Huis/appartement (ver)kopen

Je plant de aankoop van een pand.

 

Vooraleer je een bestaand gebouw aankoopt, moet je weten wat je koopt.

Het is raadzaam om op de dienst Omgeving na te vragen of het hier een vergund gebouw betreft. Je krijgt er, indien deze er zijn, inzage in de reeds afgeleverde bouwvergunningen. Zo kan je controleren of de uitgevoerde toestand in overeenstemming is met de vergunde plannen. Het ontbreken van een vergunning betekent niet noodzakelijk dat er een overtreding is. Sommige oude gebouwen zijn wel legaal, maar dateren van voor de tijd dat er van een bouwvergunning sprake was.

De stedenbouwwet is tot stand gekomen in het jaar 1962. Alle gebouwen die van daarvoor dateren worden geacht vergund te zijn. De vorige eigenaar mag na 1962 echter geen verbouwingswerken hebben uitgevoerd zonder de nodige bouwvergunning.

Niet alle bouwovertredingen worden door de notaris of makelaar aan je gemeld. Dat gebeurt enkel met deze waarvoor een proces-verbaal werd opgesteld.
Indien er een bouwovertreding wordt vastgesteld is het alsnog mogelijk een vergunning (regularisatie) aan te vragen. Of men deze vergunning zal krijgen hangt van het concrete geval af.

Indien je als koper bij het ondertekenen van de voorlopige verkoopsverbintenis twijfelt of alles aan het gebouw wel vergund is, kan u in de voorlopige verkoopverbintenis best een opschortende voorwaarde laten opnemen dat de koop enkel doorgaat als:
• er geen bouwmisdrijf wordt vastgesteld;
• of indien de verkoper eerst een regularistievergunning bekomt;
• of indien jij een regularistievergunning bekomt;
dit al naargelang de gemaakte afspraken.

Het is dus van het grootste belang alles op voorhand te controleren.

 

 

Uitgelicht

Contact

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

F 089 769 679

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons