Gewestplan

Wat is een gewestplan?

Vroeger maakte de Vlaamse overheid gewestplannen. Zo’n gewestplan legt in grote lijnen de bestemming van de gronden vast. Zo kan een grond bijvoorbeeld gelegen zijn in woongebied, agrarisch gebied of recreatiegebied. Elk gebied of elke bestemming bevat specifieke voorschriften en bepaalt mee de bouw- en toepassingsmogelijkheden van de betrokken gronden. Er wordt nagegaan of de goede ruimtelijke ordening niet geschaad wordt: past de functie en de grootte van het gebouw dat u wil bouwen in de omgeving, heeft het gebouw voldoende respect voor de aangrenzende eigendommen qua lichtinval, bezonning en inkijk (privacy)?

 

De gemeente Maasmechelen maakt deel uit van het gewestplan Limburgs Maasland, welke is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 01/09/1980.

Het gewestplan vermeld de bestemming van de grond waarbij de verschillende bestemmingsgebieden zijn ingekleurd. 

 

Je kan het gewestplan terugvinden op de website van het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen.

 

Kunnen gewestplannen nog worden gewijzigd?
Er worden geen wijzigingen meer doorgevoerd aan een gewestplan. De Vlaamse Overheid heeft namelijk bepaald dat in de toekomst bestemmingen en bijhorende voorschriften kunnen worden vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Op plaatsen waar zulk een RUP nog niet van toepassing is, blijven de bestemmingen en voorschriften van de gewestplannen gelden.

 

Wil je meer zekerheid over de bouw- of verbouwmogelijkheden op een perceel, kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen bij het gemeentebestuur.

Uitgelicht

Contact

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

F 089 769 679

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons