Ruimtelijk Structuurplan

Wat is een ruimtelijk structuurplan?

Het ruimtelijk structuurplan Maasmechelen is een beleidsdocument dat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente bepaalt op lange termijn. Het brengt samenhang in de verschillende maatschappelijke aanspraken op de ruimte.

Ruimtelijke structuurplannen worden op 3 beleidsniveaus opgemaakt. 


Voor Maasmechelen zijn de volgende structuurplannen van toepassing:

  • het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, opgemaakt door het Vlaams gewest 
  • het provinciaal ruimtelijk structuurplan, opgemaakt door de provincie
  • het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, opgemaakt door de gemeente Maasmechelen

 

De ruimtelijke visie van het ruimtelijk structuurplan wordt vertaald in een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan).


Uitgelicht

Contact

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

F 089 769 679

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons