Gevolgen toeristische erkenning voor handelaars

 

Maasmechelen werd in het verleden twee keer erkend als "toeristisch centrum", te weten in het kader van de arbeidswetgeving en volgens de bepalingen van de wetgeving inzake openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. Deze dubbele erkenning heeft een aantal gevolgen.

 

1. Mogelijkheid om personeel tewerk te stellen op zondag

 

Normaal gezien geldt een verbod op tewerkstelling van personeel op zondag. Hierop bestaan tal van uitzonderingen. We denken aan de horecasector maar ook aan tewerkstelling in ziekenhuizen ...

In een gemeente of stad, erkend als toeristisch centrum in het kader van de arbeidswetgeving is het voorts mogelijk om werknemers in kleinhandelszaken en kapsalons op zondag te laten werken gedurende volgende periodes :

- vanaf 1 mei tot 30 september

- gedurende de Kerst- en Paasvakantie in het door de Gemeenschappen ingericht, gesubsidieerd of erkend onderwijs

- buiten de eerste twee punten bedoelde periodes, gedurende ten hoogste 13 zondagen per kalenderjaar : waar tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft ingevolge het bestaan van bezienswaardige of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon of waar manifestaties plaatsgrijpen, zoals bedoeld bij artikel 66, 26°, van de arbeidswet van 16 maart 1971.

 

2. Afwijking wekelijkse rustdag en sluitingsuren

 

De wet inzake openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening bepaalt dat in principe alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag en bepaalde sluitingsuren. Voor het merendeel van de winkels (deze die op de klassieke manier geopend zijn gedurende de dag), zijn deze de volgende :

 

- voor 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke  feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;

- voor 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

 

In een gemeente of stad, erkend als toeristisch centrum in het kader van de wet inzake openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening mag de handelaar hiervan afwijken (dit geldt niet voor nachtwinkels). De handelaar moet dus geen wekelijkse rustdag hebben en mag langer open houden dan de bij wet vastgelegde uren.


Uitgelicht

Contact

Socio-economische ontwikkeling

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 667

F 089 741 414


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons