Verkavelingen

Verkavelingsvergunning

Met verkavelen wordt het verdelen van een grond in twee of meer kavels bedoeld.  Dit met de bedoeling om nieuwe bouwloten te creëren en/of om deze nieuwe loten te verkopen.Hiervoor neemt u best contact op met een beëdigd landmeter of een stedenbouwkundige.


Net als bij de stedenbouwkundige vergunning gebeurt de aanvraag bij het gemeentebestuur. Je concrete plannen leg je best voor aan een medewerker van de dienst Ruimtelijke Ordening-Stedenbouw.

 

 

Openbaar onderzoek

Aanvragen worden ingediend op de dienst Ruimtelijke Ordening - stedenbouw van het gemeentehuis of via aangetekend schrijven gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Maasmechelen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.


Voor alle verkavelingsaanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd, behalve als de aanvraag ligt binnen een bijzonder plan van aanleg (BPA) of binnen een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Tijdens deze periode van 30dagen hebben omwonenden de tijd om hun bezwaren te uiten. Tevens worden er bij de nodige instanties om advies gevraagd.
terug naar boven

 

 

Welk aanvraagformulier moet ik gebruiken?

Gebruik het aanvraagformulier voor verkaveling of verkavelingswijziging.
Bij een aanvraag voor verkaveling of verkavelingswijziging moet men ook rekening houden met boscompensatie en hemelwater.

 

terug naar boven

 

Opgelet

De Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Maasmechelen behandelt uitsluitend dossiers voor werkzaamheden aan onroerend goederen die gesitueerd zijn op het grondgebied Maasmechelen. De wetgeving inzake ruimtelijke ordening is zeer uitgebreid, niet altijd even gemakkelijk en onderhevig aan wetswijzigingen.

De informatie die in deze website opgenomen is, is slechts een summier overzicht en maakt geen staat op volledigheid!

 

Wonen contacteer bij twijfel

terug naar boven


Uitgelicht

Contact

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

F 089 769 679

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons