CORONAVIRUS: ACTUELE INFORMATIE

UPDATE 23/05/2022

Afschaffing mondmaskerplicht in openbaar vervoer en reisregels vanaf 23 mei

De coronabarometer die sinds maart dit jaar op code geel stond, wordt gedeactiveerd. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Als gevolg daarvan verdwijnt vanaf maandag 23 mei de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en het Passenger Locator Form voor de meeste reizen.

Het Overlegcomité stelt vast dat de besmettingen en het aantal nieuwe hospitalisaties een dalende trend volgen. Het reproductiegetal voor besmettingen en hospitalisaties blijft constant lager dan 1, wat wijst op een duidelijk zwakkere viruscirculatie. Ook het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen schommelt al geruime tijd rond de 100 en blijft daarmee ver onder de drempel van 300.

Mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht vervalt overal behalve in ziekenhuizen, in medische kabinetten (bij de dokter) en in apotheken. Men moet dus niet langer een mondmasker dragen in het openbaar vervoer.

Wel blijft het mondmasker aangeraden op erg drukke plaatsen of in zorgomgevingen zoals woonzorgcentra of bij de tandarts, kinesist, psycholoog of logopedist. Ook het goed ventileren van binnenruimtes blijft sterk aangeraden omdat het een sterk wapen is tegen virusoverdracht en in het algemeen goed is voor ons welzijn, onze gezondheid en productiviteit.

Reizen

Het verbod op niet-essentiële reizen van buiten de Europese Unie wordt opgeheven. Ook vervalt de verplichting tot het testen op dag 1 en 7, de quarantaine van 10 dagen en het kunnen voorleggen van:

 • het Passenger Locator Form
 • een geldig vaccinatie-, herstel- of testcertificaat

Dit geldt echter niet voor reizigers die uit een land komen met een nieuwe zorgwekkende variant (Variant of Concern). Voor hen blijven de huidige regels van toepassing.

Crisisbeheer (‘pandemic preparedness’)

Sinds het uitbreken van de Covid-19 pandemie is er een duidelijke versterking gekomen van de verdedigingslinies, onder meer inzake testing, contact tracing, vaccinatie, ventilatie, capaciteit in de gezondheidszorg, pandemische surveillantie (inclusief genoom-sequencing) en mentaal welzijn. Het comité wil deze verdediging duurzaam verankeren en vraagt hiervoor advies aan het Covid Focal Point dat hiervoor nauw zal samenwerken met de deelstaten.

Het IMC Volksgezondheid zal onderzoeken of en hoe een extra boosterprik voor een betere bescherming tegen een eventuele nieuwe golf kan zorgen. De minister van Volksgezondheid zal de epidemiologische meerwaarde van het Coronacertificaat en zijn plaats in de barometer verder onderzoeken.

UPDATE 07/03/2022

Vanaf 7 maart schakelt de coronabarometer naar code geel. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Zo verdwijnt onder meer het Covid Safe Ticket in de horeca en vervallen beperkingen voor evenementen. Ook de epidemische noodsituatie en de federale fase van het nationaal noodplan worden na twee jaar afgeblazen.

 

Het Overlegcomité stelt vast dat de besmettingen en het aantal nieuwe hospitalisaties een constante dalende trend volgen. Het reproductiegetal voor besmettingen en hospitalisaties blijft constant lager dan 1, wat wijst op een duidelijk zwakkere viruscirculatie. Intussen gaat ook het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen in dalende lijn, ruim onder de drempel van 300 bedden. Ruim 9 miljoen Belgen kregen een volledige primovaccinatie, ruim 7 miljoen werd ook geboosterd.

Op basis van deze evoluties beslist het Overlegcomité om vanaf maandag 7 maart over te schakelen naar code geel. Ook de epidemische noodsituatie wordt volgende week opgeheven en er komt een einde aan de federale fase van het nationaal noodplan dat op 13 maart 2020 werd afgekondigd bij het begin van de coronacrisis.

Concreet betekent dit dat alle beperkingen vervallen, onder meer in de horeca, winkels en evenementensector.

1. Mondmasker aanbevolen, verplicht in zorginstellingen en op openbaar vervoer

 • Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen, onder meer in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
 • Het gebruik van een FFP2-mondmasker blijft aangeraden voor kwetsbare personen.
 • Na de Krokusvakantie, vanaf maandag 7 maart 2022, is het niet langer verplicht om in het onderwijs een mondmasker te dragen.
 • In zorginstellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra blijft net als op het openbaar vervoer het mondmasker vanaf 12 jaar verplicht.

2. Covid Safe Ticket

Het gebruik van het Covid Safe Ticket, onder meer in de horeca en bij evenementen, vervalt.

3. Reisregels vanaf 11 maart

 • De algemene verplichting om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen vervalt. Het PLF is enkel nog verplicht voor wie met een vervoerder naar België reist vanuit een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat.
 • Voor wie naar België reist en beschikt over één van de drie COVID-certificaten (vaccinatie, test of herstel) is er geen test- of quarantaineverplichting.
 • Wie in België woont, niet over één van de drie COVID-certificaten beschikt (vaccinatie, test of herstel) en reist vanuit een land met een ongunstige situatie, moet zich op dag 1 na aankomst laten testen (snelle antigeentest of PCR-test). Landen met een ongunstige situatie zijn o.m. donkerrode landen op de ECDC-kaart en derde landen die niet op de witte lijst van de Europese Unie staan.
 • Wie niet in België woont, moet bij inreis beschikken over een geldig COVID-certificaat (vaccinatie, test of herstel). Korte verblijven van minder dan 48 uur waarbij men geen gebruik maakt van een vervoerder zijn uitgezonderd.
 • Voor personen die komen uit landen of regio’s met een nieuwe zorgwekkende variant blijven de huidige de test- en quarantaineregels ongewijzigd.
 • Er blijft een inreisverbod gelden voor niet-essentiële reizen van niet-EU-burgers die hun verblijfplaats hebben in een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat, tenzij ze over een vaccinatie- of herstelcertificaat beschikken.
 • Er blijft een inreisverbod gelden vanuit landen of regio’s met een nieuwe zorgwekkende variant (zone met heel hoog risico-VOC).

4. Thuiswerk

Het Overlegcomité nodigt bedrijven en overheidsdiensten uit om, in overleg met de sociale partners, een structureel regime voor telewerk te verankeren.

5. Opvolging epidemiologische situatie

Het Overlegcomité blijft de epidemiologische situatie opvolgen. Het verwijst daar naar vijf hefbomen die de Wereldgezondheidsorganisatie aanreikt om een eventuele heropflakkering van het coronavirus te temperen:

 1. Behoud van ‘genome sequencing’ capaciteit om nieuwe varianten snel te detecteren
 2. Blijvende inzet op primo-vaccinatie van onbereikte en kwetsbare groepen, aangezien een hoge vaccinatiegraad de belangrijkste bescherming blijft tegen nieuwe varianten
 3. Het beschikbaar en betaalbaar maken van therapie met antivirale geneesmiddelen, complementair aan vaccinatie
 4. Het bevorderen van luchtkwaliteit door ventilatie en filtratie.
 5. Internationale solidariteit op het vlak van doneren en produceren van vaccins om het risico op het ontstaan van nieuwe virusvarianten te beperken.

UPDATE 11/02/2022

Vanaf 18 februari ’s ochtends schakelt de coronabarometer naar code oranje. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Zo verdwijnt onder meer het sluitingsuur in de horeca en kan het nachtleven opnieuw open. Ook alle publieksevenementen binnen en buiten zijn toegelaten. Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen.

Het Overlegcomité stelt vast dat de besmettingspiek van de omikrongolf is bereikt en het aantal nieuwe besmettingen de voorbije twee weken daalde. Intussen ligt het reproductiegetal voor besmettingen en hospitalisaties lager dan 1, wat de daling van de viruscirculatie bevestigt. Ook het aantal nieuwe hospitalisaties vertoont een beginnende dalende trend, net als het aantal corona-opnames op intensieve zorgen. 

Op basis van deze evoluties beslist het Overlegcomité om vanaf vrijdag 18 februari over te schakelen naar code oranje. Dit betekent concreet: 


1) Horeca

 • Het sluitingsuur verdwijnt, net als de beperking op het aantal personen per tafel en het verplicht zittend consumeren.
 • Mondmaskers zijn enkel nog verplicht voor personeel
 • Het nachtleven kan heropenen aan een capaciteit van 70%

2) Evenementen

 •  Alle publieksevenementen binnen en buiten zijn steeds toegelaten.
 • Het mondmasker dient te worden gedragen bij:
  • niet-dynamische binnenactiviteiten
  • bij dynamische binnen- en buitenactiviteiten, enkel door het personeel
 • Het CST is verplicht voor alle binnenactiviteiten vanaf 50 personen en voor buitenactiviteiten vanaf 100 deelnemers.
 • Een capaciteit van 200 personen is steeds toegelaten, maar mag aangevuld worden tot:
  • 70% bij dynamische binnenactiviteiten
  • 80% bij niet-dynamische binnenactiviteiten en alle buitenactiviteiten
  • 100% bij een luchtkwaliteit onder een gemiddeld gemeten streefwaarde van 900 ppm CO2 bij binnenactiviteiten
  • 100% bij buitenactiviteiten indien gewerkt wordt met compartimenten van maximaal 2.000 personen of indien bijkomende anticrowdingmaatregelen genomen worden na positief advies van de Lokale Veiligheidscel.
 • Huwelijken en begrafenissen zijn net als nu toegelaten.

3) Georganiseerde vrijetijdsactiviteiten

Bij georganiseerde vrijetijdsactiviteiten buiten geldt niet langer een maximumcapaciteit, voor georganiseerde vrijetijdsactiviteiten binnen geldt een maximumcapaciteit van 200 personen. Dit maximumaantal is niet van toepassing op sportieve activiteiten, met uitzondering van sportkampen.

4) Ventilatie

Het Overlegcomité benadrukt het belang van een goede ventilatie van binnenruimtes. Bij het bereiken van de limietwaarde van 1500 ppm CO2 of een debiet van 18m3 ventilatie per persoon of 18m3 luchtzuivering per uur per persoon moet de capaciteit worden beperkt of moeten andere maatregelen worden genomen.

5) Telewerk

De verplichting tot telewerk wordt opgeheven. Wel blijft telewerk nog steeds aanbevolen, wanneer dat mogelijk is.

6) Winkelen

Er gelden geen beperkingen meer op winkelen. Het sluitingsuur voor nachtwinkels vervalt.

7) Mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht geldt vanaf 19 februari vanaf de leeftijd van 12 jaar.

8) Reisregels

Bij inkomende reizigers wordt niet langer rekening gehouden met de kleurcode van het land van herkomst. Personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben en vanuit EU/Schengenlanden of derde landen naar ons land reizen, moeten voortaan wel beschikken over een geldig vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. De regels voor zones met een heel hoog risico en essentiële en niet-essentiële reizen blijven evenwel van toepassing, net als de 48-uursregel en de uitzonderingen voor categorieën zoals vervoerders en grensarbeiders.

In lijn met de Europese Raadsaanbeveling 2022/107 en de evolutie van de wereldwijde verspreiding van omikron beslist het Overlegcomité om de certificaten als volgt aan te passen:

 • het vaccinatiecertificaat is 270 dagen geldig bij een basisvaccinatie en onbeperkt bij een boostervaccinatie.
 • het testcertificaat zal 24 uur geldig zijn voor een Rapid Antigen Test (RAT). Merk op: enkel RAT die zijn goedgekeurd op Europees niveau komen in aanmerking. PCR-testen zijn 72 uur geldig.
 • Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Volksgezondheid om de test- en quarantaineregels bij reizen te vereenvoudigen.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/code-oranje-vanaf-18-februari-geen-sluitingsuur-horeca-meer-nachtleven-open

UPDATE 21/01/2022

Het Overlegcomité heeft vandaag de coronabarometer goedgekeurd. De maatregelen op basis van de barometer zullen ingaan op vrijdag 28 januari onder code rood. Ook wordt het Covid Safe Ticket vanaf 1 maart aangevuld met het boostershot. 

Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal besmettingen sterk blijft stijgen. Het reproductiegetal voor besmettingen en hospitalisaties blijft hoger dan 1 wat op een versterkte verspreiding van het virus wijst. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe, terwijl het aantal intensieve bedden die worden opgenomen door coronapatiënten nog licht daalt. Dit beeld past bij de omikronvariant die minder leidt tot ernstige ziekte, maar wel veel besmettelijker is.

Coronabarometer

Doelstelling
De coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en moet aan de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid geven, de beslissingen van het Overlegcomité structureren en meer transparant maken.

Code geel, oranje en rood
De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

- Code geel: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle. 
- Code oranje: toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren. 
- Code rood: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem.

Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

Betrokken sectoren
De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Voor het bepalen van maatregelen wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen activiteiten die binnen/buiten plaatsvinden en die niet-dynamisch/dynamisch zijn. Andere sectoren kunnen eventueel naderhand worden toegevoegd. Onderwijs en sociale contacten zullen niet opgenomen worden.

Code rood vanaf 28 januari

Op basis van onder meer de versnelde stijgende lijn van het aantal ziekenhuisopnames, de hoge positiviteitsratio en de sterke circulatie van omikron met een stijgend aantal afwezigheden in scholen, bedrijven, zorgsectoren en openbare diensten beslist het Overlegcomité om vanaf 28 januari in code rood te starten met de volgende maatregelen: 

 • Publieksevenementen

  Publieksevenementen zoals theatervoorstellingen en voetbalwedstrijden zullen binnen en buiten toegelaten zijn, met uitzondering van dynamische evenementen binnen zoals dansfeesten. 

  Er geldt een mondmaskerplicht binnen en buiten, CST is verplicht vanaf 50 deelnemers binnen en 100 buiten.

  Een capaciteit tot 200 personen is steeds toegelaten. Grotere zalen mogen verder aanvullen tot een bezettingsgraad van 70% of tot 100% indien ze de luchtkwaliteit onder de 900 ppm houden. 

  Huwelijken en begrafenissen zijn net als nu toegelaten.
   
 • Horeca

  Het sluitingsuur in de horeca wordt naar middernacht gebracht. Het mondmasker blijft gelden voor klanten en personeel, CST is verplicht, net als de capaciteit van 6 personen per tafel en een verbod op rechtstaand consumeren. Het nachtleven en discotheken (binnen/dynamisch) blijven gesloten.
   
 • Georganiseerde activiteiten in groep

  Ook georganiseerde activiteiten in groep zoals bijvoorbeeld jeugdactiviteiten, verenigingsleven en niet-professionele sportbeoefening zijn toegelaten. Binnen tot 80 personen, buiten tot 200 personen. Overnachtingen op kampen zijn toegestaan.
   
 • Reeks binnenactiviteiten openen

  Met uitzondering van discotheken en dancings mogen volgende binnenruimten die momenteel gesloten zijn terug openen voor het publiek: pretparken, binnenspeeltuinen, dierenparken en -tuinen, subtropische zwembaden en recreatieve onderdelen van zwembaden, trampolineparken, bowling- en dartszalen, snooker- en biljartzalen, inrichtingen voor paintball- en lasergames, escape rooms, casino's, speelautomatenhallen en de wedkantoren.
   
 • Telewerk, winkelen en mondmaskerplicht

  De huidige regels met betrekking tot telewerk (vier dagen per week), veilig winkelen en de mondmaskerplicht blijven van kracht.
   

Geldigheid vaccinatiecertificaat vanaf 1 maart

Een herhalingsdosis (booster) is een belangrijke bescherming tegen het virus. Daarom beslist het Overlegcomité om vanaf 1 maart de geldigheid van het vaccinatiecertificaat in het Covid Safe Ticket terug te brengen van 270 dagen naar 150 dagen. De geldigheidsduur van de herhalingsdosis is niet beperkt in de tijd. 

Dat betekent dat wie zich voor 1 oktober liet vaccineren met één dosis (enkel Janssen) of twee dosissen (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford) voor 1 maart een boostershot moet gehad hebben. Anders vervalt de geldigheid van het vaccinatiecertificaat.

Ook de geldigheidsduur van het herstelcertificaat wordt op 150 dagen gebracht. 

Deze wijzigingen gelden enkel voor +18-jarigen.

Verlenging epidemische noodsituatie (pandemiewet)

Uit de risicoanalyse van de RAG en het advies van het COVID-19 Commissariaat blijkt dat de cumulatieve criteria die de wet voorziet op dit moment nog steeds voldaan zijn en dat een federale aanpak vereist blijft.

Het Overlegcomité neemt akte van de verlenging van de epidemische noodsituatie met 3 maanden, tot en met 28 april 2022. Deze noodsituatie zal op geregelde tijdstippen geëvalueerd worden.

Verhoging vaccinatiegraad

Het Overlegcomité heeft, ten slotte, ook akte genomen van de nota van het COVID-19-Commissariaat met betrekking tot het verhogen van de vaccinatiegraad, alsook van de daarbij gevraagde adviezen. 

Het Overlegcomité nodigt de regeringen uit om dit dossier over te maken aan hun Parlement om hier op korte termijn een parlementair debat over te voeren. Ook worden de Parlementen uitgenodigd de epidemiologische waarde van het COVID Safe Ticket en zijn inzet in het kader van het beheer van de pandemie te evalueren.

UPDATE 06/01/2022

Het Overlegcomité oordeelt dat in de huidige situatie het aangewezen is het pakket lopende maatregelen aan te houden.

Lopende maatregelen blijven van kracht

Telewerk

Telewerk blijft verplicht, minstens vier dagen per week. Per week kan er maximaal één terugkeermoment waarbij men te allen tijde een maximale personeelsbezetting van 20% respecteert.
Teambuildings en andere activiteiten zoals met fysieke aanwezigheid op de arbeidsplaats, zowel binnen als buiten, blijven verboden.

Samenkomsten, activiteiten en evenementen 

De huidige beperkingen of sluitingen van bepaalde samenkomsten, activiteiten en evenementen - bijvoorbeeld in de horeca, het nachtleven of in het sportieve en culturele leven – blijven van kracht. 

Onderwijs

Het Overlegcomité bevestigt de geplande heropening van het onderwijs vanaf 10 januari. Dit betekent opnieuw volledig contactonderwijs voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs, en het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij moeten de volgende preventieve maatregelen gerespecteerd worden:

 • permanent inzetten op ventilatie,
 • mondmaskerplicht vanaf 6 jaar,
 • respect voor de test- en quarantaineregels. Zo zullen klassen gesloten worden gesloten vanaf 4 besmettingen (kinderen met symptomen), 
 • vergaderingen blijven digitaal plaatsvinden
 • het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes (studie, refter, ...) wordt maximaal vermeden,
 • ééndaagse uitstappen zijn toegelaten conform de geldende regels in de samenleving,
 • extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort.

Er wordt een oproep gedaan aan ouders om kinderen zoveel mogelijk te zelftesten.
Wat het hoger onderwijs betreft, nodigt het Overlegcomité de ministers van Onderwijs uit om samen met het onderwijsveld na te gaan op basis van welke (bijkomende) preventieve maatregelen het hoger onderwijs georganiseerd wordt vanaf 10 januari.

Test- en quarantaineregels 

Het Overlegcomité neemt akte van de beslissing van de ministers van Volksgezondheid die op basis van de laatste wetenschappelijk informatie over de omikronvariant het test- en quarantaine beleid gewijzigd hebben en dit met ingang vanaf 10 januari. 
In dit nieuwe test- en quarantainebeleid neemt het belang van zelftesten toe. Zelftesten zijn beschikbaar in de supermarkt en de apotheek. Voor mensen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming is de zelftest in de apotheek beschikbaar aan 1 euro (max. 4 zelftesten per persoon per 14 dagen).
 

Middellangetermijnstrategie en coronabarometer

Het Overlegcomité heeft zich ook gebogen over het voorbereidende werk van het COVID-19 Commissariaat met betrekking tot een middellangtermijnstrategie en het ontwerp van coronabarometer. Aan het COVID-19 Commissariaat werd gevraagd om de barometer verder te verfijnen en uit te werken.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-bespreekt-omikron-lopende-maatregelen-blijven-van-kracht

UPDATE 30/12/2021

Evenementen 

Publiek toegankelijke evenementen en culturele en andere voorstellingen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, kunnen worden georganiseerd voor een zittend publiek van maximum 200 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld. Vanaf 50 personen moet in ieder geval toepassing worden gemaakt van het Covid Safe Ticket en moet voorafgaand toelating worden verkregen van de bevoegde gemeentelijke overheid.

De deelstaten, gouverneurs en burgemeesters kunnen het gebruik van het Covid Safe Ticket voor alle publiek toegankelijke evenementen op hun grondgebied verplichten, of de minimumaantallen verlagen. Ook een organisator van een evenement binnen of in een overdekte ruimte heeft de mogelijkheid om het Covid Safe Ticket te gebruiken voor evenementen van minder dan 50 personen, mits hij of zij de bezoekers daarvan voorafgaand informeert.

De regels voor publiek toegankelijke evenementen buiten en de regels in geval er professioneel horeca-activiteiten worden uitgeoefend tijdens evenementen, wijzigen niet.


Bioscopen

Bioscopen kunnen maximaal 200 bezoekers per zaal ontvangen. Indien de toegang niet wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket, moet de uitbater de passende maatregelen nemen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.


Congressen

Publiek toegankelijke congressen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, blijven verboden.

UPDATE 22/12/2021

1. Geen versoepelingen
De huidige regels beslist op het Overlegcomité van 3 december blijven van kracht, met onder meer de mondmaskerplicht (vanaf 6 jaar), de verplichting tot telewerk (met maximum één terugkomdag) en sluiting van de horeca om 23.00 uur (geen uitzondering voor Kerst of Nieuwjaar).

2. Verbod op evenementen en activiteiten binnen
Alle massa-evenementen binnen zijn verboden. Dit geldt ook voor kerstmarkten, winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, en congresssen die binnen worden georganiseerd.

Ook de binnenruimtes in de culturele, feestelijke en recreatieve sector worden gesloten, met uitzondering van:

 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • Musea
 • Georganiseerde activiteiten gericht op de noden van kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten door professionelen omkaderd
 • Feest- en receptiezalen, enkel voor huwelijken en begrafenissen
 • Wellnesscentra, inclusief sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoommachines en hammams.

Ook bioscopen, lasergames, bowlingzalen, escaperooms, paintball-, snooker-, darts- en biljartzaken en indoor trampoline-parken moeten worden gesloten.

De sportieve sector blijft geopend, inclusief fitness en zwembaden. Recreatieve onderdelen van zwembaden en subtropische zwembaden moeten sluiten, net als de binnenruimtes van pretparken en dierentuinen. Sportkampen kunnen enkel plaatsvinden zonder overnachtingen.

3. Strengere regels voor evenementen buiten
Voor evenementen buiten komen er strengere regels om crowding te voorkomen: 

 • Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers
 • Maximaal één bezoeker/4 m2 
 • Vanaf 100 bezoekers eenrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen.

4. Sportwedstrijden zonder publiek
De aanwezigheid van publiek bij professionele en niet-professionele sportwedstrijden en -trainingen wordt verboden, zowel binnen als buiten.

5. Veilig winkelen
Winkelen kan met maximaal twee personen (met uitzondering van minderjarigen van het eigen huishouden). Per 10 m2 winkeloppervlak wordt één bezoeker toegestaan. Tussen de winkelende gezelschappen moet een afstand van 1,5 m worden gewaarborgd. Indien het winkeloppervlak groter is dan 400 m2 moet er een gepaste toegangscontrole zijn.

6. Verplicht telewerk
Telewerk blijft verplicht met maximaal één terugkeermoment per week.

7. Veilig Kerst vieren
Het Overlegcomité beveelt aan om ook tijdens de Kerstperiode het aantal contacten te blijven beperken en moedigt het gebruik van zelftesten aan. Ventileer binnenruimtes en draag een mondmasker. Voel je je ziek? Blijf dan thuis.

_____

UPDATE 3/12/2021

Om het hoge aantal besmettingen terug te dringen en de druk op de zorg zo snel mogelijk tot een haalbaar niveau terug te brengen, heeft het Overlegcomité de volgende beslissingen genomen:

Mondmaskerplicht vanaf zes jaar

Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

Sociale contacten beperken

Het is sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten. Het gebruik van zelftesten is aangeraden.

Kinderen en onderwijs

De kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs wordt met een week vervroegd en zal ingaan op 20 december.

Het middelbaar onderwijs wordt onder hybride vorm georganiseerd tot de examenperiode. Voor leerlingen die geen toegang hebben tot digitale middelen kan het afstandsonderwijs in de school georganiseerd worden.

Verder gaat er vanaf 6 december een pakket maatregelen in die de schoolomgeving veiliger moet maken:

 • Verplichte CO2-meters in elke klas en in ruimtes waar veel mensen samenkomen..
 • Nieuw protocol dat de klas sluit vanaf twee besmette gevallen.
 • Algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar.
 • Verbod op alle buitenschoolse activiteiten.
 • Aanbeveling aan de ouders om hun kinderen regelmatig te (zelf)testen.

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en middelbaar onderwijs.

Er wordt contactonderwijs voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen – zeker in het buitengewoon onderwijs. De ministers van Onderwijs bepalen de nadere modaliteiten.

De taskforce Vaccinatie zal snel voortgang maken met de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar, gezien het belang van vaccinatie voor de epidemiologische uitdagingen in het onderwijs.

Private bijeenkomsten binnen

Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde activiteiten, maar met uitzondering van:

 • sport,
 • private bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies,
 • huwelijken en uitvaarten.

Publieke evenementen binnen

Evenementen met meer dan 4.000 bezoekers kunnen niet meer doorgaan vanaf zaterdag 4 december

Vanaf maandag 6 december zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • een maximum van 200 bezoekers,
 • zittend,
 • met mondmasker,
 • het gebruik van het Covid Safe Ticket vanaf 50 bezoekers. 

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

Publieke evenementen buiten

Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’.

Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Indien deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moet men deze evenementen annuleren.

Telewerk

De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week. Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

Horeca

De openingsuren in de horeca zijn beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23.00 uur.

Sportwedstrijden binnen

Sportieve wedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarige deelnemers kunnen vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 4 december 2021.

Het Overlegcomité zal in de week van 20 december de epidemiologische situatie opnieuw evalueren.

________

UPDATE 26/11/2021

Het Overlegcomité heeft vandaag vastgesteld dat de coronasituatie in ons landen snel verslechtert met overbelasting van het zorgsysteem, uitval van zorgpersoneel en uitstel van patiëntenzorg. Daarom heeft het Overlegcomité een nieuw winterpakket beslist met maatregelen die het aantal contacten moeten beperken.

De coronasituatie zijn sinds het vorige Overlegcomité verder verslechterd. Zowel het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en de belasting van intensieve zorg is verder gestegen. Hoewel een tijdelijke verdere stijging was verwacht, gaat ze verder dan de meest negatieve scenario’s die waren vooropgesteld.

Hierdoor is ook de situatie in de zorg verder verslechtert, met name voor huisartsen, testcentra en ziekenhuizen. Bovendien is 10% van de bedden op intensieve zorg niet beschikbaar wegens uitval van het zorgpersoneel. Het gevolg is opnieuw uitstel van patiëntenzorg, zowel in de eerste lijn als in de ziekenhuizen.

Het Overlegcomité heeft daarom een reeks beslissingen genomen die de verspreiding van het virus moeten afremmen en de belasting in de zorg opnieuw beheersbaarder te maken. Deze maatregelen zullen op 15 december geëvalueerd worden.

Bijkomende vaccinaties

Na de booster voor kwetsbare en specifieke doelgroepen, zoals 65+, zorgverleners, personen met immuno-deficiëntie, personen die werden ingeënt met Johnson&Johnson, moet de hele bevolking zo snel als mogelijk een extra vaccinatiedosis ontvangen.

Er wordt maximaal naar gestreefd dat burgers vier (Johnson & Johnson en AstraZeneca) of zes (Pfizer en Moderna) maanden na hun laatste dosis een booster-vaccin krijgen met een mRNA-vaccin.

Het Overlegcomité vraagt om het wetenschappelijk gefundeerd operationeel plan dat de IMC Volksgezondheid tegen 27 november hiertoe uitwerkt, zo vlug als mogelijk uit te voeren, zodat de capaciteit van de vaccinatiecampagne snel en sterk verhoogd wordt en voor Kerstmis nog een zo groot mogelijk aantal personen kan worden ingeënt. Die personen moeten zich via een flexibel online systeem kunnen inschrijven, zoals bijvoorbeeld QVAX.

Gezien de recente goedkeuring door EMA, vraagt het Comité dat de Hoge Gezondheidsraad en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek hun advies spoedig verstrekken met het oog op het eventuele opstarten, op vrijwillige basis, van de vaccinatie van de 5 tot 11 jarigen.

Winterpakket

Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met CST georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is.

Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst. Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in de private woonst.

Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.

Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

Horeca-activiteiten

Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.

Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.

De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

Discotheken en dancings

Discotheken en dancings dienen te sluiten.

Publieke evenementen

Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.

Publieke evenementen buiten: indien organisatoren de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden.

De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.

Inwerkingtreding van de maatregelen voor evenementen georganiseerd door professionals is 29 november.

Handelsbeurzen

Het Comité bevestigt de mondmaskerplicht voor handelsbeurzen.

De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het CST op handelsbeurzen.

Sportwedstrijden

Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders.

Leerplichtonderwijs

De ministers van Onderwijs zullen een pakket maatregelen uitwerken rond onder meer:

 • Verplichte mondmaskerdracht;
 • Luchtkwaliteit en betere ventilatie;
 • Het uit elkaar houden van klasgroepen;
 • Opsporen van hoogrisico-contacten;
 • Buitenschoolse activiteiten.

De ministers van Onderwijs en van het Hoger Onderwijs worden uitgenodigd bijkomende voorstellen te formuleren op basis van het overleg met de koepels en syndicaten.

Jeugdactiviteiten

De ministers van Jeugd worden gevraagd om ten laatste op 29 november bijkomende voorstellen te formuleren inzake beperkingen en beveiligingen van de jeugdactiviteiten in binnenruimten, rekening houdend met de epidemiologische risico’s van het mengen van jongeren uit verschillende klassen en scholen.

Telethuiswerk

De periode waarbinnen maximaal één terugkeerdag voorzien mag worden, wordt verlengd van 12 december naar 19 december.

De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen voorzien mogen worden, start vanaf 20 december.

Handhaving

De politie- en inspectiediensten wordt gevraagd streng op te treden tegen overtredingen van de maatregelen.

Aan de bevoegde ministers en aan de burgemeesters wordt gevraagd om hiertoe de nodige instructies aan de politie- en inspectiediensten te verzekeren.

Tot slot: drie richtsnoeren om het veilig te houden

 • Beperk uw contacten. Pas je gedrag aan en wees vooral heel voorzichtig met kwetsbare personen. Wanneer je elkaar toch wil zien, doe het dan bij voorkeur buiten.
 • Gebruik zelftesten. Wanneer je thuis toch mensen ontvangt, gebruik een zelftest en draag je mondmasker. Zo heb je meer zekerheid. De zelftesten zijn verkrijgbaar bij elke apotheker en ook in de supermarkt.
 • Ventileer. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Dat is trouwens sowieso gezond, maar zeker in deze coronatijden.

______

UPDATE 18/11/2021

Het Overlegcomité heeft de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.

Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld.

Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen.

Veilige afstand en beperking sociale contacten

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan.

Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten.

Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

Brede mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 •  in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren.

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Covid Safe Ticket+

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca.

Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker.

 Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

Verplicht telewerk

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.

Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer.

Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.

Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.

Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

De maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

UPDATE 27/10/2021

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologisch toestand besproken. Een uitbreiding van de mondmaskerplicht, het Covid Safe Ticket en telewerk moet de toegenomen viruscirculatie afremmen.

Onderstaande maatregelen gaan in op vrijdag 29 oktober.

1. Uitbreiding mondmaskerplicht

De huidige mondmaskerplicht, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en bij de medische en niet-medische contactberoepen, wordt uitgebreid met een algemene verplichting om mondmasker te dragen in binnenruimtes van:

 • Winkels en winkelcentra,
 • Zorginstellingen, 
 • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen
 • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra
 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • Erediensten 

De mondmaskerplicht vervalt op plaatsen waar Covid Safe Ticket gebruikt wordt.

2. Covid Safe Ticket


Voor publieke evenementen stelt de federale regering het gebruik in van het Covid Safe Ticket voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht.
De deelstaten engageren zich om vanaf 1 november de toepassing van het Covid Safe Ticket te verplichten in alle horeca en fitnesscentra in ons land. Voor het personeel zal de mondmaskerplicht gelden vanaf 29 oktober.

3. Telewerk

Telewerk wordt sterk aanbevolen bij voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en dienstverleners. Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening.
Meer telewerken moet het aantal contacten op de werkplek en het openbaar vervoer verminderen.

4. Testbeleid 

Testen en opvolgen van contacten blijven cruciale verdedigingslinies. Tegelijkertijd moet een overbelasting van de huisartsen vermeden worden. 
Daarom beslist het Comité dat de testcentra voorlopig geopend blijven tijdens de winterperiode. 
Ook de capaciteit van de contactopvolging wordt verzekerd, zodat mensen die positief testen zo snel mogelijk gecontacteerd worden. De regionale overheden nemen daartoe alle nodige initiatieven.

5. Derde vaccinatieprik

Het Comité vraagt aan de ministers van Volksgezondheid om, van zodra de plaats in het vaccinatieschema van een herhalingsdosis voor de algemene bevolking wetenschappelijk wordt aangetoond, de toediening ervan te organiseren. 

6. Pandemiewet

Het Comité neemt akte van de beslissing van de federale regering tot afkondiging van de epidemische noodsituatie voor een maximale duur van 3 maanden, en onderschrijft deze beslissing.
Deelstaten kunnen steeds maatregelen nemen die verder gaan dan de federale sokkel.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-mondmaskerplicht-covid-safe-ticket-en-telewerk-strijd-tegen-herfstgolf

UPDATE 17/09/2021

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologisch toestand besproken. Gezien de grote verschillen in vaccinatiegraad heeft het Overlegcomité geopteerd voor een gedifferentieerde aanpak.

Het Comité stelt vast dat het aantal nieuwe besmettingen stabiliseert. Ook de algemene hospitalisatiecijfers zijn na een periode van langzame stijging sinds begin juli, de voorbije week voor het eerst gedaald. Toch zijn er grote verschillen. In Vlaanderen is er een dalende incidentie, in Wallonië een lichte stijging en in Brussel een stabilisatie van de besmettingscijfers op een hoog niveau. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Mondmasker en afstand houden

Vanaf 1 oktober blijft het dragen van het mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar verplicht in volgende omstandigheden:

 • de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens;
 • de zorginstellingen
 • het personeel en de klanten bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen.

Deze verplichtingen vormen een federale sokkel die geldt voor het hele land. Regionale overheden voorzien strengere verplichtingen indien de epidemiologische situatie dit vereist.

Cafés en nachtleven

Vanaf 1 oktober is dansen opnieuw toegelaten in cafés. Ook discotheken, dancings en nachtclubs kunnen opnieuw openen op voorwaarde dat het Covid Safe Ticket gebruikt wordt en de luchtkwaliteit en ventilatie verzekerd zijn via verscherpte protocollen.

Gebruik van het Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Overlegcomité vindt het Covid Safe Ticket een geschikt alternatief voor beperkende maatregelen of sluitingen in die steden en gemeenten waar men geconfronteerd wordt met een aanzienlijke verslechtering van de epidemiologische situatie.
De deelstaten moeten via een decreet of ordonnantie een reglementaire basis voorzien om het gebruik van het Covid Safe Ticket vast te leggen. Er wordt een reflectie opgestart over de eventuele uitbreiding van het Covid Safe Ticket tot publiek toegankelijke plaatsen binnen met een epidemiologisch risico.
Organisatoren van indoor evenementen met 500 of meer toeschouwers en voor outdoor evenementen met 750 of meer toeschouwers, kunnen vanaf 1 oktober al gebruik maken van het Covid Safe Ticket. In dat geval vallen de verplichtingen inzake CIRM/CERM weg.
Het mondmasker en sociale afstand zijn bij die evenementen ook niet langer verplicht. De organisatoren van dergelijke evenementen moeten dan wel op voorhand toelating vragen aan de lokale overheid.

Reizen

De inreiscontroles werden de afgelopen weken verscherpt en opgedreven. Inmiddels worden alle terugkerende of aankomende reizigers gecontroleerd op het invullen van het Passenger Locator Form (PLF).

Ook de deelstaten en lokale besturen hebben het toezicht op testing, tracing, quarantaine en isolatie voor terugkerende reizigers opgedreven.

Te lage vaccinatiegraad in bepaalde steden en gemeenten

De Brusselse overheden volgende acties ondernemen:

 • Een verhoogde inzet van de call and field agents bij terugkerende reizigers uit landen met een hoge positiviteitsratio;
 • Een verscherpte manuele controle op de PLF, waarbij verdachte PLF systematisch aan de field agents worden doorgegeven voor opvolging;
 • De rechtstreekse toegang van de politie tot de databank PLF, met controles op personen die de testverplichtingen niet nakomen;
 • De uitdrukkelijke vraag aan bedrijven en administraties gevestigd op het Brusselse grondgebied om telewerk als norm te behouden;
 • Een uitgebreider gebruik van het Covid Safe Ticket;
 • De mogelijkheid om zich te laten vaccineren in bedrijven, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten;
 • Mobiele vaccinatiepunten (huisartsen, thuisverpleegkundigen, apotheken, stations, enz).

Voorbereiding beëindiging federale fase

In de komende periode zal het einde van de federale fase verder worden voorbereid.
Het Overlegcomité blijft de epidemiologische situatie nauwgezet opvolgen en komt uiterlijk midden oktober opnieuw samen.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-bepaalt-federale-sokkel-mondmaskerplicht

UPDATE 23/08/2021

Beslissingen van het overlegcomité dd. 20 augustus 2021

Nieuwe stap in het Zomerplan
Aangezien de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen werd gehaald, beslist het Overlegcomité om vanaf 1 september de volgende stap in het Zomerplan te zetten. 

Samenkomsten in de private ruimte

Geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of in toeristische logies.

Telewerk

Het Overlegcomité nodigt de bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren. 

Professionele horeca-activiteiten

Geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt. 

Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden. 

Discotheken en dancings zullen kunnen openen vanaf 1 oktober op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. Vanaf 1 oktober is dansen in cafés opnieuw toegelaten. De deelstaten kunnen altijd beslissen om deze modaliteiten verstrengd toe te passen.

Activiteiten in georganiseerd verband

Geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging.

Privéfeesten

Geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten, met name tijdens bruiloften.

Erediensten

Geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening.
De mondmaskerplicht blijft behouden.

Evenementensector en Covid Safe Ticket

Geen beperkingen meer voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.

Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM. 

Vanaf 1 oktober wordt deze drempel minstens verhoogd tot evenementen met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

Gezien de lagere vaccinatiegraad in een aantal gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangegeven een reeks versoepelingen vanaf 1 september niet toe te passen, onder meer op het vlak van horeca en telewerk.

Verplicht dragen van mondmasker en respecteren veilige afstand

Het dragen van een mondmasker en het respecteren van veilige afstand van anderhalve meter blijven belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Daarom blijft het dragen van een mondmasker verplicht in een hele reeks situaties, onder meer op het openbaar vervoer en in de stations, in winkels en winkelcentra, bij verplaatsingen in horecazaken, in conferentiezalen, handelsbeurzen, auditoria, gebouwen van de eredienst, gerechtsgebouwen, bibliotheken en tijdens betogingen. Ook op drukbezochte plaatsen zoals winkelstraten, jaarmarkten en kermissen blijft de mondmaskerplicht gelden, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid.


Vanaf 1 september is het dragen van het mondmasker niet meer verplicht in het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en in de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector voor evenementen en private feesten met minder dan 200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist.

Verplichte vaccinatie zorgverleners

Gezien de cruciale rol van zorgverleners in het bestrijden van COVID-19 en de noodzaak patiënten maximaal te beschermen, vraagt het Overlegcomité te onderzoeken onder welke modaliteiten de verplichting tot volledige vaccinatie kan worden ingevoerd voor alle zorgverleners, met inbegrip van zelfstandigen, zowel in de ambulante sector als in de zorginstellingen.

De ministers van Volksgezondheid wordt ook gevraagd om de vaccinatiegraad van zorgverleners per zorginstelling zo vlug als mogelijk te publiceren.

Bijkomende inspanningen voor volledige vaccinatie

Volledige vaccinatie blijft het belangrijkste antwoord op de epidemiologische evolutie. 
Om de viruscirculatie en de ziekenhuisbelasting te verminderen, moet in alle gemeenten van het land de minimumgrens bereikt worden van een volledige vaccinatiegraad van 70%, als tussenstap naar een volledige vaccinatie van de bevolking. 


In een aantal gemeenten blijft de vaccinatiegraad onder dat niveau. Dat is het geval in de drie gewesten, maar in het bijzonder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het Overlegcomité ondersteunt daarom de intentie van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om specifieke acties te organiseren om mensen te sensibiliseren en de vaccinatie dichter bij de woon-werkplek te brengen, onder met deur-tot-deur initiatieven. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft ook het telewerk sterk aanbevelen.


Er wordt de mogelijkheid gegeven aan de deelstaten met gemeenten waar de epidemiologische of vaccinatie-situatie het vraagt, om het Covid Safe Ticket te voorzien voor andere activiteiten dan evenementen.

Voorbereiding post-federale fase

Het COVID-19 Commissariaat en het Nationaal Crisiscentrum wordt gevraagd een omstandig rapport voor te bereiden over de manier waarop het eventuele einde van de federale fase en de post-federale moet georganiseerd worden. Ook wordt het mandaat van het COVID-19 Commissariaat met zes maanden verlengd, onder meer om de beëindiging van de federale fase te begeleiden en de overdracht van opdrachten te verzekeren. 

_____

UPDATE 28/07/2021

Het ministerieel besluit met de coronamaatregelen - zoals beslist door het Overlegcomité van 19 juli 2021 - is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en te consulteren via deze link: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2021-07-28&numac=2021032061#top

De maatregelen treden gefaseerd in werking.

Net als de bestaande maatregelen zijn ook de nieuwe of aangepaste maatregelen van toepassing tot en met 30 september 2021.

Winkelen

Vanaf 30 juli zal geen beperking meer gelden op het maximaal aantal klanten in winkels en winkelcentra. Voor de grote winkels en de winkelcentra zal het bovendien niet langer verplicht zijn om in een toegangscontrole te voorzien.

Sport

Vanaf 1 september is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht in de gemeenschappelijke besloten ruimten van alle inrichtingen van de sportsector.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden en -trainingen en congressen

In de inrichtingen die behoren tot de evenementensector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) vanaf 1 september verplicht.

Compartimentering van het publiek aanwezig in een sportinfrastructuur tijdens outdoor sportwedstrijden, is onder bepaalde voorwaarden reeds toegelaten. Vanaf 1 september zal compartimentering in een sportinfrastructuur bijkomend ook kunnen worden toegepast zowel indoor tijdens sportwedstrijden, als outdoor tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sporttrainingen en congressen, op voorwaarde dat geen vermenging mogelijk is van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na de activiteit. Hiertoe dient per compartiment in een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur te worden voorzien. De capaciteit van alle compartimenten samen mag niet meer dan één derde van de totale capaciteit van de sportinfrastructuur bedragen.

Vanaf 1 september is het gebruik van het CIRM / CERM niet langer vereist indien het publiek minder dan 200 personen binnen en 400 personen buiten bedraagt.

Massa-evenementen

De minimumdrempel voor het aantal aanwezigen op massa-evenementen, die vanaf 13 augustus onder strikte voorwaarden kunnen worden georganiseerd, wordt verlaagd van 5.000 naar 1.500. Bovendien is het gebruik van het CIRM / CERM niet langer vereist bij massa-evenementen.

Vanaf 1 september zullen ook indoor massa-evenementen mogelijk zijn.

Voor massa-evenementen geldt geen einduur. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, dienen deze te worden stopgezet om 01u00.

Reizen

Het verbod om naar België te reizen voor personen die niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben en die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van een land bevonden dat is aangemerkt als zone met heel hoog risico wordt vanaf vandaag beperkt tot derde landen (landen die niet behoren tot de Europese Unie, noch tot de Schengenzone).

In zeer beperkte gevallen worden uitzonderingen voorzien op dit verbod, nu ook bijkomend voor personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid. Vervoerders moeten steeds de vereiste documenten controleren en bij gebrek eraan het boarden weigeren.

_____

UPDATE 19/07/2021

Het Overlegcomité houdt het bestaande Zomerplan aan, maar brengt enkel wijzigingen aan omdat de besmettelijkere delta-variant nu ook in ons land dominant is.

Het belang van mondmasker, veilige afstand en ventilatie

Het Overlegcomité bevestigt het belang van het dragen van een mondmasker, het houden van veilige afstand en het voldoende ventileren van binnenruimtes.

Met uitzondering voor kinderen onder de 12 jaar, blijft het dragen van het mondmasker verplicht in volgende omstandigheden :

 • wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van sociale afstand te garanderen volgens de principes die in het ministerieel besluit vastgesteld zijn;
 • de winkels en de winkelcentra;
 • in de voor het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en van de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • de conferentiezalen;
 • de auditoria;
 • de gebouwen van de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
 • private of publieke druk bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, markten, jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten en kermissen, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid;
 • het openbaar vervoer en de stations;
 • de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;
 • tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • tijdens betogingen.

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd, wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, mag het mondmasker enkel worden afgezet zolang de persoon

Reizen

 • De geldende reisregels blijven van kracht.
 • Er komt een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode voor het land geldt.

Bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisicozone dienen personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, naast een PCR-test op dag 1 (met quarantaine tot resultaat) ook een PCR-test op dag 7 afleggen. De test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds PCR-getest werd tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied.

Een positieve PCR-test heeft een isolatieplicht van 10 dagen tot gevolg, die niet onderbroken kan worden.

 • De controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat worden aangescherpt.
 • Het Overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen aan om voor vertrek maximaal in te zetten op algemene pre-testing van begeleiders en deelnemende jongeren, om op die manier te voorkomen dat besmette personen mee op kamp vertrekken.

Evenementen

Het Covid Safe Ticket kan worden ingezet voor evenementen met 1.500 personen of meer en is beschikbaar voor mensen die volledig beschermd zijn via vaccinatie (volledige vaccinatie plus twee weken), over een herstelcertificaat of een recente, negatieve test beschikken.

Het Covid Safe Ticket zal vanaf 13 augustus enkel gelden voor buitenevenementen vanaf 1.500 personen. Vanaf 1 september komen ook binnenevenementen in aanmerking.

Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vallen regels rond mondmasker, afstand en CIRM/CERM-beperkingen weg. Wel moet er een plan inzake crowd-management bestaan, dienen sanitaire voorzorgsmaatregelen gevolgd te worden en adequate ventilatie (met CO2-meter binnen) voorzien zijn.

_____

UPDATE 9/07/2021

COVID-VACCINATIE VOOR 12-15-JARIGEN

 • In Vlaanderen zullen de komende weken alle 12- tot 15-jarigen uitgenodigd worden voor een covid-vaccinatie. De eerste vaccinaties zullen wellicht al toegediend worden in de week van 19 juli.
 • De kinderen zullen de komende weken een uitnodiging per post op hun domicilieadres krijgen voor een vaccinatie met Pfizer, momenteel het enige vaccin dat al is goedgekeurd voor de vaccinatie van minderjarigen.
 • De 12- tot 15-jarigen hebben wel de toestemming van hun ouders nodig om gevaccineerd te kunnen worden. Ouders (of de wettelijke voogd) kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven.
 • Kinderen die niet kunnen ingaan op deze eerste uitnodiging, bijvoorbeeld wegens vakantieplannen, zullen eind augustus of in september een nieuwe kans krijgen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal de organisatie van die herkansing de komende weken bespreken met de vaccinatiecentra.
 • De risico’s voor een 12- tot 15-jarige om zwaar ziek te worden van een COVID-19-besmetting zijn heel klein. Toch is de vaccinatie van deze doelgroep heel belangrijk, aangezien het bijdraagt tot het verhogen van de algemene vaccinatiegraad en zo tot het bereiken van groepsimmuniteit. Hoe meer kinderen zich laten vaccineren, hoe minder het virus en de varianten kunnen circuleren in deze groep. Zo verkleint het risico dat kinderen andere personen zullen besmetten die meer kwetsbaar zijn voor COVID-19. Zeker met de toename van het aantal besmettingen door de delta-variant, is het belangrijk om een zo hoog mogelijke algemene vaccinatiegraad te bekomen voor de groepsimmuniteit.

______

UPDATE: 30 juni 2021
Mogelijkheid afspraak 2e prik AstraZeneca te vervroegen

Wie 12 weken moest wachten op een tweede dosis AstraZeneca, krijgt nu toch de kans om te vervroegen

Zo’n 300.000 mensen in Vlaanderen stonden gepland om in de loop van juli en augustus een tweede dosis van AstraZeneca te krijgen 12 weken na hun eerste dosis. Deze afspraken voor een tweede dosis kunnen vervoegd worden tussen de 8 en 12 weken na de eerste dosis.

Er zijn nu immers voldoende AstraZeneca-vaccins geleverd om er zeker van te zijn dat er voor iedereen tijdig een vaccin beschikbaar is, ook wanneer heel veel mensen hun afspraak zouden willen vervroegen. Uiterlijk tegen 6 juli zullen er deze vaccins verdeeld zijn naar de verschillende vaccinatiecentra om afspraken te vervroegen.

Wil je je afspraak vervoegen? Probeer je afspraak eerst zelf te verplaatsen via je bevestigingsmail. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Je kan uiteraard maar verplaatsen naar momenten dat er een vrije plaats is in je vaccinatiecentrum. Je vaccinatiecentrum zal hiervoor extra momenten voorzien. Wanneer je vaccinatiecentrum die kan aanbieden, is afhankelijk van de personeelscapaciteit en de vaccinatieplanning in je vaccinatiecentrum. Geef je vaccinatiecentrum dus even de tijd om zich te organiseren.

Als je niet meteen zelf een vrij moment vindt, probeer het dan enkele dagen later opnieuw. Wellicht is je vaccinatiecentrum nog bezig met zijn planning. Hou ook de website en sociale media van je vaccinatiecentrum in de gaten om te zien vanaf wanneer jouw centrum vrije momenten aanbiedt om afspraken te vervroegen.

Hoe kan je je tweede dosis vervroegen?

1. Je vaccinatiecentrum stelt zo snel mogelijk vrije momenten beschikbaar voor vervroegde AstraZeneca-vaccinaties

Het vervroegen van al deze afspraken is een grote logistieke en administratieve uitdaging voor de lokale vaccinatiecentra. Daarom vragen we om zoveel mogelijk zelf je afspraak voor een tweede dosis te herplannen.

Om een afspraak te kunnen maken voor een vervroegde tweede dosis, moeten er bij je vaccinatiecentrum uiteraard vrije momenten beschikbaar zijn. Elk vaccinatiecentrum zal die zo snel mogelijk beschikbaar stellen, rekening houdend met de personeels- en vaccinatieplanning van het centrum.

De vaccinatiecentra ontvangen uiterlijk in de week van 5 juli voldoende AstraZenecavaccins om afspraken te kunnen vervoegen.

2. Verplaats zelf je afspraak via de bevestigingsmail

Dat doe je via de bevestigingsmail die je kreeg toen je je oorspronkelijke afspraak voor een tweede dosis hebt bevestigd. Heb je deze niet bevestigd, dan gebruik je de oorspronkelijke uitnodigingsmail.

 1. Zoek je bevestigingsmail in je mailbox: toen je aanvankelijk je afspraak maakte voor een tweede dosis AstraZeneca na 12 weken, heb je een e-mail ontvangen met de bevestiging van die afspraak. Zoek die op in je mailbox:
  1. Zoek op Afzender: cov19-vaccin@doclr.be
  2. Zoek op onderwerp van de-mail: “Bevestiging afspraak COV19 vaccinatie”

   Heb je je afspraak niet bevestigd, dan zoek je je oorspronkelijke uitnodiging en klik je op bevestigen.

 2. Annuleer je oorspronkelijke afspraak via deze bevestigingsmail: open de bevestigingsmail van je afspraak voor de tweede dosis en klik onderaan op “annuleer afspraak”.

 3. Bevestig de annulatie: Er zal een website openen van het afsprakensysteem van je vaccinatiecentrum. Klik daar nogmaals op “afspraak annuleren”. Je ontvangt hierna een e-mail waarin staat dat je afspraak werd geannuleerd.

 4. Maak een nieuwe afspraak: In die annulatiemail staat een knop “nieuwe afspraak maken”. Kik daarop.

 5. Kies een nieuw moment: Je komt opnieuw in het afsprakensysteem van je vaccinatiecentrum.
  1. Je vaccinatiecode wordt automatisch ingevuld, klik eerst op doorgaan
  2. In het volgende scherm vul je je gegevens in en kan je onderaan kiezen voor “Kies een afspraak”. Je komt nu in de kalender van je vaccinatiecentrum terecht.

 6. Kies een vrij moment in de agenda van je vaccinatiecentrum.
   1. Je kan op zoek gaan naar een vrije momenten van 8 tot 12 weken na je eerste vaccinatie (de exacte marge die hierbij gehanteerd wordt is 51 - 89 dagen). De beschikbare vrije momenten in die periode komen niet automatisch in beeld, dus klik zeker voldoende dagen aan in de agenda om beschikbare momenten te vinden.
   2. Is er geen moment beschikbaar? Mogelijks moet je vaccinatiecentrum nog extra vrije momenten openstellen. Probeer het na een paar dagen even opnieuw. Zijn er dan nog steeds geen vrije momenten beschikbaar, dan kan je nog altijd je oorspronkelijke afspraak terug inboeken.
 7. Bevestig je nieuwe afspraak.
 8. Je ontvangt een bevestigingsmail met je nieuwe afspraak 

3. Bel naar de helpdesk van je vaccinatiecentrum als het zelf niet lukt

Hou er rekening mee dat je lokale vaccinatiecentrum mogelijks niet meteen alle extra vrije momenten heeft opengesteld. Indien er geen vrij moment beschikbaar is, probeer het dan na een paar dagen opnieuw.

Lukt het je echt niet om zelf de afspraak te verplaatsen, bel dan naar de helpdesk van je vaccinatiecentrum om je hierbij te helpen. Er zijn wellicht heel wat mensen die proberen om hun afspraak te verplaatsen, hou er dus rekening mee dat dat de helpdesks bij momenten overbevraagd kunnen zijn.

_____

UPDATE 27/06/2021
Nieuwe stap Zomerplan

De daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laat vanaf 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan toe:

Sociale contacten: tot 8 personen binnen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een toeristisch logies. Toeristische logies die meer dan 15 personen kunnen herbergen kennen geen beperkingen, mits geldende protocollen gerespecteerd worden.

Winkelen: geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht.

Horeca:

 • Een maximum van 8 personen is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen.
 • Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 1.00 uur ’s nachts. Dit sluitingsuur geldt ook voor horeca-bezorging aan huis en nachtwinkels.
 • Het gebruik van plexiglas is toegestaan op de terrassen als alternatief voor de 1,5-meter-regel tussen de tafelgezelschappen.
 • Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten, mits het dragen van een mondmasker.
 • Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de regels van de horeca.

Erediensten: tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van CERM of CIRM, gelden bepalingen evenementensector. 

Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus.

Kermissen: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus. Met desinfecteren handen voor de attractie en social distancing tussen bezoekers of toegelaten groepen. Geldende regels worden geafficheerd in de stand of de attractie.

Toegelaten capaciteit evenementen: 

 • Binnen: verhoging 100% van de CIRM-capaciteit tot maximaal 2.000 aanwezigen, met een verhoging naar 4.000 aanwezigen voor testevenementen en dit van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket toegang geeft tot het event.
 • Buiten: verhoging van 2.500 naar 5.000 aanwezigen wanneer uitsluitend het COVID Safe Ticket toegang geeft.

Samenscholingen en betogingen: het nachtelijk samenscholingsverbod vervalt en de beperkingen op betogingen vallen weg, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.

Teambuildings: fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten. 

Dienstenchequesector

Het Overlegcomité beslist de verlenging van geldende maatregelen in de dienstenchequesector tot 30 september 2021, onder meer de verplichting van de werkgever om per prestatie mondmasker en desinfecterende gel ter beschikking te stellen.

Verduidelijkingen

Het Overlegcomité formuleert, ten slotte, een aantal verduidelijkingen:

 • Bij alle sportieve activiteiten mag elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld worden door één lid van hetzelfde gezin.
 • Sanitaire infrastructuur zoals kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.
 • Wanneer op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden, trainingen en congressen er horeca-activiteiten zijn, is ook afhaal toegestaan.
 • Organisatoren die gebruik maken van de COVID Safe Ticket zijn niet verplicht om de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
 • De mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien men zit.

Een volgend Overlegcomité is gepland op 16 juli.

MAATREGELEN GELDIG VANAF 9 JUNI

Het ministerieel besluit met de coronamaatregelen voor de eerste fase van het zomerplan is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen treden in werking op 9 juni 2021. Ook de beslissingen van het Overlegcomité van vandaag 4 juni 2021 werden er in opgenomen.

Hieronder een overzicht van de finale maatregelen, zoals opgenomen in het ministerieel besluit, die zullen gelden tot en met 30 juni 2021:

Samenscholingen

Overdag (tussen 05u00 ’s morgens en 0u00) zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan tien personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) verboden, behoudens de hierna opgesomde uitzonderingen.

’s Nachts (tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens) zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) verboden.

Huishoudens mogen zich, ongeacht de grootte daarvan, steeds samen verplaatsen.

In de private ruimte zijn samenscholingen toegelaten tot 50 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behoudens de hierna opgesomde uitzonderingen. Door de beperking inzake het ontvangen van gasten binnen in huis of in een toeristische logies (zie verder) zullen er niet meer dan vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) thuis binnen kunnen worden ontvangen.

Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld voetbaltraining, scoutsactiviteit) worden in het kader van de toegelaten samenscholingen en activiteiten groepen gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft. Tussen de leden van deze groepen van vier personen onderling moet de social distancing niet worden gerespecteerd. Met de andere aanwezige groepen van maximum vier personen moet dit wel. Tijdens eenzelfde samenscholing of activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling.

Horeca, recepties en banketten

Indoor en outdoor horeca wordt toegelaten van 05u00 tot 23u30.

Bovenop de reeds geldende regels voor de horeca dienen voortaan ook de volgende bijkomende of aangepaste regels te worden nageleefd:

 • in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, dient er minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn;
 • een maximum van vier personen per tafel is toegestaan (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar);
 • buffetten zijn toegestaan;
 • enkel bij eenmanszaken is bediening aan de bar toegestaan.

De maximaal limiet voor het geluidsniveau van 80 decibels geldt voor indoor horeca.

Afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden en geleverd tot ten laatste 23u30.

Het algemeen verbod op de verkoop van alcoholische dranken tussen 22u00 en 05u00 wordt opgeheven.

Per afgescheiden receptie of banket in het kader van een professioneel uitgeoefende horeca-activiteit is een groep van maximum van 50 klanten toegelaten, tenzij het een open terras betreft. De regels van de horeca dienen daarbij te worden nageleefd.

Publiek bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen

Indoor kunnen deze activiteiten worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een zittend publiek van maximum 75% van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

Outdoor kunnen deze activiteiten eveneens worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een staand of zittend publiek van maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), in functie van de CERM. Ook outdoor EK-schermen kunnen worden toegelaten. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 05u00 en 23u30. Er geldt geen beperking van het geluidsniveau.

Verder dienen steeds de volgende voorwaarden te worden nageleefd:

 • publiek mag worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft;
 • de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier of elk huishouden wordt gegarandeerd;
 • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
 • de inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
 • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Erediensten en ceremonies

Een maximum van 100 personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst) mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn (onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw):

 • de burgerlijke huwelijken;
 • de individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.

Een maximum van 100 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn.

Een maximum van 200 personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst) mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij:

 • het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie;
 • de burgerlijke huwelijken, voor zover deze buiten worden georganiseerd;
 • de individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, voor zover deze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn, desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol.

Mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en na raadpleging van de CIRM/CERM, kan de capaciteit binnen worden uitgebreid tot maximum 75 % van de CIRM, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Buiten kan de capaciteit tot maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) worden uitgebreid na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en na raadpleging van de CERM.

Het verbod op het aanraken van voorwerpen wordt opgeheven.

Activiteiten in georganiseerd verband

Eén of meerdere groepen van maximum 50 personen tot en met 24 juni 2021 en van maximum 100 personen vanaf 25 juni 2021, de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter. Volgende maatregelen dienen te worden nageleefd:

 • de personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet worden samen gezet met de personen van een andere groep;
 • tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld voetbaltraining, jeugdactiviteit) worden groepjes gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft;
 • deelnemers tot en met 18 jaar mogen worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden;
 • de begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de onderlinge afstand van 1,5 meter in de mate van het mogelijke.

Tot en met 24 juni 2021 mogen de activiteiten enkel plaatsvinden zonder overnachting.

Sport

Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.

Een maximum van 50 personen binnen of 100 personen buiten mag deelnemen aan niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen.

In fitnesscentra is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter verplicht.

Markten en kermissen

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, mits naleving van de regels die reeds golden voor de markten. Een aantal bijkomende regels worden van toepassing:

 • bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft;
 • de markt- en kermiskramers kunnen voortaan voeding of dranken aanbieden, mits naleving van de regels voor de horeca.

Daarnaast geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan markten en kermissen.

Winkelen en dienstverlening

Winkelen kan per twee (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding). Groepen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

Handelsbeurzen kunnen voortaan plaatsvinden volgens de regels van de winkels en het toepasselijke protocol.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn opnieuw toegelaten, net als alle dienstverlening aan huis en dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd omwille van de aard van de dienstverlening.

Voortaan mogen de nachtwinkels open blijven tot 23u30.

Tot slot geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan de winkels en dienstverleners.

Ontvangen van gasten binnen of buiten thuis of in een toeristisch logies

Ieder huishouden mag maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) tegelijkertijd binnen in huis of in een toeristisch logies ontvangen.

Buiten kunnen maximum 50 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) worden ontvangen. Indien in dit verband beroep wordt gedaan op dienstverlening met betrekking tot het uitoefenen van horeca-activiteiten wordt de naleving van de regels van de horeca uiterst sterk aanbevolen en dient de dienstverlening in ieder geval te eindigen uiterlijk om 23.30 uur.

Gebruik waterpijpen

Het collectief gebruik van waterpijpen blijft verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het individueel gebruik is wel toegelaten.

Social distancing

De maatregel houdende een beperking van het aantal duurzaam onderhouden nauwe contacten geldt niet langer. Het wordt echter nog steeds sterk aanbevolen om de preventieve maatregelen maximaal na te leven, zoals het bewaren van afstand, maskerdracht, handhygiëne en ventilatie door het openen van ramen en deuren.

Voor de activiteiten die voortaan mogelijk zijn voor gezelschappen bestaande uit vier personen en bij het ontvangen van gasten, dienen de regels van social distancing niet langer te worden gevolgd. De regels van social distancing dienen wel te worden gerespecteerd ten aanzien van andere aanwezige gezelschappen.

Betogingen

Een maximum van 200 deelnemers (dynamisch) en 400 deelnemers (statisch) mag betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg, waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid na raadpleging van de CERM.

Deelnemers worden toegelaten in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft.

Telethuiswerk

Ondernemingen, verenigingen en diensten mogen terugkeermomenten inplannen voor de personen bij hen werkzaam voor wie telethuiswerk verplicht is.Deze terugkeermomenten mogen maximum één werkdag per week per persoon bedragen.

Per dag mag maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn, met uitzondering van de KMO’s waar minder dan tien personen werkzaam zijn, waarbij maximum vijf personen in de vestigingseenheid aanwezig mogen zijn.

Reizen vanuit gebieden met zorgwekkende varianten

Voor reizigers die op enig moment tijdens de laatste 14 dagen voor hun aankomst in België in Brazilië, Zuid-Afrika of India zijn geweest, geldt slechts een zeer beperkt aantal uitzonderingen op de verplichting om het PLF-formulier in te vullen en te ondertekenen en voor niet-inwoners om te beschikken over een voorafgaand negatief testresultaat. Het grootste verschil is dat deze verplichtingen nu ook gelden wanneer de reizigers geen gebruik hebben gemaakt van een vervoerder en het verblijf in België of het voorafgaand verblijf in het buitenland korter was dan 48 uur.

Overlegcomité 4 juni 2021

UPDATE 04/06/2021

Voorzichtig blijven

Het Overlegcomité bevestigt de doelstelling om de brede bevolking zoveel mogelijk te vaccineren. In afwachting blijft voorzichtigheid geboden. Zo duurt het tot drie weken na het toedienen van de dosis vooraleer het vaccin afdoende beschermt. Tijdens die periode kan men besmet raken, ernstig ziek worden en andere personen besmetten. Het respect van de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter regel, blijft daarom aangeraden.

Vrij en veilig reizen

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.
Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.
Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland
> Terugkeer uit groene of oranje zone:

 • Geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.

> Terugkeer uit rode zone:

 • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
 • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.

> Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):

 • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
 • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

Aankomst in België als niet-inwoner
> Aankomst vanuit groene of oranje zone:

Geen verplichting tot test of quarantaine.

> Aankomst vanuit rode zone:

 • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
 • De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.

> Aankomst van buiten de Europese Unie:

 • Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.

> Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (“variants of concern”):

 • Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden. Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden

Vertrek naar het buitenland

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Passenger Location Form blijft behouden

Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets.
Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-testen

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

Openingsuur horeca

Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni vervroegd van 8u ’s ochtends naar 5u ’s ochtends.

Verder beslist het Overlegcomité dat vanaf 9 juni ook het sluitingsuur voor zowel binnen als buiten op 23.30 uur wordt gebracht.

Testevenementen

Het Overlegcomité legt de goedkeuringsprocedure vast voor een dertigtal testevenementen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Er komen onder meer testevenementen rond het gebruik van het COVID Safe Ticket, luchtkwaliteit en crowd management.

Grootschalige evenementen

Het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen vanaf 13 augustus. Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (< 72 uur) vereist. Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse.

Er geldt een plafond van maximaal 75.000 bezoekers.

Het volgend Overlegcomité is gepland voor 11 juni en zal onder meer betrekking hebben op de verdere invulling van het Zomerplan vanaf 1 juli.

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

• Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
• Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
• Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
• Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
• Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
• Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
• Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
• Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
• Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
• Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

_____

UPDATE 11/05/2021

Het Overlegcomité van 11 mei stelt een zomerplan voor op basis van twee pijlers: de vaccinatiegraad en de situatie op intensieve zorgen in de ziekenhuizen.
Het plan verloopt in vier stappen.

Stap 1. Vanaf 9 juni 2021
Indien 8 op 10 kwetsbare mensen (65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoening) beschermd zijn met een richtdrempel van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg.

 • Ieder gezin kan 4 personen binnen ontvangen (kinderen niet meegeteld)
 • Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. Er zijn nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen.
 • De horeca heropent binnen tussen 8.00 uur en 22.00 uur, tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.

Het sluitingsuur voor de horeca buiten gaat van 22.00 uur naar 23.30 uur. De tafelregels blijven behouden: 4 personen of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.

De regels voor horeca binnen en buiten zullen tijdens de zomermaanden verder evolueren. Het Overlegcomité zal de regels vastleggen.

 • Evenementen (bv. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan.
  • Binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit, zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. Deze zaalcapaciteit is niet de normale zaalcapaciteit maar de meer beperkte ‘Covid Infrastructure Risk Model’ (CIRM)
  • Buiten: tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Niet-professionele sporten tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (met uitzondering voor contactsporten).
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 50 personen, zonder overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
 • Feesten en recepties tot 50 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 100 personen binnen en 200 personen buiten. Indien er een zaalcapaciteit is volgens CIRM, gelden de regels van evenementen.
 • Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten.
 • Fitness heropent met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van luchtkwaliteitsmeter op zichtbare plaats.
 • Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines, hammams en mogen opnieuw openen.
 • Bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino’s, wedkantoren heropenen met ventilatieprotocollen. Net als binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, indoor recreatie, tropische zwembaden, casino’s, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande zonnebanken en bowling.
 • Huis-aan-huis verkoop is opnieuw toegelaten, net zoals de activiteiten van sekswerkers.
 • Manifestaties en betogingen tot 100 personen, met vooraf overeengekomen parcours.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

Stap 2. Vanaf 1 juli 2021
Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.

 • Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen.
 • Geen beperkingen meer bij het winkelen.
 • Niet-professioneel sporten zonder beperkingen.
 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  • Binnen: tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar.
  • Buiten: tot 2.500 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 100 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten.
 • Feesten en recepties tot 100 personen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

Stap 3. Vanaf 30 juli 2021
Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg

 • Evenementen (bv. culturele, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  • Binnen: tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
  • Buiten: tot 5.000 personen. 
   • Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test.
 • Handelsbeurzen toegelaten, volgens regels andere bedrijven die goederen en diensten leveren.
 • Feesten en recepties tot 250 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 200 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

Stap 4. Vanaf 1 september 2021
Indien 7 op 10 volwassenen gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg gehaald

 • Evenementen (culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  • Binnen: nog te bepalen.
  • Buiten: nog te bepalen.

Massa-evenementen (zowel binnen als buiten) zijn toegelaten bij het voorleggen van bewijs van vaccinatie of recente negatieve PCR-test.

 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: zonder beperkingen. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen zonder beperkingen.
 • Feesten en recepties zonder beperkingen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.
 • Markten, kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten en braderijen zonder beperkingen.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

Belang van ventilatie en vaccinatie
Dit breed Zomerplan kan enkel onverkort worden uitgerold, als we controle in onze ziekenhuizen, en vooral op intensieve zorgen behouden. Daarom is het opvolgen van de basisregels van groot belang. Zeker ook door goed te ventileren.

Samen met veilige afstand houden en het dragen van een mondmasker is ventileren de beste manier om gezond te blijven

Zet zoveel mogelijk de ramen open: thuis, op school, op het werk. Het is een kleine moeite, maar het redt mensenlevens.

Tot slot wijzen we op het belang van vaccinatie. Meer mensen die beschermd zijn door vaccinatie, betekent minder zorgen en vooral meer vrijheid.

_____

UPDATE 03/05/2021

Samenkomsten in openlucht ook in Maasmechelen met maximum 10 personen (federale maatregel).

_____

UPDATE 26/04/2021

Opgelet! Afwijkende maatregel voor MAASMECHELEN bij besluit burgemeester:
SAMENKOMST BUITEN MAXIMUM 4 PERSONEN
Uitzondering: sporten in openlucht maximum 10 personen

Maatregel van toepassing tot en met 2 mei 2021

Bevestiging einde Paaspauze (buitenbubbel, winkels en contactberoepen)
Het Overlegcomité herbevestigt het einde van de Paaspauze op 26 april. Dit wil zeggen dat mensen vanaf maandag mensen in groepen van 10 elkaar buiten mogen ontmoeten.

Ook winkeliers mogen vanaf maandag opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.
 
Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – heropenen onder de verstrengde protocollen.

Terrassen
Zo werden de voorwaarden van de terrasopening als volgt vastgelegd:

 • Maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden)
 • Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
 • Enkel zitplaatsen aan tafel
 • Mondmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre ze niet aan tafel zitten
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan
 • De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen. 
 • De openingsuren zijn beperkt van 08u00 tot 22u00

Evenementen
Het Overlegcomité bevestigde ook de eerdere beslissingen voor de cultuur en eventementensector voor de maand mei. Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen. 

Dat betekent dat in de maand mei buitenactiviteiten tot 50 personen zijn toegelaten. Ook zullen indoor een reeks testevenementen worden georganiseerd.

In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen. 

Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten.

Jeugd- en clubactiviteiten
Het Overlegcomité herbevestigt dat vanaf 8 mei activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk worden en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met maximaal 10 binnen.

Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen. Voor jeugdkampen worden overnachting vanaf die datum ook mogelijk. Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf juni. 

Belang van vaccinatie en persoonlijke verantwoordelijkheid
De stapsgewijze heropening van de economie en de hervatting van het sociale leven gebeurt op het tempo van de vaccinatiecampagne. Daarom roept het Overlegcomité iedereen op zich te laten vaccineren. Wanneer u een uitnodiging krijgt, ga daar dan meteen op in. Dit is niet alleen een ticket voor uzelf naar de vrijheid, maar voor ons allemaal. 

Het lossen van de regels gebeurt stap voor stap. Meer vrijheid betekent ook meer individuele verantwoordelijkheid. Door het de komende dagen en weken veilig te houden, kunnen we een mooie zomer tegemoet gaan.

_____

UPDATE 20/04/2021

Wegens het groot aantal besmettingen in onze gemeente werd beslist de scholen na de paasvakantie een extra week te sluiten. Aangezien het risico op verdere verspreiding van het virus ook bij activiteiten in de vrijetijdssfeer zeer reëel is, werd aan de verenigingen gevraagd hun activiteiten tijdelijk op te schorten.

Het bestuur is zich ervan bewust dat er in de vrijetijdssector een groot engagement is om op een coronaveilige manier activiteiten te organiseren. Ook zullen heel wat mensen teleurgesteld zijn met deze tijdelijke opschorting. We bevinden ons jammer genoeg in een uitzonderlijke situatie en we hebben ieders medewerking nodig om die zo snel mogelijk onder controle te krijgen. De epidemiologische toestand in Maasmechelen wordt voortdurend gemonitord in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de federale gezondheidsinspectie.

In afwachting van de uitslag van de teststrategie voor heropening van de scholen en in afwachting van de verdere evolutie van de besmettingscijfers in onze gemeente werd aan de verenigingen gevraagd hun activiteiten dan ook tijdelijk op te schorten.

Zodra de situatie het toelaat, worden de maatregelen aangepast.

UPDATE 19/04/2021

Donderdag 22 april a.s. worden alle leerlingen en de leerkrachten van de Maasmechelse klasjes en scholen die voor de Paasvakantie gesloten dienden te worden, getest op COVID-19.
Op basis van de resultaten van deze grootschalige testing wordt beslist of een heropening van de scholen vanaf 26 april mogelijk is.

De incidentiegraad in Maasmechelen is al geruime tijd zeer hoog. Om de verspreiding via de scholen te vermijden, besliste burgemeester Raf Terwingen afgelopen weekend tot een extra week sluiting van alle Maasmechelse scholen.

De impact van deze beslissing is enorm. Het is dan ook de intentie om de scholen zo snel mogelijk terug te openen, doch de veiligheid van de leerlingen, de leerkrachten en alle inwoners blijft prioritair.

De beslissing tot heropening van de scholen zal genomen worden op basis van objectieve cijfergegevens van de beoogde doelgroep, namelijk de COVID-19 testresultaten.

Gezondheidsexperten en medici werkten hiervoor een strategie uit. Alle leerlingen en alle leerkrachten van klasjes en scholen die voor de Paasvakantie gesloten dienden te worden, zullen op donderdag 22 april ’21 getest worden. Het gaat om een 2 000-tal personen. Kleuters worden niet getest aangezien uit eerdere testings bleek dat de resultaten bij deze groep overwegend negatief zijn.

De testen worden op diverse manieren georganiseerd: mobiele teams in de scholen, via de testbus van het UZ-Antwerpen of in het triagecentrum in Maasmechelen. De eerste resultaten worden reeds donderdagavond verwacht. Vrijdag zijn alle resultaten gekend. Op basis hiervan wordt aansluitend een beslissing genomen over de heropening.

Ouders en leerkrachten ontvangen via de scholen informatie over de verdere aanpak.

_____

UPDATE 17/04/2021

Maasmechelse scholen extra week gesloten wegens hoge besmettingscijfers
De epidemiologische situatie in Maasmechelen is al weken bijzonder slecht en onrustwekkend. Ondanks de vele inspanningen heeft Maasmechelen al enige tijd de hoogste incidentiegraad (aantal besmettingen per 100.000 inwoners) van Vlaanderen.

Eerder werden door de hogere overheid reeds extra maatregelen getroffen met betrekking tot het onderwijs. Gezien de vele besmettingen inter- en intrafamiliaal die momenteel in onze gemeente vastgesteld worden, is het risico op verdere verspreiding reëel op het ogenblik dat de scholen heropenen. Dringende maatregelen zijn dan ook nodig.

Tijdens een crisisoverleg met de Vlaamse gezondheidsinspecteur, het agentschap zorg en gezondheid en de gouverneur besliste de burgemeester met hoogdringendheid om de lessen de week na de Paasvakantie, m.n. van 19 april t.e.m. 23 april, op te schorten. De scholen werden hierover ingelicht en zullen de ouders van hun leerlingen informeren over de getroffen schikkingen op school.

____

UPDATE 15/04/2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.

Heropening scholen
Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden. 

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan. 

Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine
Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. 

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro. 
 
Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen
Op 26 april eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10. 

Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden. 

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.

Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket
Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht. 

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk: 

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken 
 • Professionele rommel- en brocantemarkten 

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)

Twee nauwe contacten thuis
Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend. 

Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief
Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

Belang van vaccineren
Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren. 
_____

UPDATE 24/03/2021

Beslissingen overlegcomité: paaspauze van vier weken vanaf zaterdag 27 maart.
De nieuwe maatregelen zijn:

Samenkomsten buiten maximaal 4 personen

De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier.

Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag,

afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt. 

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten,

telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak. 

Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:

 • de schoonheidssalons;
 • de niet-medische pedicurezaken;
 • de nagelsalons;
 • de massagesalons;
 • de kapperszaken en barbiers;
 • de tatoeage- en piercingsalons.

Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren zijn wel mogelijk, maar enkel tijdens de paasvakantie, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

Striktere controles op telewerk

De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

Betogingen

Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist. Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april.

_____

UPDATE 22/03/2021

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen.

Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten.

Maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Onderwijs om tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité heeft ook beslist:

 • de mogelijkheid voor de tweede graad van het secundair onderwijs om vanaf 29 maart voltijds contactonderwijs te hebben, uit te stellen tot na de Paasvakantie.
 • het dragen van een mondmasker op school te verplichten voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.
 • voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk te maken na de Paasvakantie, vanaf 19 april. 
 • voltijds contactonderwijs moet gepaard gaan met de uitrol van het repititief screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen. 

Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is. 

Beperkingen in treinen

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen dat wordt verlengd tot 18 april onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.

______

UPDATE 08/03/2021

Overlegcomité beslist buitenplan: vanaf 8 maart met meer mensen buiten

Meer mensen buiten

 • Vanaf 8 maart kan men elkaar met 10 personen buiten ontmoeten. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

Begrafenissen

 • Vanaf 8 maart kan men op een begrafenis of uitvaart binnen afscheid nemen met maximaal 50 personen en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter.

Prioriteit voor jongeren en het onderwijs

 • Vanaf 8 maart zijn georganiseerde buitenactiviteiten (sport en andere) toegelaten: voor kinderen (-13 jaar) met max. 10 binnen of 25 buiten; voor jongeren (-19 jaar) met max. 10 buiten. Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per kind.
 • Vanaf 15 maart zijn in het lager en middelbaar onderwijs extra muros schoolactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is voor kwetsbare groepen in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs voltijds contactonderwijs toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is in het hoger onderwijs maximaal 20% contactonderwijs toegelaten.

Daarnaast zal het MB ook toelaten dat vanaf 8 maart fotografen mensen mogen ontvangen (maximaal 1 consument per 10 vierkante meter, wonend onder hetzelfde dak. Ook de opening van privé-sauna’s wordt voorzien, voor gebruik door personen die onder hetzelfde dak wonen. Jacuzzi's, stoomcabines en hammams zijn daarbij niet toegankelijk.
_____

UPDATE 08/02/2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité heeft beslist dat de kappers vanaf 13 februari onder zeer strikte omstandigheden kunnen heropenen, ook buitenactiviteiten in dierenparken zijn vanaf dan toegelaten.

De coronasituatie in ons land levert vandaag een gemengd beeld. Het aantal besmettingen toont sinds december een stabiele evolutie. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt licht. Intussen blijft het nodig om de verdere verspreiding van besmettelijke virusvarianten tegen te gaan. Daarom blijft uiterste voorzichtigheid geboden.

Het Overlegcomité erkent echter ook dat lichaamsverzorging een onmiskenbare bijdrage levert tot een beter maatschappelijk en mentaal welzijn. Daarom komt er een gefaseerde heropening van de niet-medische contactberoepen. Kappers kunnen hun activiteiten hervatten vanaf zaterdag 13 februari. Andere niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en nagelsalons, kunnen vanaf 1 maart opnieuw aan de slag.

Zeer strikte voorwaarden

De heropening van de niet-medische contactberoepen is gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen. Deze bevatten onder meer:

 • Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen, voldoende voor de reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte
 • Verplichting om te werken op afspraak
 • Klanten moeten buiten wachten
 • Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open
 • Dienstverlening aan huis blijft verboden

Buitenactiviteiten in dierenparken

Dierentuinen mogen vanaf 13 februari openen en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings

Het Overlegcomité nam tevens akte van het arrest van de Raad van State van 2 februari betreffende de vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings. Zij zullen conform het arrest vanaf 8 februari hun activiteiten mogen heropenen onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten houden.

Immo

Het Overlegcomité bevestigde haar vroegere beslissing om vanaf 13 februari huisbezoeken toe te laten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars.
_____

UPDATE 01/02/2021

De epidemiologische situatie in ons land heeft een steeds grotere impact op de werking en de organisatie van het onderwijs. Er zijn reeds verschillende uitbraken van het virus vastgesteld in lagere scholen, waardoor scholen sluiten en kinderen en hun ouders in quarantaine moeten. Het maximaal openhouden van de onderwijsinstellingen blijft één van de belangrijkste prioriteiten tijdens deze sanitaire crisis. Om het aantal contacten van kinderen te beperken, heeft het Overlegcomité daarom beslist om de activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen tot en met twaalf jaar in kleinere groepen te laten plaatsvinden.

Ook jongeren van dertien tot en met achttien jaar mogen voortaan, onder bepaalde voorwaarden, aan buitenactiviteiten in georganiseerd verband deelnemen. Na maanden afstandsonderwijs en een gebrek aan groepsactiviteiten vormen deze jongeren vandaag een psychisch kwetsbare groep.

Aangepaste maatregelen

Het ministerieel besluit heeft als doel de regels voor de activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen en jongeren tot en met achttien jaar aan te passen en op elkaar af te stemmen, met name:

 • Activiteiten in georganiseerd verband, zonder overnachting, mogen georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximaal tien personen elk, begeleiders niet meegerekend;
 • Niet-professionele sporttrainingen kunnen in groepen van maximaal tien personen plaatsvinden;
 • De groepen moeten steeds dezelfde zijn; verschillende groepen mogen niet worden samengebracht;
 • Voor kinderen tot en met twaalf jaar worden deze activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd. Indien dit niet mogelijk is, worden de ruimtes verlucht;
 • Voor jongeren vanaf dertien jaar worden deze activiteiten verplicht buiten georganiseerd.

Activiteiten voor kinderen tot en met twaalf jaar die reeds vastliggen voor de krokusvakantie (13 tot en met 21 februari 2021) mogen plaatsvinden voor één of meerdere groepen van maximaal vijfentwintig kinderen elk. Deze activiteiten zijn namelijk belangrijk voor de opvang van kinderen tijdens de vakantie.

Het doel van de nieuwe maatregelen is om het aantal wisselende contacten van kinderen en jongeren zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus in deze bevolkingsgroep te vertragen. Er wordt dan ook gevraagd om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

_____

UPDATE 25/01/2021

Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

1. Beperking van het internationale reisverkeer

 • Beperking niet-essentiële reizen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. 

 • Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

 • Dubbele test bij binnenkomst

Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.

2. Verlengde isolatie

Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren. Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

3. Perspectief voor niet-medische contactberoepen

In de huidige stand van de epidemie is een heropening van de niet-medische contactberoepen nog niet aangewezen. Een opening is ten vroegste mogelijk vanaf 13 februari, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie verder gunstig evolueert. Het Overlegcomité zal deze situatie op 5 februari evalueren.

Een opening van de niet-medische contactberoepen kan bovendien enkel in geval van het strikt respecteren van de bestaande protocollen, aangevuld met een reeks extra maatregelen, zoals de verplichting van het maken van een afspraak, verplichte registratie, de klanten die buiten moeten wachten en de ramen en deuren die te allen tijde open moeten zijn.
______

UPDATE 13/01/2021

De site van voormalig hoogtewerkersfabrikant JLG wordt het vaccinatiecentrum voor de gemeenten Maasmechelen en Lanaken.

De keuze van deze locatie wordt ook gedragen door de specialisten van de ELZ-Maasland. De JLG-site, op het industrieterrein De Oude Bunders van Maasmechelen, op amper enkele honderden meters van de Rijksweg, ligt centraal voor de inwoners van Maasmechelen en Lanaken.

Er zal met De Lijn overlegd worden over voldoende bediening via het openbaar vervoer. Medewerkers van beide gemeenten zullen nu met man en macht werken en ervoor zorgen dat de transformatie naar vaccinatiecentrum tijdig klaar is.

_____

UPDATE 08/01/2021

Het Overlegcomité heeft de volgende beslissingen genomen:

 • Verplicht thuiswerk blijft aangehouden. Er komen meer controles op de werkplekken van werknemers die in quarantaine moeten zijn.
 • Niet-essentiële reizen blijven ten zeerste afgeraden. Er komen meer controles op het naleven van testing en de verplichte quarantaine na een niet-essentiële reis. Ook de controles van het terugkerend reisverkeer over de weg zullen worden opgedreven. De huidige regels voor reizen zullen gelden tot zeker na de Krokusvakantie.
 • Sneller vaccineren. Het Overlegcomité vraagt de Taskforce Vaccinatie om het vaccineren te versnellen en efficiënter te maken. Het nieuws over de verdubbeling van de Europese aankoop van vaccins van Pfizer en BioNTech is in dat kader van bijzonder belang.
 • Meer testen. De ministers van Volksgezondheid en de Taskforce Testing krijgen de opdracht om binnen de huidige testcapaciteit het aantal PCR-testen en antigeentesten op te voeren.
 • Waakzaamheid in het onderwijs. Extra aandacht moet gaan naar het respecteren van de sanitaire maatregelen en het respecteren van de quarantaine van schoolgaande jongeren, in het bijzonder voor schoolgaande jongeren uit onze buurlanden die een minder gunstige epidemiologische situatie kennen.

Vaccinatieschema

_____

UPDATE 22/12/2020

Passagiersreizen - VK

Het verbod op passagiersreizen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België wordt met 24 uur verlengd. Dit betekent dat ook op dinsdag 22 december 2020 enkel vrachtvervoer is toegestaan. Van 23 tot en met 31 december zullen enkel Belgen en personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België opnieuw naar ons land mogen reizen. Daarnaast zullen een beperkt aantal strikt noodzakelijke niet-uitstelbare reizen toegestaan zijn. Er zal een verstrengde controle worden uitgevoerd op het invullen van de Passenger Locator Form.

Verbod op passagiersreizen verlengd met 24 uur

Nadat een nieuwe variant van het coronavirus werd aangetroffen in het Verenigd Koninkrijk, nam de Belgische regering een tijdelijke maatregel. Maandag 21 december 2020, werden gedurende 24 uur alle passagiersreizen (lucht-, trein- en maritiem vervoer) vanuit het Verenigd Koninkrijk naar ons land verboden, zowel voor reizigers met België als eindbestemming als reizigers in transit. Dat verbod wordt nu met 24 uur verlengd. Ook op 22 december 2020 zal dus enkel vrachtvervoer mogelijk zijn vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België.

Beperkingen tussen 23 en 31 december

Van 23 tot en met 31 december zullen reizigers met de Belgische nationaliteit of die hun hoofdverblijfplaats in België hebben vanuit het Verenigd Koninkrijk naar ons land mogen reizen. Daarnaast bepaalt het nieuwe ministerieel besluit een beperkt aantal strikt noodzakelijke niet-uitstelbare reizen die zijn toegestaan vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België. Er zal, zowel bij vertrek als bij aankomst, een verstrengde controle doorgevoerd worden op het invullen van de Passenger Locator Form. Ook doorreizen bij luchtverkeer, voor zover de eindbestemming zich buiten de Europese Unie bevindt, is vanaf 23 december toegestaan.

Essentiële reizen vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 zijn enkel essentiële reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk toegestaan. Vanaf dan gelden voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk dezelfde regels als voor reizigers uit andere rode zones, namelijk:

 • een negatieve PCR-test voorleggen die ten vroegste 48 uur voor aankomst afgenomen is;
 • de quarantaineregels voor terugkeer uit een rode zone blijven gelden.

_____

UPDATE 18/12/2020

Het Overlegcomité heeft vandaag de coronasituatie in ons land besproken. Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Daarom heeft het Overlegcomité beslist dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is. Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.

1. Naleven van het aantal contacten

Het Overlegcomité herinnert aan het belang van het goed naleven van de bestaande contactregels, ook tijdens de Kerstdagen.

 • Maximum één knuffelcontact per gezin
 • Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden
 • Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beide contacten tegelijkertijd ontvangen

Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.

2. Strikte regels voor reizen

Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

 • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
 • Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine respecteren.
 • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

3. Geen funshopping

Steden en gemeenten wordt gevraagd hun inspanningen tegen ongeoorloofde samenscholingen, funshoppen en grensshoppen onverminderd verder te zetten en, indien nodig, op te voeren.

Winkelen moet individueel gebeuren en mag maximaal 30 minuten duren.

4. Versterkte controle verplicht telewerk

Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector. De vakbonden en werkgevers wordt gevraagd om versterkende maatregelen voor te stellen, in het bijzonder om hoogrisicosituaties te vermijden.

De Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk zullen mee toezien op het naleven van de sanitaire maatregelen en regels inzake veilige afstand.
_____

UPDATE 12/12/2020

Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, en de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, bijwonen:

 • burgerlijke huwelijken
 • begrafenissen en crematies zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam
 • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

_____

UPDATE 27/11/2020

Het Overlegcomité geeft groen licht voor de opening van de niet-essentiële winkels en verduidelijkt de coronaregels voor de Kerstperiode. Hieronder een beknopt overzicht van wat er werd beslist:
 
- Niet-essentiële winkels mogen onder strikte voorwaarden terug openen vanaf 1 december 2020. Winkelen gebeurt zo veel mogelijk alleen en duurt maximum 30 minuten. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. Personen die niet zelfstandig kunnen winkelen, kunnen begeleid worden door 1 volwassene. Geen funshopping!

- Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden. Alleenstaanden zullen op Kerstavond of Kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen. De avondklok tussen middernacht en 5.00 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod. Er komt ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.
 
- De musea en zwembaden mogen terug openen volgens hun protocollen. Meer info volgt.
- Ook komen er scherpere controles op reizigers die langer dan 48u in het buitenland verblijven, met name op het invullen van het PLF en het naleven van de quarantaine.

_____

UPDATE 03/11/2020

Een opsomming van de essentiële winkels die openblijven:

 • winkels waar voeding wordt verkocht, zoals supermarkten, bakkers, nachtwinkels of broodjeszaken
 • winkels waar dierenvoeding wordt verkocht
 • apothekers en winkels die medische hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen verkopen
 • winkels die verzorgings- en hygiëneproducten aanbieden
 • telecommunicatiewinkels, behalve winkels die enkel accessoires verkopen
 • doe-het-zelfzaken die vooral gereedschap en bouwmaterialen verkopen
 • tuincentra, kwekerijen, bloemenwinkels
 • krantenwinkels, boekenwinkels en winkels voor schrijf- en papierwaren
 • detailhandels die stoffen en brei- en naaigerief verkopen
 • tankstations
 • wassalons
 • garages en fietsenwinkels voor onderhoud, herstellingen op afspraak en het leveren van eerder aangekochte voertuigen. Verkoopactiviteiten worden tijdelijk opgeschort.
 • Groothandels voor professionals (alleen voor professionals)

Sinds donderdag 29 oktober mag u met maximaal 2 volwassenen samen winkelen (of 1 volwassene met minderjarige (-18) kinderen). Winkelen wordt opnieuw beperkt tot 30 minuten.

Nachtwinkels moeten dicht om 22 uur, vanaf 20 uur mag er geen alcohol verkocht worden.

Alle niet-essentiële winkels moeten vanaf 2 november de deuren sluiten. Afhaal en levering aan huis blijft wel mogelijk. Deze maatregel blijft minstens tot 1 december en wordt dan geëvalueerd.

Lees hier de gids van FOD Economie(opent in nieuw venster) met tips om een winkel veilig te openen.

_____

UPDATE 02/11/2020

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

1. Sociaal leven

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand
 • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.
 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.

2. Economisch leven
 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
 • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten. Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin. 
 • Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.
 • Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
 • Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten. 
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Dierenparken sluiten.

3. Scholen
 • Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen. 
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
 • Geen fysieke teambuildings

4. Begin- en einddatum
 • De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020.
 • De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité. 

_____

UPDATE 28/10/2020

Beknopt overzicht van alle maatregelen die gisteren zijn beslist door de Vlaamse regering.

Economie:

 • Telewerken moet beter dan vandaag. Mensen moeten maximaal van thuis uit werken.
 • Winkelen mag nog maximaal met 2 volwassenen of 1 volwassene met minderjarige kinderen.
 • Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden, rommel-, kerst- en andere markten niet.
 • Bedrijven die dicht moeten, kunnen net zoals de horeca op steun rekenen van de Vlaamse overheid.

 Handhaving:

 • Algemeen verbod op samenscholingen: het samenscholingsverbod bij meer dan 4 personen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend, blijft gehandhaafd.
 • De controleurs van De Lijn zullen GAS-boetes kunnen uitschrijven aan reizigers die de mondmaskerplicht niet naleven.
 • De bestaande regels rond mondmaskers en de avondklok van middernacht tot 5 uur blijven behouden.

Sport:

 • Er zijn geen beperkingen voor –12-jarigen op het vlak van sport. Zij kunnen zowel binnen als buiten sporten. Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Outdoor mag u individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met maximaal 4 personen sporten.
 • Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag geen publiek meer komen kijken.
 • Zwembaden en fitnesscentra moeten dicht.

 Jeugd:

 • Jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer plaatsvinden, onder 12 jaar kan dat wel.
 • Overnachtingen kunnen niet meer.
 • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.

Cultuur en vrije tijd:

 • Alle cultuurhuizen moeten weer dicht, behalve de bibliotheken.
 • Er mogen geen evenementen meer doorgaan.
 • Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en sauna’s, casino’s, gokkantoren… kunnen niet meer plaatsvinden.

Onderwijs:

 • Ook het hoger onderwijs schakelt naar code rood en maximaal online onderwijs.
 • Fysieke lessen zijn wel mogelijk voor eerstejaars en practica.
 • De herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november 2020 voor leerplicht- en volwassenenonderwijs.

Zorg: bezoek woonzorgcentrum kan nog, maar wordt beperkt tot 1 vast knuffelcontact en 1 extra contact dat elke 2 weken kan veranderen.

Begrafenissen, huwelijken en erediensten: er mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn.

Deze maatregelen zullen ingaan woensdag 28 oktober middernacht.

De impact van deze richtlijnen op de diensten en de werking van het lokaal bestuur volgen snel.

_____

UPDATE 26/10/2020

Onderwijs: de herfstvakantie wordt verlengd tot en met 11 november 2020.

_____

UPDATE 23/10/2020

Vanmorgen vertaalde het overlegcomité dit verder in een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs.

Het gaat om de volgende strengere coronaregels (bovenop deze die maandag reeds ingegaan zijn):

 1. Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort (trainen kan wel nog).

  Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar er mag maar één persoon uit het gezin komen kijken. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.

  Zwembaden blijven open.

  Kinderen tot 12 jaar mogen nog aan contactsport doen, ook indoor.

 2. Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars (bezettingsgraad tot 50%).

 3. Indoor culturele evenementen: maximum 40 personen. Indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, kan het tot maximum 200 personen.

  Het aanbieden van drank en voedsel is verboden. De uitzonderingsmaatregel waarbij men hoger dan 200 personen kan gaan, wordt tijdelijk opgeschort tot 19/11/2020.

 4. Jeugdactiviteiten
  1. +12j: enkel nog buitenactiviteiten toegelaten, met mondmaskerplicht, voor -12j is het sterk aangeraden
  2. Tijdens schoolperiodes zijn er geen overnachtingen toegelaten. Tijdens de herfstvakantie kan het volgende:
   • -12j kan overnachten, geen limiet op het aantal overnachtingen;
   • 12-14j kan als het gaat over minstens vier opeenvolgende nachten;
   • Geen overnachtingen voor kinderen ouder dan 14j

 5. Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.

 6. Pretparken worden tijdelijk gesloten.

 7. Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.

 8. Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, gaan de regels onmiddellijk van kracht vanaf het moment van publicatie op vrijdag 23 oktober 2020. De regels lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.

_____

UPDATE 19/10/2020

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

De maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

_____

UPDATE 13/10/2020

SPORT - Kleurcode oranje voor de sportsector
Vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in heel Vlaanderen naar code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden tijdelijk verboden worden voor iedereen boven 12 jaar. Voor sporters onder 12 jaar verandert er op dat vlak niets. De kleedkamers en douches sluiten, behalve in zwembaden.

De sportkantines zijn open en volgen de richtlijnen van de horeca. Publiek is toegelaten op sportactiviteiten conform de bepalingen daarover in het Ministerieel Besluit en de toepassing van het Covid Event Risk Model (CERM).

Tijdens de herfstvakantie kunnen sportkampen doorgaan in kleinere groepen, volgens de protocollen die gelden voor alle jeugdkampen. De verstrengde maatregelen worden na de herfstvakantie opnieuw geëvalueerd. 

Meer informatie over de kleurencodes voor sport.
JEUGD - Jeugdwerk gaat naar code oranje
Vanaf 14 oktober schakelt ook het jeugdwerk over op code oranje. 

Net als bij code geel wordt een groot deel van de jeugdwerkregels die gelden sinds de zomer doorgetrokken. In kleurcode oranje verkleint de bubbel voor +12-jarigen bij binnenactiviteiten naar 20 kinderen of jongeren. Het dragen van een mondmasker is tijdens die activiteiten verplicht. Voor buitenactiviteiten blijft een bubbel van 50 mogelijk en moet geen mondmasker gedragen worden.

_____

UPDATE 07/10/2020

 • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
 • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
 • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Sluitingsuur cafés: 23.00 uur
 • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
 • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

_____

UPDATE 30/09/2020

De corona-app Coronalert voor iedereen beschikbaar om te downloaden!
 
Deze app kan:
 • je waarschuwen als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Dit gebeurt anoniem. Je weet dus niet met wie, waar en wanneer.
 • je adviseren over wat je moet doen om jezelf en anderen te beschermen.
 • andere gebruikers van de app, waarmee je in nauw contact stond, anoniem waarschuwen als je zelf positief zou testen op het coronavirus.
Hoe meer mensen deze app installeren, hoe beter hij werkt! Hierbij dan ook een warme oproep om hem te downloaden en zo je steentje bij te dragen in het afremmen van het virus!
 
Meer info over de app via https://coronalert.be/nl/

_____

UPDATE 24/09/2020

De strategie wordt aangepast van crisisbeheer naar risicobeheer. Cruciaal voor deze langetermijnvisie blijft het strikt naleven van de zes gouden regels.

Pas de hygiënemaatregelen toe

 1. Let extra op bij kwetsbare mensen.
 2. Spreek buiten af. Kan je niet buiten afspreken ? Verlucht goed: zet het raam open.
 3. Hou 1,5 meter afstand van andere personen. Kan je geen 1,5 meter afstand houden? Draag dan een mondmasker.
 4. Beperk het aantal nauwe sociale contacten.
 5. Volg steeds de richtlijnen voor de georganiseerde activiteiten.

Vanaf 25/9

Internationale reizen

 • Het reisverbod naar rode zones wordt opgeheven omwille van afspraken gemaakt op Europees niveau. Reizen naar rode zones wordt wel nog steeds sterk afgeraden.
 • Bij terugkeer uit een oranje zone zal er geen test meer worden afgenomen.
 • Bij terugkeer uit een rode zone moet je jezelf meteen na terugkeer gedurende zeven dagen in quarantaine zetten met een test op dag 5. Reizigers kunnen aan deze verplichting ontkomen als ze een zelfevaluatieformulier invullen dat hen na analyse hiervan vrijstelt. Deze maatregelen zin niet van toepassing voor mensen die niet langer dan 48u in een rode zone zijn geweest (bijv. grensarbeiders).

Vanaf 30/9

Corona-app

 • Op 30 september wordt de app ‘Corona Alert’ gelanceerd. Deze app is een hulpmiddel voor het traceren van contacten.
 • Een persconferentie met meer uitleg volgt nog.

Vanaf 1/10

Sociale contacten

 • Je mag in je dagelijks leven iedereen zien op voorwaarde dat je 1,5 meter afstand bewaart of waar je dit niet kan een mondmasker draagt. De regel dat je met max. 10 personen afpreekt op dezelfde plaats en op hetzelfde moment blijft behouden (uitgezonderd kinderen < 12 jaar).
 • Elke persoon mag per maand maximaal 5 nauwe contacten hebben (uitgezonderd kinderen < 12 jaar). Nauwe contacten zijn contacten met personen die geen huisgenoten zijn, die langer duren dan 15 minuten en waar je geen afstand van 1,5 meter houdt en geen mondmasker draagt. Afhankelijk van de epidemiologische situatie kan dit aantal van 5 ingeperkt worden.
 • Samengevat: Zie wie je wil, zoveel je wil maar volg de veiligheidsvoorschriften en beperk je nauwe contacten.

Mondmaskers

 • Buiten: mondmaskers zijn hier niet langer verplicht tenzij op de drukke plaatsen die door de lokale overheden bepaald worden.
 • Binnen: mondmaskers blijven verplicht op de plaatsen waar deze nu reeds verplicht zijn (winkels, bioscopen, openbaar vervoer…)

Bijeenkomsten privé

 • Die je zelf organiseert: hier blijft het maximum op 10 personen liggen (uitgezonderd kinderen < 12 jaar). Dit geldt ook voor privébijeenkomsten op straat.
 • Professioneel georganiseerd (zoals recepties en feesten): deze volgen het horeca-protocol en hebben geen limiet voor het aantal gasten. De protocollen moeten tot op de letter gevolgd worden.
 • Dansfeesten blijven nog steeds verboden.

Evenementen met publiek

 • Hier blijft de regel van maximum 200 personen binnen en 400 personen buiten behouden, evenals de uitzondering in art. 12 van het MB (afwijkende aantallen).
 • Deze regels zullen in de komende tijd herwerkt worden door de bevoegde ministers, in samenspraak met de betrokken sectoren.

Testing

 • Met het oog op de komende herfst en winter en de bijhorende griepjes, verkoudheden … wordt de testing uitgebreid naar 70.000 tot 90.000 testen per dag.

Quarantaine

 • De quarantaineperiode wordt ingekort tot 7 dagen.
 • Heb je symptomen: ga meteen in isolatie voor 7 dagen, consulteer een arts en laat je zo snel mogelijk testen. Is de test positief: dan blijf je in quarantaine. Is de test negatief: dan mag je de quarantaine verlaten indien je klinische toestand het toelaat.
 • Heb je geen symptomen maar heb je nauw contact gehad met iemand die positief getest is of wordt je gecontacteerd in het kader van contact tracing, dan moet je meteen in quarantaine gaan en een afspraak maken via de huisarts voor een test op de 5e dag. Als je positief test wordt de quarantaine verlengd met zeven dagen. Test je negatief dan mag je buiten vanaf de 7e dag nadat je in quarantaine bent gegaan. 
 • Dus: afstand houden is en blijft belangrijk om quarantaine te vermijden.

Wordt verwacht: Epidemiebarometer

 • Er wordt gewerkt aan een epidemiebarometer op nationaal, regionaal en provinciaal niveau. Hoe slechter de epidemiologische situatie, hoe strenger de maatregelen. De ziekenhuisopnamen zijn hiervoor de belangrijkste indicator.
 • Deze barometer zal ook gebruikt worden in de persconferenties van het Nationaal Crisiscentrum.

Tot slot: iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Zowel de overheid als elke burger. Iedereen zal een inspanning moeten doen. Wees niet nonchalant en volg de regels strikt. Zorg goed voor jezelf en voor de anderen.

_____

UPDATE 15/09/2020

Het aantal COVID-besmettingen in Maasmechelen is de afgelopen dagen gestegen. Deze cijfers worden medisch en wetenschappelijk geïnterpreteerd door de Risk Assessment Group (RAG). Op basis hiervan wordt het Lokaal Bestuur geadviseerd inzake te ondernemen acties en de noodzaak al dan niet bijkomende maatregelen te nemen. Voorlopig zijn bijkomende maatregelen niet nodig.

Het blijft belangrijk om de preventieve richtlijnen en de lokale maatregelen te blijven toepassen! 

Werk mee aan het contactonderzoek!

In geval van een positieve coronatest worden de contacten van de besmette persoon in kaart gebracht. Deze personen worden gecontacteerd: aanvullend op de contacttracing door de Vlaamse overheid wordt dit systeem ook door medewerkers van het Lokaal Bestuur toegepast. We willen onze inwoners dan ook geruststellen dat het mogelijk is dat zij door meer dan één contactonderzoeker gecontacteerd worden. 

Misschien werd u ook al gecontacteerd? Dankzij uw bereidwillige medewerking, leidt dit systeem tot goede resultaten.

Het Lokaal Bestuur volgt nauwgezet de situatie inzake corona op. Indien nodig worden bijkomende maatregelen genomen. Actuele informatie is steeds beschikbaar op www.maasmechelen.be/corona of op de facebookpagina.

_____

UPDATE 24/08/2020

Vanaf 1 september en voor een periode van één maand:

 • Blijft de sociale bubbel van 5 personen - d.w.z. mensen met wie je nauw contact kan hebben - gelden, onder dezelfde voorwaarden als in augustus. Contacten waarbij de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd, zijn nog steeds beperkt tot 10 personen tegelijk.
 • Algemene maatregelen met betrekking tot sociaal contact zijn op langere termijn moeilijk te handhaven. We moeten in staat zijn om van crisisbeheer over te stappen op een langetermijndynamiek van risicobeheer. We moeten de manier waarop we sociale contacten onderhouden op een duurzame manier kunnen heruitvinden. Om dit zo normaal mogelijk te doen en met respect voor de gezondheid van iedereen, is aan de experts van Celeval gevraagd om - met de steun van andere specialisten zoals bv. psychologen – zich prioritair over deze kwestie te buigen.
 • Rouwmaaltijden na een uitvaart kunnen plaatsvinden met maximaal 50 personen, met inachtneming van de regels die gelden voor de horecasector. De volgende Nationale Veiligheidsraad zal zich buigen over de kwestie van een mogelijke versoepeling van de regels voor recepties in het algemeen.
 • Wat de winkels betreft, zal het nu mogelijk zijn om met z'n tweeën te winkelen (deze twee personen kunnen worden vergezeld door minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of door een persoon die hulp nodig heeft), en dit zonder tijdslimiet. Het spreekt voor zich dat een beroep wordt gedaan op eenieders verantwoordelijkheidsgevoel om massale drukte te vermijden. In tegenstelling tot de andere maatregelen die vanaf 1 september van kracht zijn, zal deze maatregel vanaf 24 augustus van toepassing zijn.
 • Wat publiek betreft, zal het maximumaantal personen dat voor een publiek wordt toegelaten - bij sportevenementen, in het theater, in het kader van culturele activiteiten, in gebedshuizen, congreszalen of auditoria - worden uitgebreid tot 200 mensen indoor en 400 mensen outdoor. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht, net als het naleven van de veiligheidsregels en -protocollen. Om professionelen meer flexibiliteit te bieden - wanneer de veiligheidsregels worden nageleefd – kan van deze regel worden afgeweken na onderzoek door de burgemeester en toestemming van de bevoegde ministers.
 • Mensen die in de afgelopen maanden fysiek zijn gescheiden omdat ze uit verschillende landen komen en die bewijzen dat ze een duurzame relatie hebben maar niet getrouwd zijn, zullen vanaf 1 september de grens mogen oversteken. Zij zullen aan dezelfde test- en quarantaineregels worden onderworpen als de anderen.

_____

UPDATE 01/08/2020

In onze gemeente blijven de coronacijfers voorlopig gunstig. Blijf echter volhouden en volg nauwgezet de richtlijnen die de overheid en het Lokaal Bestuur opleggen in het belang van ieders gezondheid!
 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Was je handen vaak met water en zeep
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen
 • Beperk je fysieke contacten
 • Draag een mondmasker op de plaatsen waar het verplicht is en op drukke openbare plaatsen
 • Verleen je medewerking indien je gecontacteerd wordt inzake contactopsporing
-> Keer je terug van vakantie uit het buitenland?
Vul 48 uur voordat je terugkeert het PLF-indentificatieformulier in
 
Check daarna de kleurcode van je bestemming:
GROEN: Je moet niets doen.
ORANJE: Corona-test en 2 weken quarantaine aanbevolen.
ROOD: Corona-test en 2 weken quarantaine verplicht.

_____

UPDATE 29/07/2020

Vanaf vandaag is het verplicht een mondmasker te dragen op drukke locaties in Maasmechelen.
Naast de federale maatregelen is het in Maasmechelen verplicht op volgende plaatsen een mondmasker te dragen om uzelf en anderen te beschermen tegen verdere verspreiding van het Covid-19 virus: 
😷 Pauwengraaf,
😷 Koninginnelaan (gedeelte tussen L. Mercierlaan en Rijksweg),
😷 Kruindersweg,
😷 Oude Baan (gedeelte tussen L. Mercierlaan en Eisderbosstraat),
😷 Koudenbergstraat,
😷 Mie Merkenstraat,
😷 Layensweg,
😷 Zetellaan (gedeelte tussen Ivan Orbanlaan en Vilvertstraat (begin grondgebied stad Dilsen-Stokkem)),
😷 Terhillslaan,
😷 Kolenmijn - Limburg - Maaslaan (gedeelte vanaf Terhillslaan en Zetellaan),
😷 Rijksweg, (gedeelte tussen Koning Albertlaan en Joseph Smeetslaan),
👉 Alle publiek toegankelijke parkings grenzende aan of toegankelijk via voornoemde straten, ongeacht of ze al dan niet toebehoren aan private eigenaars.
 
De verplichting geldt niet:
 • tijdens de verplaatsingen met een voertuig: auto, bestelwagen, moto(r), fiets, step, vrachtwagen, tractor,
 • tijdens de beoefening van een sportactiviteit (waarbij wandelen niet wordt beschouwd als sportactiviteit),
 • tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vereisen,
 • voor wie een medisch attest kan voorleggen waaruit blijkt dat het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof onmogelijk is.
Voor de horeca blijven de federaal bepaalde regels van toepassing.
_____

UPDATE 28/07/2020

Maandag 27 juli kwam de Nationale Veiligheidsraad vervroegd bijeen om bijkomende maatregelen te nemen naar aanleiding van de stijgende cijfers. De genomen maatregelen gaan in vanaf woensdag 29 juli 2020 en situeren zich op drie niveaus: federaal, lokaal en individueel.

FEDERAAL

Sociale bubbel
De sociale bubbel wordt teruggebracht tot 5 steeds dezelfde personen per gezin en dit tot eind augustus. Personen onder 12 jaar tellen niet mee. Binnen deze bubbel kan/hoeft de veiligheidsafstand niet altijd gegarandeerd te zijn, toch blijft het nodig om ook hier steeds voorzichtig te zijn. Met mensen die niet in de bubbel zitten moet de veiligheidsafstand steeds worden gerespecteerd.

Evenementen
De lokale besturen worden gevraagd alle evenementen ‘scrupuleus’ te herbekijken en bij mogelijke gevaren deze te annuleren. De toepasselijke protocollen dienen steeds te worden gerespecteerd. De bezoekersaantallen bedragen maximaal 100 personen bij indoor-activiteiten en 200 bij outdoor-activiteiten. Mondmaskers zijn in beide gevallen verplicht.

Samenscholingen
Niet-begeleide activiteiten worden beperkt tot max. 10 personen (personen onder 12 jaar worden niet meegeteld). Dit geldt ook voor recepties, banketten, huwelijksfeesten… Uitzonderingen zijn zomerkampen, sportkampen, enz.

Werk
Telewerk wordt heel sterk aanbevolen

Winkelen
Winkelen dient voortaan terug alleen te gebeuren, tenzij ter begeleiding van een minderjarige of een andere persoon die deze begeleiding nodig heeft, en wordt in tijd beperkt tot 30 minuten.

LOKAAL

Er wordt gevraagd om de maatregelen krachtdadig te handhaven en op te treden waar nodig.
Indien de epidemiologische situatie het vereist moeten er snel en lokale maatregelen worden uitgevaardigd.

INDIVIDUEEL

Naast de federale en lokale pijler wordt er nadrukkelijk gesproken van een derde pijler: de individuele aanpak waarbij elk van ons zichzelf voortdurend de vraag moet stellen: “Wat kan ik zelf allemaal doen om mezelf en mijn geliefden te beschermen?”.

De boodschap is hier eenvoudig: iedereen moet zich aan de regels houden. Immers: het vermijden van contacten = het vermijden van risico.

______

UPDATE 23/07/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn.

 • Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn:
  • Op markten, rommelmarkten en kermissen,
  • In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten ;
  • In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;
  • In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten;
  • Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.
  • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u.
 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

In het algemeen is beslist dat de controles zullen worden versterkt.

Aangezien de epidemiologische situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, hebben de lokale autoriteiten een prominente rol te spelen.

Zij treden op binnen het kader van het ministerieel besluit. Ze kunnen daarnaast aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen. Dat in overleg met de gewesten en de gouverneurs, om ervoor te zorgen dat de maatregelen coherent zijn in het hele land.

Anderzijds hebben de lokale autoriteiten alle ruimte om meteen in grijpen als er uitbraken zijn op hun grondgebied.

_____

UPDATE 20/07/2020

Vanaf 22 juli zijn bezoekers op alle locaties van gemeente en ocmw verplicht om een mondmasker te dragen. Deze verplichting geldt eveneens voor de bezoeker van de zaterdagmarkt in Eisden-Dorp.
_____

UPDATE 11/07/2020

Het dragen van een mondmasker is m.i.v. 11 juli verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar op volgende plaatsen:
 • winkels en winkelcentra
 • bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen (om iets te eten of te drinken mag het masker even af) 
 • auditoria
 • gebedshuizen
 • (de publieke gedeeltes van) gerechtsgebouwen
 • musea
 • bibliotheken
 • openbaar vervoer (inclusief stations en perrons)
 • kapsalons
 • schoonheidsspecialisten
 • bankkantoren
 • casino's en speelautomatenhallen.

_____

UPDATE 24/06/2020

Woensdag 24/06/2020 werd beslist om vanaf 1/07/2020 over te gaan naar fase 4 van het afbouwplan.
De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:

• het respecteren van de hygiënevoorschriften;
• activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
• het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
• het respecteren van de veiligheidsafstand;
• de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
• groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

_____

UPDATE 03/06/2020

Woensdag 3 juni werd de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goedgekeurd.

Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering. 

De activiteiten die verboden blijven, zullen dat zijn omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen specifieke regels voor een sector (protocollen) konden worden bepaald. 

Deze nieuwe aanpak moet op twee niveaus worden begrepen. Ten eerste, het individuele gedrag (hoe moet ik me gedragen in het licht van mijn herwonnen vrijheid? ) en ten tweede, het reglementair kader dat van toepassing is op een georganiseerde activiteit (welke protocollen moeten professionals toepassen om een activiteit te organiseren?).

Individueel gedrag

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 • Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
 • Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).

_____

UPDATE 30/05/2020

Winkelen of een familielid bezoeken in het buitenland wordt sinds 30/05/2020 beschouwd als een essentiële verplaatsing en is dus weer toegestaan.

_____

UPDATE 29/05/2020

 • Het lokaal bestuur besliste om de sluitingstermijn van volgende vrijetijdsinfrastructuur te verlengen t.e.m. 30 juni 2020:
  • cultuurcentrum
  • wijkcentra
  • zwembad
  • sporthallen
  • jeugdhuizen
  • Asteroide
 • De bibliotheek opent met ingang van 2 juni 2020. De inlevertermijn wordt verlengd t.e.m. 30 juni 2020.

 • T.e.m. 30 juni 2020 worden ook alle eigen evenementen en activiteiten geannuleerd.

_____

UPDATE 19/05/2020

Buiten sporten in kleine groepen (max. 20 personen) in aanwezigheid van een coach kan terug vanaf 18 mei. In de gemeente zijn er meerdere plaatsen om samen buiten te sporten. Sporters kunnen daar samen trainen, onderling moeten er goede afspraken worden gemaakt, zodat er niet te veel sporters tegelijkertijd aanwezig zijn en de trainingen veilig kunnen verlopen. Reserveren van deze terreinen is niet mogelijk.

Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de sportdienst.

Mogelijke locaties om buiten te sporten in groep:

 • Mechelse Heide
 • Elisabethpark Eisden-Tuinwijk (Koninginnelaan)
 • Connecterra (voorlopig gratis toegankelijk via draaideur links van bezoekersonthaal: wel op de bewegwijzerde paden blijven)
 • Sportpark Maasmechelen (Finse piste rondom vijver)
 • Park ’t Loo
 • Leut kasteelpark
 • Basketterrein Jagersborg.

Regelmatige trainingen en lessen in buitenlucht zijn toegestaan, onder volgende voorwaarden:

 • Geen fysiek contact
 • In georganiseerd verband, d.w.z. enkel georganiseerd door een club of vereniging
 • In een groep van max. 20 personen, liefst altijd dezelfde
 • In aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter
 • Afstand van 1,5 m tussen elke persoon respecteren.

_____

UPDATE 15/05/2020

Maandag 18 en dinsdag 19 mei 2020 ligt een tweede editie van de corona-bewonersbrief in de brievenbus van alle Maasmechelaren. U kan de brief hier nalezen.

_____

UPDATE 14/05/2020

Fase 2 van het exitplan wordt ingezet vanaf 18 mei, dit houdt in grote lijnen in:

 • Onderwijs
  • Onderwijs start gedeeltelijk op met een proefdag op 15/5;
 • Cultuur
  • Musea en culturele bezienswaardigheden (vb. historische gebouwen) mogen open mits online of telefonisch ticketsysteem en beperken van de bezoekersstroom. Cafetaria/restaurant blijven gesloten.
  • Bibliotheken kunnen openen.
 • Economisch leven
  • Contactberoepen mogen heropstarten, enkel op afspraak, met mond/neusbescherming voor klant en personeel en met de nodige veiligheidsafstand tussen de klanten.
  • Kleine markten met max. 50 kramen mogen terug open, mits toestemming van de lokale besturen, een circulatieplan, het respecteren van de nodige veiligheidsafstanden en neus/mondbescherming (verplicht voor de marktkramer en personeel, sterk aanbevolen voor bezoekers).
 • Sport en vrije tijd
  • Dierentuinen en natuurlijke trekpleisters kunnen heropenen mits online of telefonisch ticketsysteem, beperken van de bezoekersstroom en een circulatieplan. Cafetaria/restaurant/speelpleinen/attracties blijven gesloten.
  • Buiten sporten kan met een groep van max. 20 personen, enkel reguliere lessen en trainingen in clubverband, mits in acht nemen van sociale afstand en in aanwezigheid van een trainer/coach.
 • Erediensten
  • Huwelijken en begrafenissen kunnen voor wat betreft de plechtigheid (!) met max. 30 personen mits in acht nemen van alle voorzorgsmaatregelen. Opgelet: geen recepties of feesten.
 • Evenementen
  • Sportieve, culturele, recreatieve, … evenementen blijven verboden tot en met 30/6/2020.

Het is wachten op het ministerieel besluit voor de praktische modaliteiten rond deze fase in de exit. De mogelijkheden tot het openen van de bibliotheek, de plaatselijke markt en het laten bijwonen van de huwelijken worden onderzocht. Hierover wordt zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid verschaft.

_____

UPDATE 12/05/2020

Het lokaal bestuur zal via 3 grote campagnes de lokale economie ondersteunen en stimuleren: geschenkbons voor de inwoners, horeca & bestuur trakteren en een wedstrijd waarbij de deelnemers een auto en een elektrische fiets kunnen winnen. Zowel de lokale handelaar, de horeca als de inwoners van onze gemeente hebben voordeel bij deze acties. Totale kostprijs van de acties is ongeveer 300 000 euro.

Het volledige persbericht kan u hier nalezen.

_____

UPDATE 11/05/2020

Vanaf vandaag worden mensen die besmet zijn met het coronavirus gecontacteerd door contactonderzoekers. Er wordt geïnformeerd naar de recente contacten om verdere besmettingen te beperken. Dit gebeurt altijd met het telefoonnummer 02 214 19 19 of via sms met het nummer 8811.

_____

UPDATE 11/05/2020

Vanaf deze week is één bezoek per gezin per week aan het containerpark toegestaan. De containerparken werken nu volgens de zomeruurregeling:

Di, wo en vrij: 9.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17 uur
Do: 9.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 18 uur
Za: 9.00 tot 12.30 en 13.00 tot 16 uur
_____

UPDATE 08/05/2020

Huurproblemen bij een private woning door de coronacrisis? Bel het gratis nummer 1700 van de Vlaamse ombudsdienst.

_____

UPDATE 06/05/2020 

Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen - altijd dezelfde - ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen.

En dit onder de volgende voorwaarden:

 • De veiligheidsafstand moet uiteraard worden nageleefd met de bezoekers.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Het is duidelijk dat geen bezoek kan worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.

Op 11 mei zullen we ook de winkels heropenen. Deze heropening zal - net als altijd - moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:

 • Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.
 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

_____

UPDATE 04/05/2020 - 13.00 uur

Op 4 mei start de eerste fase van de exitmaatregelen. Wat verandert er?

> Afspreken met 2 vrienden kan:

 • voor een sportieve activiteit
 • buiten
 • met voldoende fysieke afstand

> Bedrijven openen.

 • Telewerk is de norm.
 • Indien telewerk niet mogelijk: volg de tips uit de gids “Veilig aan het werk. Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”

> Stoffenwinkels openen

> Ziekenhuizen breiden toegang tot algemene en gespecialiseerde zorg uit

 • stap per stap
 • op een veilige manier

> Uw neus en mond beschermen met een mondmasker of alternatief (sjaal, ...) is

 • aanbevolen op plaatsen waar u geen 1,5 m afstand kan houden
 • verplicht op het openbaar vervoer, als u ouder bent dan 12 jaar

_____

UPDATE 04/05/2020

De loketten van Maaslands Huis zijn onder strikte voorwaarden terug open vanaf 4 mei 2020.

 • Maak eerst telefonisch een afspraak. Zonder afspraak wordt u de toegang geweigerd. Dit is de aanpak om de “social distancing” maatregel te garanderen.
 • U dient een mondmasker te dragen. Onze medewerkers dragen op hun beurt ook een mondmasker. Hiermee wordt de veiligheid en gezondheid van u maar ook van onze personeelsleden verzekerd.
 • Respecteer in de wachtzaal de lijnen die op de grond gemarkeerd staan.
 • Komt u uw huur betalen, dan kan dit enkel via bancontact. Cash geld wordt niet aangenomen.

Vragen? Maaslands Huis is telefonisch bereikbaar op het nummer 089 76 09 21 of via mail info@maaslandshuis.be.

Formulieren/brieven kunnen in de brievenbus gestoken worden. Deze wordt dagelijks leeg gemaakt.

Huur betalen kan ook via overschrijving bij uw bankinstelling.

Om onze arbeiders te beschermen, worden niet-dringende herstellingen aan de woningen nog niet uitgevoerd.

_____

UPDATE 30/04/2020 - 13.00 uur

Het agentschap Zorg & Gezondheid heeft beslist dat de dienstencentra minstens tot en met 7 juni gesloten blijven.

Het verzorgend en verplegend personeel van WZC Heyvis werd afgelopen maandag getest. Eén personeelslid testte covid-19-positief en werd thuis in quarantaine geplaatst. De bewoners worden in het weekend van 2/3 mei getest.

Kinderopvang m.i.v. 4 mei 2020
De kinderopvang is steeds open gebleven voor ouders die werken in de zorgsector en voor kinderen voor wie geen andere opvang mogelijk is. Stapsgewijs wordt de kinderopvang terug opgestart voor kinderen van ouders waarvoor de Nationale Veiligheidsraad de heropstart uittekende in de fases.

Wie terug buitenshuis moet gaan werken en nood heeft aan opvang voor de kinderen neemt eerst contact op om goede afspraken te maken. 

Met opvangvragen voor baby’s, peuters en schoolkinderen: contacteer het lokaal loket kinderopvang: T 089 76 98 15 of loketkinderopvang@maasmechelen.be.

Maakte u voorheen al gebruik van de buitenschoolse kinderopvang ’t Huis: contacteer Wendy Valijs , 089 76 97 91 of wendy.valijs@maasmechelen.be
 
_____

UPDATE 29/04/2020 - 10.15 uur

Vanaf mei hervatting ophaling van glas/papier/karton in Maasmechelen.
Voor de juiste data in uw sector: check de afvalkalender op www.limburg.net.

Uitzondering voor sector 6 (Opgrimbie):

 • ophaling glas op 9 mei
 • ophaling papier/karton op 12 mei (i.p.v. 9 mei)

_____

UPDATE 27/04/2020 - 9.45 uur

Na de veiligheidsraad van vrijdag 24 april ll. werd de exitstrategie van België vastgelegd.

De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. 

 • Pas een goede handhygiëne toe
 • Hoest in uw elleboog, gebruik wegwerpzakdoeken
 • Beperk uw fysieke contacten en blijf zoveel mogelijk thuis
 • Pas de regels van fysieke afstand toe
 • Beperk uw verplaatsingen tot de essentiële verplaatsingen
 • Blijf thuis van uw werk van zodra u zich ziek voelt en contacteer uw geneesheer als u ziektesymptomen hebt
 • Zorg goed voor uzelf en voor elkaar
 • Comfortmaskers spelen een belangrijke rol in deze gefaseerde afbouwstrategie. Iedere burger krijgt 1 gratis stoffen, herbruikbaar masker en 2 filters om te integreren in de maskers. De chirurgische en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor de zorgsector. Er komen “tutorials” om zelf maskers te maken, hoe ze correct te dragen en te wassen. Maskers alleen zijn echter niet voldoende: fysieke afstand en hygiëne blijven heel belangrijk.

_____

UPDATE 20/04/2020 - 15.00 uur

Maasmechelen trekt 300.000 euro uit voor steun aan verenigingen en ondernemers. Alle gemeentelijke belastingen, retributies, concessievergoedingen en huurgelden worden kwijtgescholden voor de periode dat de door de federale overheid opgelegde coronamaatregelen van kracht blijven. Hier vindt u de volledige tekst van het persbericht.

_____

UPDATE 16/04/2020 - 9.00 uur

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteren beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 3 mei.

 • Tuincentra en doe-het-zelf winkels kunnen hun deuren opnieuw openen onder dezelfde voorwaarden als de voedingswinkels (klanten moeten op veilige afstand van elkaar kunnen blijven).

De toepassing van de richtlijn in verband met het bezoek aan bewoners van residentiële voorzieningen zoals woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een handicap wordt deze week op het provinciaal veiligheidsoverleg verder besproken. Hierover zal pas de volgende dagen duidelijkheid kunnen worden gegeven.

Volgende week wordt er een nieuwe Veiligheidsraad georganiseerd over de verdere versoepeling van de maatregelen.

De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

_____

UPDATE 10/04/2020 - 9.00 uur

Het lokaal bestuur start vandaag met een belcampagne naar alleenstaande 80-plussers in onze gemeente.

Een medewerker van het lokaal bestuur contacteert hen telefonisch en informeert naar de noden in verband met praktisch zaken zoals boodschappen, vervoer of maaltijden.

Ook is er aandacht voor noden inzake zorg, voor hun sociale welzijn en is er tijd om een babbeltje te slaan. In geval hulp nodig is, wordt onderzocht op welke manier dit kan opgelost worden.

De 80-plussers die niet telefonisch bereikbaar zijn, ontvangen een brief waarin hen hulp wordt aangeboden en contactgegevens waar ze terecht kunnen.
_____

UPDATE 06/04/2020 - 14.00 uur

 • Het afhalen van de gereserveerde pakketten in de bib kan OP AFSPRAAK elke werkdag van 9.00u tot 16.00u, op woensdag tot 19.00u en op zaterdag tussen 13.00u en 16.00u.
 • Het lokaal bestuur besliste om de volgende vrijetijdsinfrastructuur te sluiten voor het publiek tot 1 juni a.s.:

  • zwembad
  • sporthallen
  • bibliotheek (behalve de take-awayservice)
  • wijkcentra
  • jeugdhuizen
  • Asteroïde
  • Wijkwerkingen
  • Dienstencentrum De Bolster

  Ook zal lokaal bestuur tot die datum geen evenementen organiseren en zal het bestuur geen activiteiten in het cultuurcentrum organiseren. De geplande activiteiten worden geannuleerd of waar mogelijk uitgesteld.

  Alle andere organisatoren worden opgeroepen om geplande activiteiten tenminste uit te stellen tot 1 juni a.s. (of tot verdere berichtgeving). 

_____

UPDATE 02/04/2020 - 9.00 uur

De inleverschuif van de bibliotheek is terug open.

_____

UPDATE 27/03/2020 - 19.00 uur

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

_____

UPDATE 26/03/2020 - 13.00 uur

Noodbesluit dd. 24 maart 2020 over maatregelen over de omgevingsvergunningenprocedures goedgekeurd

Inhoud van het noodbesluit:

 • het verlengen van de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers, met als doel procedurefouten en stilzwijgende weigeringen te voorkomen
 • garanderen van de rechtsgeldigheid van de beslissingen over de lopende en nieuwe dossiers.

De maatregelen betreffen de beslissingstermijnen, de openbare onderzoeken en de bekendmakingen van de beslissingen.

_____

UPDATE 25/03/2020 - 15.30 uur

Grensarbeiders

Nu beschikbaar: speciaal vignet voor grensarbeiders in een vitale sector of een cruciaal beroep. Bevestig dit vignet in uw voertuig en voorkom zo oponthoud aan de grens.

Voor grensarbeiders in de andere sectoren: vraag een werkgeversverklaring om aan te tonen dat u voor werkdoeleinden de grens passeert.

Welke zijn de vitale sectoren en de cruciale beroepen? Hoe geraak ik aan dit vignet?

Bewonersbrief

Woensdag 25 maart en donderdag 26 maart wordt de bewonersbrief in verband met de coronamaatregelen in alle Maasmechelse brievenbussen bezorgd.

_____

UPDATE 23/03/2020 - 10.00 uur

Bij burgemeestersbesluit werden vanaf zondag 22 maart om 11.00 uur alle parkings aan de natuurgebieden (o.a. Salamander) afgesloten voor het publiek.

Het veerpont in Meeswijk is afgelopen zaterdag uit de vaart genomen.

Afvalophaling: actuele info van Limburg.net via hun website https://www.limburg.net/corona

____

UPDATE 18/03/2020 - 09.00 uur

BE-Alert: COVID19 - Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.

Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:

 • Voedingswinkel
 • Dokter
 • Apotheek
 • Postkantoor
 • Bankautomaat
 • Benzinestation
 • Hulp bieden aan kwetsbare personen
 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
 • Krantenwinkels
 • Kappers (1 klant per keer)
 • Nachtwinkels (open tot 22u) 

Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren. 

 • Alle voedingswinkels blijven geopend 

De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen.
   
 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.

 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).

 • Elke bijeenkomst is verboden.
   
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.

 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.

 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. 

Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. 

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

__

UPDATE - 16-03-2020 16.00 uur

Om uzelf én onze medewerkers te beschermen:
> stel niet-dringende bezoeken uit
> respecteer steeds de preventieve richtlijnen (handen wassen, afstand bewaren,...)
> vermijd samen te komen in groep zowel in publieke alsook in private omgevingen

LOKAAL BESTUUR

AANGEPASTE DIENSTVERLENING:

 • Gemeentehuis (loketten burgerzaken, patrimonium, mobiliteit, begraafplaatsen en omgeving):
  • Enkel in dringende gevallen en NA AFSPRAAK via T 089 76 96 10
  • Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket (www.maasmechelen.be/eloket)
 • Sociaal Huis (Sociale Dienst en Ouderen- & Thuiszorg): enkel na afspraak via T 089 48 28 00
 • Jeugd- en sport (Oud Klooster): telefonisch via T 089 76 96 30
 • Woonloket Stebo: telefonisch 0478 31 56 83 of digitaal : https://stebo.be/particulieren/wonen/wonen-info-pagina-coronavirus/
 • Gemeentelijke werkplaats: enkel op afspraak T 089 769 759


Gesloten:

 • Zwembad
 • Sporthallen
 • Cultuurcentrum
 • Academie
 • Bibliotheek (inleverschuif is beschikbaar – gedurende de sluitingsperiode worden uiteraard geen boetes aangerekend voor laattijdig inleveren)
 • Visit Maasmechelen
 • Dienstencentrum De Bolster
 • Dagverzorgingscentra De Moerbei en De Linde
 • Wijkcentra
 • Gemeentelijke Uitleendienst
 • Speeltuinen en speelpleinen

 

ALGEMENE INFORMATIE

> www.info-coronavirus.be
> Lijst met belangrijke vragen & antwoorden: www.info-coronavirus.be/nl/faqs
> Vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
> Vragen over economie: 0800 12 033

OVERIGE INSTANTIES

 • De Kringwinkel sluit de deuren en staakt de huis-aan-huisinzameling van papier/karton, glas en textiel en de ophaling van herbruikbare goederen.
 • Recyclageparken zijn gesloten

VOOR ONDERNEMERS

Info-nummer Federale overheid: 0800 12 033

UNIZO: www.unizo.be/corona - mail ondernemerslijn@unizo.be – 0800 20 750

 • Welke winkels mogen open blijven?
 • Welke steunmaatregelen bestaan er voor ondernemers?
 • Kom ik in aanmerking voor de hinderpremie?

VOKA: www.voka.be/limburg/coronavirus

____

UPDATE - 13-03-2020 11.30 uur

Impact federale maatregelen

De uitvoering van de federale maatregelen inzake bestrijding van het Corona-virus heeft volgende impact op de dienstverlening vanwege het lokaal bestuur:

Sluiting van:

 • Cultuurcentrum
 • Wijkcentra
 • Zwembad
 • Bibliotheek
 • Sporthallen
 • Academie

Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf vrijdag 13 maart ’20 middernacht tot en met 3 april ’20.

De carnavalstoeten zijn afgelast.

De wekelijkse zaterdagmarkt gaat wel door (economische activiteit waar voeding wordt aangeboden).

De administratieve diensten van het lokaal bestuur blijven geopend. Het is echter aan te raden om niet-dringende bezoeken aan de diensten zoveel mogelijk uit te stellen.

___

UPDATE 12 maart 2020 - 15.30 uur

Alle initiatieven lokaal bestuur afgelast

Reguliere dienstverlening loopt verder

Het lokaal bestuur besliste om alle eigen activiteiten tot en met 19 april ‘20 af te gelasten.

Deze beslissing heeft betrekking op:

 • Zowel indoor- als outdooractiviteiten
 • Ongeacht de omvang van de activiteit
 • Activiteiten op verschillende locaties
 • Voor alle doelgroepen

Dit betekent onder meer het afgelasten van sportkampen voor jongeren, lezingen in de bib, voorstellingen cultuurcentrum, …. Een uitzondering is voorzien voor markten en kermissen. Deze gaan wel door.

De deelnemers van de geannuleerde activiteiten worden door de diensten hierover geïnformeerd. Op www.maasmechelen.be volgt een overzicht van de geannuleerde activiteiten.

Waar mogelijk worden afgelaste activiteiten op een later tijdstip opnieuw ingepland. In geval van een definitieve annulatie, is uiteraard voorzien in een terugbetaling van reeds betaalde inschrijvingsgelden en/of tickets.

De reguliere werking van de diensten (burgerzaken, bibliotheek, zwembad, …) blijft voorlopig behouden.

Initiatieven van andere organisaties dan het lokaal bestuur

Het lokaal bestuur raadt alle organisaties en verenigingen sterk af om tot en met 19 april ‘20 de door hen geplande activiteiten in Maasmechelen te laten doorgaan.

De organisatoren beslissen zelf om de activiteit af te gelasten of uit te stellen.

Deze beslissing van het lokaal bestuur is een ‘social distancing-maatregel’: een maatregel die tot doel heeft de verspreiding van het Corona-virus te beperken of te vertragen.

____

Maatregelen met ingang van 12 maart 2020

 • Dienstencentrum De Bolster en de wijkwerkingen: tijdelijk gesloten met ingang van 12 maart 2020, voorlopig tot en met 13 april 2020.

  Brief van het agentschap Zorg & Gezondheid naar alle dienstencentra


 • Geen externe bezoekers in woonzorgcentrum Heyvis met ingang van 12 maart 2020, voorlopig tot het einde van de Paasvakantie. Hierop wordt enkel uitzondering gemaakt in bepaalde omstandigheden (bv. palliatieve situatie), en steeds in overleg met de CRA-arts.

 • Indoor-evenementen met meer dan 1000 personen verboden

  Politiebesluit provinciegouverneur van 11 maart 2020.
  Het verbod geldt voorlopig tot 31 maart 2020. 

Richtlijnen 'social distancing'

Meer info op de website van FOD Volksgezondheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/