Kerkveld

In het noordelijke Meeswijk wordt het Kerkveld ontwikkeld, met 8 sociale huurappartementen van Maaslands Huis, 23 sociale koopwoningen en 18 sociale kavels van De Kleine Landeigendom.

Indien u voldoet aan de voorwaarden voor sociale huur- of koopwoningen, kan u zich kandidaat stellen voor deze woningen of kavels via de respectievelijke sociale huisvestingsmaatschappijen.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de corona-maatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten