RUP

Wat is een RUP?

Net zoals de ruimtelijke structuurplannen worden ook de ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP's opgemaakt op 3 beleidsniveaus:

  • gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, opgemaakt door het Vlaams Gewest
  • provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, opgemaakt door de provincie
  • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, opgemaakt door de gemeente Maasmechelen

 

De RUP’s (dus zowel gemeentelijke, als provinciale en gewestelijke) zullen langzamerhand de gewestplannen en bijzondere plannen van aanleg (BPA's) vervangen.

 

Is het perceel gelegen in een RUP dan staan de voorschriften wat kan en niet kan effectief op papier. Ga na welke bestemming de grond heeft en welke stedenbouwkundige voorschriften er gelden in verband met de plaatsing van het gebouw, afstanden ten opzichte van de perceelsgrenzen, te gebruiken materialen, dakhelling, aantal bouwlagen, ...

 

Een RUP legt voor een welbepaald gebied verordenend vast:
  • wat de bestemming is en welke activiteiten er mogelijk zijn;
  • wat de inrichting is: waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden (zoals oppervlakte, hoogte, materiaalgebruik, ...) diemoet voldoen;


Lijst van de RUP's in de Gemeente Maasmechelen
Uitgelicht

Contact

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

F 089 769 679

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons