aan  de bereidheid om aan cultuur deel te nemen en er deel aan te hebben.

Inspanningen inzake het bereiken van kansengroepen houden rekening met maatschappelijke tendensen zoals vergrijzing, verjonging, integratie, verarming, etcetera. De bedoeling is om de drempels weg te werken die mensen ondervinden om aan cultuur deel te nemen.

 

De wijze waarop dit alles gebeurt wordt vervolgens ingevuld door het gemeentebestuur. Ook andere beleidsaccenten zijn mogelijk. Deze invulling ontstaat mede op basis van input van betrokken burgers. Zij hebben hun  bevindingen over het culturele aanbod ondermeer kunnen weergeven in de bevraging omtrent cultuur die de cultuurdienst organiseerde. Ook de Gemeentelijke Culturele Raad zal een advies formuleren omtrent deze nieuwe beleidsplannen.

De cultuurdienst speelt  een belangrijke rol in de uitwerking en uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid, naast belangrijke culturele actoren zoals het cultuurcentrum  en de bibliotheek. De cultuurdienst heeft vaak een regierol, maar gaat ook partnerships aan met andere culturele spelers. De cultuurdienst biedt ook actieve ondersteuning aan de Gemeentelijke Culturele Raad en de vele verenigingen die ze vertegenwoordigt.

Uitgelicht

Contact

Cultuurdienst

Koninginnelaan 42

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 783

E-mail

 


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons