Verkavelingen

Wat is een verkaveling?

Is het perceel gelegen in een verkaveling dan staan de voorschriften uitgeschreven per verkaveling wat kan en niet kan. Ga na welke bestemming de grond heeft en welke stedenbouwkundige voorschriften er gelden in verband met de plaatsing van het gebouw, afstanden ten opzichte van de perceelsgrenzen, te gebruiken materialen, dakhelling, aantal bouwlagen, ...

 

Van de verkavelingsvoorschriften kan in principe niet afgeweken worden. In bepaalde gevallen kan een afwijking van de voorschriften toegestaan worden. Dit voor wat betreft de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen. Voor wat betreft de bestemming, de maximaal mogelijke vloerterreinindex en het aantal toegelaten bouwlagen kan geen afwijking worden toegestaan.

 

terug naar boven

 

Opgelet

De Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Maasmechelen behandelt uitsluitend dossiers voor werkzaamheden aan onroerend goederen die gesitueerd zijn op het grondgebied Maasmechelen. De wetgeving inzake ruimtelijke ordening is zeer uitgebreid, niet altijd even gemakkelijk en onderhevig aan wetswijzigingen.

De informatie die in deze website opgenomen is, is slechts een summier overzicht en maakt geen staat op volledigheid!

 

Wonen contacteer bij twijfel

terug naar boven


Uitgelicht

Contact

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

F 089 769 679

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons