Fiscale attesten

fiscale attesten 

 

Sinds 2006 kunnen belastingplichtigen de kosten voor de opvang van hun kinderen jonger dan 12 jaar aftrekken van hun belastingen. Ook jeugdwerkinitiatieven komen in aanmerking voor fiscale aftrek. De wettelijke basis hiervoor is terug te vinden in artikel 113 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. De technische omschrijving gaan we u besparen, maar concreet komen voor Maasmechelen de volgende initiatieven in aanmerking:

  • Speelpleinwerking Saenhoeve, Tiliae, Flapuit!
  • De activiteiten van de Doepas
  • De vakantiekampen van de jeugdverenigingen in deze lijst

De jeugdverenigingen in dit overzicht zijn allemaal erkend door het gemeentebestuur van Maasmechelen. Zij ontvangen jaarlijks van de jeugddienst een fiscaal attest dat zij kunnen verspreiden aan de ouders van de kinderen die mee op kamp zijn geweest. Indien u geen attest ontvangen hebt, vraagt u best na bij de leidingsploeg. Hou er wel rekening mee dat zo’n attest enkel wordt afgeleverd voor kinderen, jonger dan 12 jaar en voor de kosten van het kamp. Voor kinderen die 12 worden tijdens het kamp, kunnen enkel de kosten ingebracht worden van de dagen voor hun verjaardag.
De kinderen die deelnamen aan de Doepas krijgen automatisch een attest thuisgestuurd. Let wel, u krijgt een attest voor het voorgaande jaar (bv. in 2012 krijgt u een fiscaal attest voor de Doepas-kosten in 2011). Uw belastingaangifte heeft immers ook betrekking op het voorgaande jaar. Indien u geen attest ontvangen heeft, kunt u contact opnemen met Sonja Bosmans op 089/76 97 87 of Sonja.bosmans@maasmechelen.be.

 

Voorwaarden voor belastingaftrek:

  • De uitgaven hebben betrekking op het vergoeden van kinderopvang en jeugdwerk
  • De uitgaven zijn betaald aan erkende initiatieven
  • Alleen wie beroepsinkomsten heeft, kan de opvangkosten aftrekken
  • Alleen de belastingplichtige die de kinderen fiscaal ten laste heeft, kan de opvangkosten voor deze kinderen aftrekken

 

Meer info?

Infolijn FOD Financiën
02/572 57 57

Uitgelicht

Contact

Jeugddienst

Binnenhof 4 bus 5

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 97 87

E-mail


facebook
Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons