Gemeentelijke administratieve sancties

In Maasmechelen is het systeem van de ‘gemeentelijke administratieve sancties’, kortweg GAS van kracht. Dankzij dit reglement wordt het mogelijk om de zogenaamde ‘kleine’ criminaliteit en overlast aan te pakken zonder tussenkomst van parketten en/of rechtbanken.

Wat zullen we aanpakken?

In het reglement zijn uiteenlopende overlastfenomenen opgenomen. Het gemeentebestuur wil vooral dié zaken aanpakken die te maken hebben met: geluidsoverlast, sluikstort en zwerfvuil, loslopende honden en hondenpoep, vandalisme, graffiti,...

Het gemeentebestuur heeft hiermee dan wel een wettelijke basis in handen om deze zaken aan te pakken, toch is het niet de bedoeling om een heksenjacht te openen. Het is echter wél de bedoeling om tegen dié gevallen van overlast op te treden die door het overgrote deel van de bevolking als storend worden ervaren.

De opgelegde sanctie varieert: men kan een boete opleggen, een bemiddelingsprocedure opstarten of een vorm van alternatieve maatregelen uitwerken.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening van het Lokaal bestuur blijft gegarandeerd, maar is aangepast aan de voorschriften rond sociale afstand.

De deuren van het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten. Er wordt gewerkt op afspraak!
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen:
09.00 uur – 12.00 uur | 13.00 uur – 16.00 uur

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
alert-box-close-text