BPA

Wat is een BPA?

Een bijzonder plan van aanleg of BPA is een bestemmingsplan dat vroeger werd opgemaakt door de gemeente ter verfijning van het gewestplan.

Dit gebeurt aan de hand van heel gedetailleerde stedenbouwkundige voorschriften. In Maasmechelen zijn er verschillende BPA’s van kracht. 

Een BPA is zowel voor de overheid als de burger bindend. Dit betekent dat de voorschriften ervan bindend zijn bij de beoordeling van concrete vergunningsaanvragen.

 

Een BPA legt voor een welbepaald gebied verordenend vast:

  • wat de bestemming is en welke activiteiten er mogelijk zijn;
  • wat de inrichting is: waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden (zoals oppervlakte, hoogte, materiaalgebruik, ...) die moet voldoen.
 

Een bijzonder plan van aanleg kan niet meer opgemaakt of gewijzigd worden bij een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het kan dan vervangen worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

 

Lijst van de BPA's in de Gemeente Maasmechelen
 

Uitgelicht

Contact

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

F 089 769 679

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons