Grond (ver)kopen

Kopen van grond (van particulier)

Je hebt jouw oog laten vallen op een perceel grond in Maasmechelen? Een stuk grond kopen is een grote stap die je in aanraking brengt met heel wat regelgeving. Je moet weten dat niet elke grond een bouwgrond is.

 

Voor je overgaat tot aankoop is het belangrijk je degelijk te informeren zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Als je vragen hebt over de staat en de bruikbaarheid van de grond, dan kan je je gaan informeren op de dienst Omgeving. Officiële informatie over de ligging, zonering en dergelijke van een bepaald perceel kan je bekomen door stedenbouwkundige inlichtingen aan te vragen.

 

 

Bij het kopen van een bouwgrond zijn er een aantal aandachtspunten waar je best even bij stilstaat. 

 

  • Jouw vragen over de staat en de bruikbaarheid van de grond stel je op de dienst Omgeving van Maasmechelen.
  • OVAM gaat na in hoeverre de bodem verontreinigd is en maakt hierover een bodemattest op.
  • De landmeter meet het perceel op en zegt iets over de oppervlakte en waarde van de grond.

 

Als je wenst te weten wat er mogelijk is op een bepaald perceel, of jouw bouwplannen realiseerbaar zijn, kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Op basis van een schetsontwerp wordt dan een officieel advies opgemaakt dat 2 jaar geldig is.

 

 

Kopen of verkopen van grond (van gemeente Maasmechelen)

1. Je wenst een stukje grond van de gemeente aan te kopen?

Wend je tot de dienst Grondbeleid of stel een schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en schepenen. De gemeente onderzoekt dan of zij het bewuste stukje grond kan of wil verkopen.


Verloop van de procedure:

  • Indien er geen volledig kadastraal perceel verkocht wordt, dient een opmeting te gebeuren door een erkende landmeter. Bovendien moet de gemeente een schattingsverslag laten opmaken door de ontvanger van de registratie.
  • Met de potentiële koper onderhandelt de gemeente over een prijs die minimum de prijs van het schattingsverslag moet zijn.
  • Als een onderling akkoord bekomen wordt, wordt een verkoopbelofte opgemaakt en zal een notaris een ontwerp van akte opmaken.
  • Dit ontwerp van akte moet eerst goedgekeurd worden door het bestuur. Daarna kan de akte verleden worden en is de verkoop rond.
  • De kosten van notaris, schattingsverslag en opmeting vallen ten laste van de koper.

 


2. Het gemeentebestuur vraagt je om een stukje grond aan haar te verkopen.

Een afgevaardigde van het bestuur zal je vragen of je wil verkopen en aan welke prijs. Het bestuur moet een schattingsverslag en opmetingsplan laten opmaken. Enkel indien de afgesproken prijs lager is dan het schattingsverslag, kan het bestuur overgaan tot de aankoop. Alle kosten zijn ten laste van het bestuur.

 

 

 

 

Bodemattest

Het bodemattest moet de koper of de verwerver van een grond beschermen. Het vermeldt of er over het bewuste terrein gegevens opgenomen zijn in het register van de verontreinigde gronden, dat bij de milieudienst ter inzage ligt. Als dit het geval is, spreken we over een risicogrond. Bij overdracht van een risicogrond is niet enkel een bodemattest verplicht, maar ook een bodemonderzoek.

 

 

Uitgelicht

Contact

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

F 089 769 679

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons