Kerkveld

In het noordelijke Meeswijk wordt het Kerkveld ontwikkeld, met 8 sociale huurappartementen van Maaslands Huis, 23 sociale koopwoningen en 18 sociale kavels van De Kleine Landeigendom.

Indien u voldoet aan de voorwaarden voor sociale huur- of koopwoningen, kan u zich kandidaat stellen voor deze woningen of kavels via de respectievelijke sociale huisvestingsmaatschappijen.