Starten als zelfstandige

Starten als zelfstandige moet een weloverwogen beslissing zijn. Verschillende organisaties en instanties kunnen je als kandidaat-zelfstandige met raad en daad bijstaan en je helpen bij allerlei vragen zoals de voorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen starten maar ook om de haalbaarheid van je project te onderzoeken, je advies te geven bij de oprichting van een vennootschap enz...

 

Elke starter moet sowieso een aantal formaliteiten vervullen :

 

1. Openen van een zichtrekening

2. Inschrijven in Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 
3. De BTW-identificatie

4. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

5. Aansluiten bij een ziekenfonds

 

1. Openen van een zichtrekening

 

Elke starter moet een zichtrekening openen, hetzij in eigen naam, hetzij in naam van je vennootschap bij een in België gevestigde financiële instelling. Open deze rekening voor aanvang van je activiteiten zodat privé- en handelsverrichtingen gescheiden blijven. Het rekeningnummer en de naam  van de financiële instelling moeten trouwens vermeld worden op alle documenten van je handelszaak.

 

2. Inschrijven in Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

 

Als starter ben je verplicht jouw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit gebeurt via een ondernemingsloket. De inschrijving dient te gebeuren voor de start van de onderneming. De keuze van een ondernemingsloket is vrij. Na de inschrijving ontvang je een uniek ondernemingsnummer.

Volgende informatie dien je voor te leggen in een ondernemingsloket :

  • Identiteitskaart (Naam, voornaam en rijksregisternummer van de aanvrager)
  • Bankrekeningnummer
  • Bewijs kennis van bedrijfsbeheer en/of beroepskennis van de zaakvoerder of aangestelde
  • Indien nodig, bijzondere vergunningen
  • Voor vennootschappen, uittreksel van de statuten en attest inzake beheersmandaat

 

Via akten (diploma’s en getuigschriften) of praktijkervaring moet je jouw kennis van bedrijfsbeheer aantonen. Daarnaast zijn er gereglementeerde beroepen waarvoor men moet beschikken over voldoende beroepsbekwaamheid. 

 

• Fietsen verkopen en herstellen

• Carrosserie herstellen

• 2e handsvoertuigen verkopen

• Motorvoertuigen herstellen tot 3.5 ton

• Motorvoertuigen herstellen van 3.5 ton en meer

• Ruwbouw (= metsel- en betonwerken en sloopwerken)

• Tegelzetten, marmer en natuursteen

• Dakwerken en waterdicht maken van gebouwen

• Schrijnwerker en glazenmaker

• Schilder-behanger (“eindafwerking”)

• Installatietechnicus (centrale verwarming, loodgieterij)

• Elektrotechnicus

• Algemeen aannemer

• Kapper/kapster

• Schoonheidsspecialiste

• Voetverzorging

• Masseur/masseuse

• Opticien

• Dentaaltechnicus

• Begrafenisondernemer

• Restauranthouder/traiteur

• Brood- en banketbakker

• Slager-groothandelaar

• Installateur lichtreclames

• Installateur frigorist

• Droogkuiser-verver

terug naar boven

3. De BTW-identificatie

 

Ieder persoon die geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, de levering van goederen en diensten verricht, is in principe BTW-verplichtig.
Een aantal activiteiten is hieraan echter niet onderworpen. Meer inlichtingen hieromtrent kan je best inwinnen bij het plaatselijk BTW- controlekantoor. 

 

Voor de aanvraag om een BTW-identificatie moet je je aanmelden, met jouw ondernemingsnummer, bij het plaatselijk BTW-controlekantoor van de plaats waar de onderneming is gevestigd.
Het ondernemingsloket kan de aanvraag, tegen betaling, eveneens voor jou verrichten.

Plaatselijk BTW-controlekantoor:

AOIF – Controle BTW
Stationsstraat 66 bus 4
3620 Lanaken 

T 02 578 24 20 (ontvangst)

T 02 578 24 30 (taxatie)

contr.btw.lanaken@minfin.fed.be 
Openingsuren: elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur
Dit kantoor is bevoegd voor de gemeenten Lanaken, Maasmechelen en Zutendaal.

terug naar boven

 

4. Aansluiten bij een sociaal fonds

Zelfstandigen hebben een eigen sociaal statuut en regeling inzake sociale zekerheid.

Iedere zelfstandige, vennootschap, bestuurder, zaakvoerder, werkende vennoot, meewerkende echtgeno(o)t(e), helper, moet binnen de 90 dagen na de start van zijn activiteiten zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Doet hij dat niet, dan wordt hij automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor Zelfstandigen. Dit geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep.

De sociale bijdragen worden driemaandelijks betaald. De bijdrage geeft recht op gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, pensioen en faillissementsverzekering.

Op welk tijdstip u ook een eigen zaak opstart, u moet steeds de bijdrage voor een volledig kwartaal betalen. De bijdragen zijn verschillend voor startende en gevestigde handelaars.

 

terug naar boven

5. Aansluiten bij een ziekenfonds

 

Elke zelfstandige moet zich aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze of bij een gewestelijke dienst van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.Vanaf de aansluiting ben jij en je gezin verzekerd voor zgn. 'kleine risico's' (raadplegingen huisarts, tandarts, aankoop geneesmiddelen) en 'grote risico's' (bevallingen, ziekenhuisopname, bepaalde ziektes ...)

Andere nuttige verzekeringen zijn Gewaarborgd Inkomen en de hospitalisatieverzekering.

--------------------
Interessante link: Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht van werkloosheidsuitkeringen? - website RVA

 


Uitgelicht

Contact

Dienst Economie

Yvette Wasiak

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

T 089 769 703

F 089 741 414

E-mail


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons