Socio-economische vergunningen

Voor de uitbating van een kleinhandelszaak heb je in bepaalde gevallen een zogenaamde socio-economische vergunning of machtiging nodig.

 

Dit is bv. het geval wanneer je een kleinhandelszaak opstart (je bouwt zelf een dergelijke zaak, je huurt een handelspand, je verbouwt een bestaand pand ...) met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m², toegankelijk voor het publiek. Maar ook wanneer je kleinhandelszaak op zich een netto verkoopoppervlakte heeft van minder dan 400 m² MAAR deel uitmaakt van een groter geheel, is een socio-economische vergunning vereist.

 

Let op: Voor de berekening van de netto verkoopoppervlakte wordt eveneens niet-overdekte verkoopoppervlakte in rekening gebracht.

 

De socio-economische vergunning kan je aanvragen door gebruik te maken van het formulier SE 1 wanneer het verkooppunt beschouwd wordt als een unieke eenheid of van het formulier SE 2 wanneer het te vergunnen project een handelsgeheel betreft bestaande uit meerdere vestigingen.

 

Het aanvraagformulier maak je, samen met een socio-economische studie waarvan de inhoud de elementen dient te bevatten zoals vermeld in de bijlage gehecht aan voormelde aanvraagformulieren, over aan de gemeente Maasmechelen.

 

De machtiging wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen. In bepaalde omstandigheden (o.a. wanneer de netto verkoopoppervlakte meer dan 1000 m² bedraagt) wordt voorafgaandelijk aan de machtiging, het advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) gevraagd.

 

In bepaalde gevallen kan de zgn. "vereenvoudigde procedure" toegepast worden. Dit is het geval bij een beperkte uitbreiding of bij een beperkte verhuis van een reeds socio-economisch vergunde handelsvestiging.

 

 

 

Uitgelicht

Contact

Socio-economische ontwikkeling

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 667

F 089 741 414


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons