Waar (ver)bouwen?

Voor het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van een onroerend goed zijn er in bepaalde gebieden strenge bouwvoorschriften.

Het is dan ook belangrijk dat je je op voorhand goed informeert.

 

Met al die plannen lijkt het niet eenvoudig om de juridische bestemming na te gaan voor een perceel. We willen het jou wat overzichtelijker maken.

De basislaag is het gewestplan die een bestemming geeft aan elke vierkante meter grond. Valt het perceel echter binnen de grenzen van een BPA of een RUP, dan gelden de voorschriften hiervan en dus niet deze van het gewestplan. Dit geldt evenzeer voor de behouden delen van de BPA’s van vóór het gewestplan.

Daarenboven kan het zijn dat je perceel valt binnen een goedgekeurde verkaveling, wat maakt dat bijkomende verkavelingsvoorschriften dienen te worden gerespecteerd.

 

Maak hieronder jouw keuze waar het goed of perceel gelegen is:

 

 

 

Wonen contacteer bij twijfel 

 

 


Uitgelicht

Contact

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

F 089 769 679

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons