Zonevreemd

Wat is zonevreemd?


Als een (al dan niet vergund) gebouw zich bevindt in een zone waar het volgens het gewestplan niet thuishoort, dan is dit gebouw zonevreemd. Een woning in landbouwgebied of een kasteel in natuurgebied zijn twee voorbeelden van een zonevreemd gebouw.

In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn een aantal regels opgenomen inzake zonevreemde gebouwen. Deze regels zijn uitgebreid ten opzichte van de vorige wetgeving. Ook woningen gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied kunnen voortaan terug herbouwd worden als zij vernield of beschadigd werden. Deze regel geldt niet indien de eigenaar de oorzaak is van deze vernieling of beschadiging.


Uitgelicht

Contact

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

F 089 769 679

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons