Jeugdraad

De jeugdraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Het is een groep jongeren die advies geeft aan het gemeentebestuur over allerlei onderwerpen in verband met Maasmechelse jeugd. De kinderen en jongeren van Maasmechelen kunnen via de jeugdraad hun mening kwijt over het jeugdbeleid in hun gemeente. De jeugdraad is met andere woorden de officiële tussenpersoon tussen het gemeentebestuur en de Maasmechelse jeugd. De jeugdraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering. 

 

Algemene vergadering

De algemene vergadering komt een viertal keer per jaar samen. In de algemene vergadering zetelen vertegenwoordigers van alle Maasmechelse jeugdinitiatieven (jeugdverenigingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen, ...) die aangesloten zijn bij de jeugdraad. Daarnaast kunnen ook individuele jongeren in de jeugdraad zetelen. In deze vergadering worden adviezen besproken, zoals de subsidies voor jeugdwerkingen, maar ook inhoudelijke thema’s komen aan bod, zoals het beheer van jeugdlokalen, de organisatie van een gemeenschappelijke activiteit,… 

 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur komt vaker samen dan de algemene vergadering. Ze bestaat uit een groep jongeren uit de algemene vergadering, die zich engageren om algemene vergaderingen voor te bereiden, werkgroepen op te richten rond allerlei thema's, concrete activiteiten van de jeugdraad uit te werken, …

 

Subsidies

Jeugdinitiatieven aangesloten bij de jeugdraad maken aanspraak op diverse subsidies vastgelegd in “het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen”.

 

Volgende toelagen kunnen aangevraagd worden:

 

jeugdraad [1600x1200]
 
 

Uitgelicht

Contact

Jeugddienst

Binnenhof 4 bus 5

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 97 87

E-mail


facebook
Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons