Sportbeleid

Sportbeleidsplan 2008 - 2013

 

Naar aanleiding van het nieuw decreet van 9 maart 2007: Subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid, diende er een sportbeleidsplan ontwikkeld te worden voor 6 jaar. Op basis van een onderzoek naar de sport in Maasmechelen werd een sportbeleidsplan 2008-2013 ontworpen.

 

 

Het sportbeleidsplan 2008-2013 geeft een beeld van waar we als Maasmechelen over ongeveer 6 jaar willen staan op sportgebied en dit in de meest ruime zin van het woord. Het sportbeleidsplan is dan ook een nuttig en belangrijk instrument, op korte, middellange als op lange termijn voor een integraal en kwaliteitsvol sportbeleid in Maasmechelen.

 

Sportbeleidsplan 2008-2013 - pdf - 659 kb

 

 

In het derde jaar van de sportbeleidsplanperiode moet in overleg met de sportraad het sportbeleidsplan geëvalueerd worden op het bereiken van zijn doelstellingen en beoogde beleidseffecten.

Tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan: zie onderstaande link.

 

Tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan - pdf - 352 kb

 

 

Meerjarenbeleidsplan 2014

 

Het nieuw beleidsplan sport 2014 - 2019 voor de gemeente Maasmechelen is een feit. Geen apart sportbeleidsplan meer maar een plan dat geïntegreerd is in het meerjarenbeleidsplan van de gemeente Maasmechelen.

Het geïntegreerde sportbeleid is opgemaakt volgens de prioriteiten, opgelegd via het nieuwe decreet van 6 juli 2012 voor het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012.

Het meerjarenbeleidsplan van de gemeente Maasmechelen is opgemaakt volgens het goedgekeurd besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BBC-besluit).

 

Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019

 

 

 

 

 


Uitgelicht

Contact

Sportdienst

Binnenhof 4 bus 5

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 96 29/30

 

 

 
Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons