Beschermde woning

Wat is een beschermde woning of omgeving?

 
In de gemeente Maasmechelen vind je talrijke waardevolle gebouwen en omgevingen die een historische waarde hebben. Sommige van die waardevolle gebouwen en omgevingen worden ‘beschermd’ genoemd indien dit bekrachtigd werd door een beslissing van de bevoegde minister.

Je kan nagaan op de website van de Vlaamse Overheid of een gebouw is opgenomen in de lijst van beschermde woningen, monumenten of landschappen. Of je kan deze informatie ook navragen op onze dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw.

In de inventaris bouwkundig erfgoed onderscheiden we twee categorieën:

"WAARDEVOL": deze gebouwen verdienen een bijzondere aandacht maar er zijn geen wettelijke verplichtingen of voordelen aan verbonden.
"BESCHERMD": de monumenten aangeduid met een sterretje zijn wettelijk beschermd zodat de eigenaars bij wet verplicht zijn deze gebouwen te respecteren en te onderhouden en daarvoor van premies kunnen genieten.

terug naar boven

 


Uitgelicht

Contact

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

F 089 769 679

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons