Aanvraag en prijs standplaats

Bij de kandidaat marktkramers maken we een onderscheid tussen 2 categorieën : kandidaat-abonnementhouders en losse deelnemers

 

Kandidaat-abonnementhouders

 

 

Kandidaat-abonnementhouders zijn marktkramers welke op termijn (wanneer een plaats vrijkomt) een vaste standplaats op de markt wensen te bekomen. In afwachting van een toewijzing van een standplaats per abonnement wordt de kandidatuur, zodra ze volledig is, opgenomen in het marktregister.

 

Zij kunnen zich op volgende wijze kandidaat stellen:
 

 • Per aangetekende brief, per e-mail, per brief tegen ontvangstbewijs, gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.
 • Het invullen van het inschrijvingsformulier .

 

De aanvraag dient te bevatten :

 

 • naam, voornaam en volledig adres
 • juist aantal strekkende meters
 • soort product(en) die te koop worden aangeboden
 • kopie leurkaart / machtiging als werkgever
 • ondernemingsnummer
 • indien voorkomend een kopie van het keuringsattest van gas- en electriciteitsinstallatie.
 • attest van BA- en brandverzekering

   

Enkel volledige aanvragen worden opgenomen in het marktregister. Een ontvangstbewijs wordt toegestuurd.

De  abonnementhouders betalen een vast recht van € 19,00 én per lopende meter een vergoeding van € 19,00 voor een periode van 26 weken. Er wordt voor de aanvang van de halfjaarlijkse periode waarop het standgeld betrekking heeft een factuur aan de abonnementhouder toegestuurd.

Bestaande – en kandidaat-abonnementhouders dienen zich te houden aan de wetgeving en gemeentelijke reglementen die van toepassing zijn op de markt.

 

 

 

Toewijzing losse plaatsen

 

 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt in eerste instantie door voorafgaande reservaties. Dit houdt in dat een kandidaat een bepaalde marktdag een welbepaalde standplaats wil gebruiken en kan dit via markten@maasmechelen.be reserveren.

De kandidaat dient te voldoen aan alle voorwaarden om deel te nemen aan de markt:
 

 • kopie machtiging ambulante activiteiten als werkgever;
 • eventueel kopie attest keuring gasinstallatie / elektrische installatie;
 • kopie verzekeringsattest BA en brand;
 • kopie van elektronische leurkaart/machtiging als werkgever.

Een overzicht van de beschikbare plaatsen is aangeduid op het marktplan (blauwe kleur, niet ingenomen).

 

PROCEDURE RESERVERING

 • Per marktdag kan slechts één standplaats door één ondernemer gereserveerd worden.
 • Eenzelfde standplaats kan door eenzelfde ondernemer geen twee opeenvolgende marktdagen gereserveerd worden.
 • De voorafgaande reservering kan enkel per e-mail aangevraagd worden, max. 3 maanden en min. 8 kalenderdagen voorafgaand aan de gewenste marktdag.
 • De kandidaat vermeld het standplaatsnummer en de datum waarop hij deze standplaats wil innemen.
 • De reservering is pas definitief na bevestiging uiterlijk 7 kalenderdagen na het indienen van het reservatieverzoek.

 

PROCEDURE BETALING

Marktbonnen kunnen aangekocht worden via overschrijving aan gemeente Maasmechelen:

ING BE90335052980032 onder vermelding “marktbonnen”

Je betaalt € 1.- per lopende meter en € 1.- vastrecht.

Indien er meerdere kandidaten voor eenzelfde datum eenzelfde standplaats wensen, wordt de standplaats toegewezen aan die kandidaat die als eerste in volgorde van indiening in aanmerking komt.

 

 

Uitgelicht

Contact

Markt- en kermisleider

Ria Theunissen

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 97 68

F 089 72 18 15

G 0491 56 89 01


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons