Klachten huurwoning/appartement

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd. De Vlaamse overheid legt aan huurwoningen een aantal veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen op. In geval van een slechte woonkwaliteit kan u als huurder een woononderzoek aanvragen indien de woning ernstige gebreken vertoont en de eigenaar niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing kan/of wil komen.

 

 

Wie kan een onderzoek aanvragen?

Een huurder, verhuurder, eigenaar, buren, politie, ...
We delen aan niemand mee wie de klacht heeft gemeld. 

 

 

Hoe een klacht indienen?

Heb je blijvende last van gevaarlijke toestanden zoals onveilige gas- en elektriciteitsvoorzieningen, vochtproblemen, onhygiënische toestanden, ...?

Dan kan je volgende stappen ondernemen:

  • Verwittig eerst de eigenaar/huurder met een (aangetekend) schrijven.
  • Schrijf een brief naar de burgemeester met een beschrijving van je probleem. 
Dien als huurder alleen klacht in nadat de eigenaar/verhuurder de kans en de nodige tijd heeft gehad om de situatie op te lossen.

 

 

Wat gebeurt er met jouw klacht?

Nadat je schriftelijk een klacht hebt ingediend, controleert de dienst huisvesting de woning in aanwezigheid van eigenaar en huurder.

De gemeente zal of kan, op basis van gegronde redenen, een aanvraag indienen voor een onderzoek naar de woonkwaliteit op basis van de Vlaamse Wooncode.

De Gewestelijke Adviseur geeft zijn advies op basis van een technisch onderzoeksrapport waarbij de woning  ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond kan worden verklaard.

De burgemeester kan dit advies bekrachtigen in een bindend besluit.

 

Hierdoor wordt de eigenaar verplicht de vastgestelde gebreken weg te werken binnen een gestelde termijn. De huurder wordt hiervan in kennis gesteld en kan op basis van het besluit, indien is voldaan aan bepaalde voorwaarden, een tussenkomst in de huur bekomen indien hij andere woning of appartement kan huren op de private huurmarkt.

 

 


Uitgelicht

Contact

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

F 089 769 679

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons