CORONAVIRUS: ACTUELE INFORMATIE

UPDATE 06/04/2020 - 14.00 uur

 • Het afhalen van de gereserveerde pakketten in de bib kan OP AFSPRAAK elke werkdag van 9.00u tot 16.00u, op woensdag tot 19.00u en op zaterdag tussen 13.00u en 16.00u.
 • Het lokaal bestuur besliste om de volgende vrijetijdsinfrastructuur te sluiten voor het publiek tot 1 juni a.s.:

  • zwembad
  • sporthallen
  • bibliotheek (behalve de take-awayservice)
  • wijkcentra
  • jeugdhuizen
  • Asteroïde
  • Wijkwerkingen
  • Dienstencentrum De Bolster

  Ook zal lokaal bestuur tot die datum geen evenementen organiseren en zal het bestuur geen activiteiten in het cultuurcentrum organisren. De geplande activiteiten worden geannuleerd of waar mogelijk uitgesteld.

  Alle andere organisatoren worden opgeroepen om geplande activiteiten tenminste uit te stellen tot 1 juni a.s. (of tot verdere berichtgeving) 

UPDATE 02/04/2020 - 9.00 uur

De inleverschuif van de bibliotheek is terug open.

UPDATE 27/03/2020 - 19.00 uur

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

UPDATE 26/03/2020 - 13.00 uur

Noodbesluit dd. 24 maart 2020 over maatregelen over de omgevingsvergunningenprocedures goedgekeurd

Inhoud van het noodbesluit:

 • het verlengen van de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers, met als doel procedurefouten en stilzwijgende weigeringen te voorkomen
 • garanderen van de rechtsgeldigheid van de beslissingen over de lopende en nieuwe dossiers.

De maatregelen betreffen de beslissingstermijnen, de openbare onderzoeken en de bekendmakingen van de beslissingen.

UPDATE 25/03/2020 - 15.30 uur

Grensarbeiders

Nu beschikbaar: speciaal vignet voor grensarbeiders in een vitale sector of een cruciaal beroep. Bevestig dit vignet in uw voertuig en voorkom zo oponthoud aan de grens.

Voor grensarbeiders in de andere sectoren: vraag een werkgeversverklaring om aan te tonen dat u voor werkdoeleinden de grens passeert.

Welke zijn de vitale sectoren en de cruciale beroepen? Hoe geraak ik aan dit vignet?

Bewonersbrief

Woensdag 25 maart en donderdag 26 maart wordt de bewonersbrief in verband met de coronamaatregelen in alle Maasmechelse brievenbussen bezorgd.

_____

UPDATE 23/03/2020 - 10.00 uur

Bij burgemeestersbesluit werden vanaf zondag 22 maart om 11.00 uur alle parkings aan de natuurgebieden (o.a. Salamander) afgesloten voor het publiek.

Het veerpont in Meeswijk is afgelopen zaterdag uit de vaart genomen.

Afvalophaling: actuele info van Limburg.net via hun website https://www.limburg.net/corona

____

UPDATE 18/03/2020 - 09.00 uur

BE-Alert: COVID19 - Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.

Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:

 • Voedingswinkel
 • Dokter
 • Apotheek
 • Postkantoor
 • Bankautomaat
 • Benzinestation
 • Hulp bieden aan kwetsbare personen
 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
 • Krantenwinkels
 • Kappers (1 klant per keer)
 • Nachtwinkels (open tot 22u) 

Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren. 

 • Alle voedingswinkels blijven geopend 

De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen.
   
 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.

 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).

 • Elke bijeenkomst is verboden.
   
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.

 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.

 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. 

Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. 

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

__

UPDATE - 16-03-2020 16.00 uur

Om uzelf én onze medewerkers te beschermen:
> stel niet-dringende bezoeken uit
> respecteer steeds de preventieve richtlijnen (handen wassen, afstand bewaren,...)
> vermijd samen te komen in groep zowel in publieke alsook in private omgevingen

LOKAAL BESTUUR

AANGEPASTE DIENSTVERLENING:

 • Gemeentehuis (loketten burgerzaken, patrimonium, mobiliteit, begraafplaatsen en omgeving):
  • Enkel in dringende gevallen en NA AFSPRAAK via T 089 76 96 10
  • Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket (www.maasmechelen.be/eloket)
 • Sociaal Huis (Sociale Dienst en Ouderen- & Thuiszorg): enkel na afspraak via T 089 48 28 00
 • Jeugd- en sport (Oud Klooster): telefonisch via T 089 76 96 30
 • Woonloket Stebo: telefonisch 0478 31 56 83 of digitaal : https://stebo.be/particulieren/wonen/wonen-info-pagina-coronavirus/
 • Gemeentelijke werkplaats: enkel op afspraak T 089 769 759


Gesloten:

 • Zwembad
 • Sporthallen
 • Cultuurcentrum
 • Academie
 • Bibliotheek (inleverschuif is beschikbaar – gedurende de sluitingsperiode worden uiteraard geen boetes aangerekend voor laattijdig inleveren)
 • Visit Maasmechelen
 • Dienstencentrum De Bolster
 • Dagverzorgingscentra De Moerbei en De Linde
 • Wijkcentra
 • Gemeentelijke Uitleendienst
 • Speeltuinen en speelpleinen

 

ALGEMENE INFORMATIE

> www.info-coronavirus.be
> Lijst met belangrijke vragen & antwoorden: www.info-coronavirus.be/nl/faqs
> Vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
> Vragen over economie: 0800 12 033

OVERIGE INSTANTIES

 • De Kringwinkel sluit de deuren en staakt de huis-aan-huisinzameling van papier/karton, glas en textiel en de ophaling van herbruikbare goederen.
 • Recyclageparken zijn gesloten

VOOR ONDERNEMERS

Info-nummer Federale overheid: 0800 12 033

UNIZO: www.unizo.be/corona - mail ondernemerslijn@unizo.be – 0800 20 750

 • Welke winkels mogen open blijven?
 • Welke steunmaatregelen bestaan er voor ondernemers?
 • Kom ik in aanmerking voor de hinderpremie?

VOKA: www.voka.be/limburg/coronavirus

____

UPDATE - 13-03-2020 11.30 uur

Impact federale maatregelen

De uitvoering van de federale maatregelen inzake bestrijding van het Corona-virus heeft volgende impact op de dienstverlening vanwege het lokaal bestuur:

Sluiting van:

 • Cultuurcentrum
 • Wijkcentra
 • Zwembad
 • Bibliotheek
 • Sporthallen
 • Academie

Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf vrijdag 13 maart ’20 middernacht tot en met 3 april ’20.

De carnavalstoeten zijn afgelast.

De wekelijkse zaterdagmarkt gaat wel door (economische activiteit waar voeding wordt aangeboden).

De administratieve diensten van het lokaal bestuur blijven geopend. Het is echter aan te raden om niet-dringende bezoeken aan de diensten zoveel mogelijk uit te stellen.

___

UPDATE 12 maart 2020 - 15.30 uur

Alle initiatieven lokaal bestuur afgelast

Reguliere dienstverlening loopt verder

Het lokaal bestuur besliste om alle eigen activiteiten tot en met 19 april ‘20 af te gelasten.

Deze beslissing heeft betrekking op:

 • Zowel indoor- als outdooractiviteiten
 • Ongeacht de omvang van de activiteit
 • Activiteiten op verschillende locaties
 • Voor alle doelgroepen

Dit betekent onder meer het afgelasten van sportkampen voor jongeren, lezingen in de bib, voorstellingen cultuurcentrum, …. Een uitzondering is voorzien voor markten en kermissen. Deze gaan wel door.

De deelnemers van de geannuleerde activiteiten worden door de diensten hierover geïnformeerd. Op www.maasmechelen.be volgt een overzicht van de geannuleerde activiteiten.

Waar mogelijk worden afgelaste activiteiten op een later tijdstip opnieuw ingepland. In geval van een definitieve annulatie, is uiteraard voorzien in een terugbetaling van reeds betaalde inschrijvingsgelden en/of tickets.

De reguliere werking van de diensten (burgerzaken, bibliotheek, zwembad, …) blijft voorlopig behouden.

Initiatieven van andere organisaties dan het lokaal bestuur

Het lokaal bestuur raadt alle organisaties en verenigingen sterk af om tot en met 19 april ‘20 de door hen geplande activiteiten in Maasmechelen te laten doorgaan.

De organisatoren beslissen zelf om de activiteit af te gelasten of uit te stellen.

Deze beslissing van het lokaal bestuur is een ‘social distancing-maatregel’: een maatregel die tot doel heeft de verspreiding van het Corona-virus te beperken of te vertragen.

____

Maatregelen met ingang van 12 maart 2020

 • Dienstencentrum De Bolster en de wijkwerkingen: tijdelijk gesloten met ingang van 12 maart 2020, voorlopig tot en met 13 april 2020.

  Brief van het agentschap Zorg & Gezondheid naar alle dienstencentra


 • Geen externe bezoekers in woonzorgcentrum Heyvis met ingang van 12 maart 2020, voorlopig tot het einde van de Paasvakantie. Hierop wordt enkel uitzondering gemaakt in bepaalde omstandigheden (bv. palliatieve situatie), en steeds in overleg met de CRA-arts.

 • Indoor-evenementen met meer dan 1000 personen verboden

  Politiebesluit provinciegouverneur van 11 maart 2020.
  Het verbod geldt voorlopig tot 31 maart 2020. 

Richtlijnen 'social distancing'

Meer info op de website van FOD Volksgezondheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening van het Lokaal bestuur blijft gegarandeerd, maar is aangepast aan de voorschriften rond sociale afstand.

De deuren van het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten. Er wordt gewerkt op afspraak!
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen:
09.00 uur – 12.00 uur | 13.00 uur – 16.00 uur

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
alert-box-close-text