Activiteiten

De jeugddienst organiseert ook activiteiten voor tieners van 12 tot 16 jaar. Je mag al deelnemen aan dit aanbod vanaf het jaar waarin je 12 wordt.

Via onderstaande flyer kun je het aanbod voor de zomervakantie bekijken.

 

Voor al de activiteiten moet je vooraf inschrijven.

Inschrijven voor activiteiten in de zomervakantie kan vanaf zaterdag 13oktober 2018. Inschrijven kan online vanaf 9u00 of op de jeugddienst van 9u00 tot 10u30. Na de inschrijvingsdag kan je vanaf maandag 15 oktober 2018 nog elke werkdag inschrijven op de jeugddienst, telkens van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00.

 

 

Flyer tieners herfst 2018

 

UiTPAS

Op 15 september 2016 werd de UiTPAS in Maasmechelen gelanceerd. Met deze pas kan je punten sparen wanneer je deelneemt aan de activiteiten van o.a. de jeugddienst.

Deze punten kan je inruilen voor een leuk cadeau. Alle voordelen kan je nalezen op www.uitinmaasmechelen.be

Heb je een statuut verhoogde tegemoetkoming? Voortaan krijg je enkel nog korting op de deelnameprijs van de activiteiten als je over een UiTPAS beschikt.

 

Online inschrijven

Online inschrijven verloopt voortaan via https://maasmechelen.kwandoo.com.

Vooraleer je plaatsen kunt reserveren dien je een account aan te maken. Hieronder vind je een korte handleiding:

 

1: ga naar https://maasmechelen.kwandoo.com en klik op ‘Registreer met eID’ indien je over een eID kaartlezer beschikt. Indien niet klik je op ‘Registreren zonder eID’.

 

 

foto 1 handleiding

 

2: om een account aan te maken moet je de gegevens van de ouder invullen. Nadien kan je kinderen aan je account toevoegen.

 


foto 2 handleiding

 

 

 

3: Als je alle gegevens hebt ingevuld en bevestigd, ontvang je een e-mail.

 

foto 3 handleiding

 

 

4: De activatiemail ziet er zo uit. Klik in de mail op ‘klik hier’ om je account te activeren.

 

foto 4 handleiding

 

 

 

5: Als je registratie geslaagd is zie je het volgende scherm. Als je de link volgt kom je terug op het welkomstscherm waar je je e-mailadres en zelf gekozen paswoord opnieuw moet ingeven.

 

foto 5 handleiding

6: Nu kan je gezinsleden toevoegen aan je account

 

foto 6 handleiding

 

 

7: Het toevoegen van gezinsleden doe je op basis van hun rijksregisternummer

 

foto 7 handleiding

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Inschrijven

 • Je dient je in de toepassing eenmalig te registeren en een account aan te maken. Als ouder kun je verschillende kinderen aan je account toevoegen. Eenmaal je bent geregistreerd, kan je uit het aanbod een keuze maken en deze digitaal reserveren en betalen.
 • Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan persoonlijk of telefonisch terecht aan het loket van de betrokken diensten.
 • Bij het registreren dient het rijksregisternummer als verplicht veld ingevuld te worden om dubbele accounts te vermijden. Ook als je kinderen aan je account toevoegt, dien je hun rijksregisternummer in te geven. Je vindt deze op de klever van het ziekenfonds of op de kids-ID (het nummer dat begint met de geboortedatum).
 • Het maximum aantal plaatsen is afhankelijk van de aard van de lessenreeks, het sportkamp of de activiteit, van het aantal begeleiders en van de locatie. Volzet is volzet.

Annulatievoorwaarden
Kan jij of je kind niet deelnemen aan een activiteit waarvoor jij of je kind zijn ingeschreven en waarvoor je een factuur hebt ontvangen? Terugbetaling van het factuurbedrag of annulering van de factuur kan enkel indien:

 • Bij ziekte: Je minimum één werkdag op voorhand hebt afgemeld en je een doktersattest hebt binnengebracht; of indien:
 • Bij afmelding om een andere: Je minimum één werkdag op voorhand hebt afgemeld én iemand op de reservelijst je plaats of die van je kind heeft ingenomen.

Heb je een vormingsattest aangevraagd, maar kun je toch niet aanwezig zijn? Terugbetaling van het factuurbedrag of annulering van de factuur kan enkel indien:

 • Je minimum vijf werkdagen op voorhand hebt afgemeld.

 

Opmerkingen

 • Let op! Inschrijven = betalen. Betalen kan via overschrijving met factuur, online betaling of via bancontact aan de balies (die daarmee zijn uitgerust) van de betrokken diensten.
 • Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen de maand. Wie de betalingstermijnen niet respecteert, kan niet inschrijven voor nieuwe activiteiten.
 • Wanneer een lessenreeks, sportkamp of activiteit wordt geschrapt, krijg je het inschrijvingsgeld terug.
 • Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor schade of verlies van spullen.

Ongeval en verzekering:
Als jij of je kind een ongeval krijgen, krijg je een ongevallenformulier. De dienst vult de gegevens over het ongeval en eventuele aansprakelijkheid in en ondertekent het formulier. Je vervolledigt de gegevens van het “slachtoffer”.
Je laat een arts de medische verklaring invullen en bezorgt dit formulier de volgende werkdag aan de betrokken dienst of aan het ISB (bij ongevallen tijdens sportactiviteiten).
Je betaalt alle kosten en vraagt aan je mutualiteit een attest voor het remgeld. Van de apotheker vraag je een onkostennota. Beide documenten bezorg je ook aan de betrokken dienst of aan het ISB.
De dienst verzekeringen van het gemeentehuis of van het ISB handelt dit verder af.
Bij dringende kwetsuren gaan de begeleiders na telefonische consultatie van de ouders (indien het om kinderen gaat) rechtstreeks met de gekwetste naar de dokter of het ziekenhuis. Indien nodig wordt een ziekenwagen ingeschakeld. Als er kosten zijn, dan moet je die eerst zelf betalen.
 

Kortingen

Er wordt korting toegekend in geval van:

 • Statuut verhoogde tegemoetkoming: 80%, zolang je statuut geldig is. Om van deze korting te kunnen genieten, dien je eerst langs te komen op de dienst met een attest van het ziekenfonds. De korting wordt vanaf dan automatisch verrekend.

Opgelet: deze kortingen worden niet met terugwerkende kracht toegekend. Je kan er pas van genieten nadat je op de dienst bent langs geweest.


Daarnaast zijn er kortingen die automatisch verrekend worden:

 • gelijktijdige boeking: wanneer je uit het aanbod van de lessenreeksen bij sport op eenzelfde moment iets boekt voor verschillende kinderen uit eenzelfde gezin, dan wordt een korting van 20% verrekend

De kortingen kunnen niet gecumuleerd worden.

 

Volgende regels zijn van toepassing:

 • Respecteer de uren van de lessenreeksen, sportkampen of activiteiten.
 • Bij uitstappen vertrekken we graag stipt, gelieve 10 minuten eerder aanwezig te zijn.
 • Mag je kind na de activiteit alleen naar huis‌,  geef dan vooraf toestemming aan de begeleiders, animatoren of verantwoordelijken.
 • Als je kind een hele dag sportkamp, cursus of activiteit heeft, geef dan een lunchpakket, genoeg drinken en een gezond tussendoortje mee.

Fiscaal attest:
Voor kinderen jonger dan 12 jaar krijg je een fiscaal attest.
Kosten voor opvang voor kinderen tot 12 jaar kan je in je belastingen inbrengen.
Ten laatste voor 15 april krijgen alle ouders een fiscaal attest van de kosten die ze het vorige jaar gemaakt hebben voor opvang.

Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld.
 

Vormingsattest:

Voor lezingen en studiedagen georganiseerd door de dienst onderwijs & educatie binnen het huis van het kind, kan er een vormingsattest aangevraagd worden. Het vormingsattest wordt toegekend op de dag van de activiteit en na betaling van het verschuldigde bedrag.

Het vormingsattest is persoonlijk en op naam van de aanvrager. Het vormingsattest vermeldt eveneens het betaalde bedrag.


Terugbetalingen door derden
De vakantiewerking is niet enkel fiscaal aftrekbaar. Heel wat ziekenfondsen en werkgevers doen ook een tegemoetkoming voor sportkampen, kinderopvang of speelpleinwerkingen. Als je ziekenfonds voorziet in een tegemoetkoming voor jeugdactiviteiten of sport, vraag je bij hen een formulier en laat je het door de betrokken dienst invullen.

Briefwisseling, facturen, terugbetalingen, enz.
Diegene, op wiens naam de account is aangemaakt, is ook diegene die alle mails, briefwisseling, bevestigingen, evt. facturen en terugbetalingen ontvangt. Ook het fiscale attest wordt op naam van de accounthouder opgemaakt. Deze documenten worden NIET gewijzigd. Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account.

Vragen?
Je kan ons bereiken per telefoon of per mail:

Je bent tijdens de openingsuren uiteraard ook steeds welkom aan het loket van de diensten.


Door de inschrijving verbindt men zich ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie.  

 

  Action Park     Paintball     SUP     Vossemeren     Wakeboarden    

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht

Contact

Jeugddienst

Binnenhof 4 bus 5

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 97 87

E-mail


facebook
Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons