Projecten Sociale Economie

WERKERVARINGSPROJECTEN

 

 

In deze projecten worden werklozen tewerkgesteld en begeleid om hun competenties te vergroten, zodat ze meer kans maken om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Ze krijgen een contract van 12 maanden. Om te kunnen deelnemen moet men minstens 24 maanden werkloos of leefloongerechtigd zijn.

 

Organisaties waarbinnen werkervaringsprojecten lopen zijn:
vzw Maatwerk
vzw SBM

 

 

SOCIALE WERKPLAATSEN

 

 

Sociale werkplaatsen bieden permanente tewerkstelling aan in een aangepaste omgeving. De werknemers krijgen een contract van onbepaalde duur. Kandidaten moeten minstens 5 jaar inactief zijn.

 

Hiervoor kan je terecht in:

vzw De Kringwinkel Maasland
vzw M-plus
vzw Monta
vzw Hebe Groenonderhoud

 

 

BRUGPROJECTEN

 

 

In de brugprojecten kunnen deeltijds lerenden terecht. Ze gaan halftijds naar school en worden halftijds ingeschakeld in het arbeidsproces. Zo doen ze ervaring op en wordt de brug van onderwijs naar arbeid gemaakt. De leerlingen krijgen een deeltijds contract van 1 schooljaar.

 

ARBEIDSZORGPROJECTEN

 

 

Deze projecten organiseren arbeidsmatige activiteiten voor personen die omwille van mentale, lichamelijke of sociale problematiek de verplichtingen van een arbeidscontract niet aankunnen. Er wordt een arbeidszorgovereenkomst afgesloten en de deelnemers ontvangen een kleine vergoeding voor de geleverde prestaties

 

Binnen het Sociaal bedrijvencentrum doen de volgende organisaties aan arbeidszorgprojecten:
vzw De Kringwinkel Maasland
vzw M-plus
vzw Monta
vzw Hebe
vzw SBM

 

 

De bovenvermelde  vzw’s zijn allen gehuisvest in het Sociaal Bedrijvencentrum en hebben allen hun eigen rol te vervullen binnen de sociale economie van Maasmechelen.

 


Uitgelicht

Contact

Socio-economische ontwikkeling

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 667

F 089 741 414


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons