AANGEPASTE DIENSTVERLENING LOKAAL BESTUUR MAASMECHELEN

De dienstverlening van het Lokaal bestuur Maasmechelen wordt aangepast omwille van de coronacrisis. De meeste wijzigingen gelden al zeker tot en met 19 april.

Belangrijk!
> Een goede individuele handhygiëne
> Voldoende sociale afstand houden

Bel eerst om een afspraak te maken of maak gebruik van het e-loket!

AANGEPASTE DIENSTVERLENING

De deuren van het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten. Er wordt gewerkt op afspraak!

Telefonisch bereikbaarheid op werkdagen:
9.00 uur – 12.00 uur
13.00 uur – 16.00 uur

GEMEENTEHUIS T 089 76 96 10
SOCIAAL HUIS T 089 48 28 00

Attesten of uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket

Woonloket Stebo: telefonisch 0478 31 56 83 of digitaal:
 https://stebo.be/particulieren/wonen/wonen-info-pagina-coronavirus/

Gemeentelijke werkplaats: enkel op afspraak T 089 76 97 59


VOLGENDE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN

 • Zwembad
 • Sporthallen
 • Cultuurcentrum
 • Academie
 • Visit Maasmechelen
 • Dienstencentrum De Bolster en de wijkwerkingen
 • Dagverzorgingscentra De Moerbei en De Linde
 • Woonzorgcentrum Heyvis
  Geen externe bezoekers met ingang van 12 maart 2020, voorlopig tot en met 19 april. Hierop wordt enkel uitzondering gemaakt in bepaalde omstandigheden (bv. palliatieve situatie), en steeds in overleg met de CRA-arts.
 • Wijkcentra
 • Projectencentrum
 • Gemeentelijke Uitleendienst
 • Speeltuinen en speelpleinen

Bibliotheek

Met ingang van woensdag 25 maart 2020 past bib Maasmechelen de dienstverlening aan met een afhaalservice:
- Leden van de bib Maasmechelen kunnen eens per vier weken maximum 10 materialen aanvragen.
- Aan de Take-Awaystand in de inkomhal van de bibliotheek kunt u uw pakket afhalen op het afgesproken tijdstip. Dit afhaalmoment OP AFSPRAAK vindt plaats elke werkdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur, op woensdag tot 19.00 uur en op zaterdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur.
- We rekenen geen boete aan tijdens de sluitingsperiode. De uitleentermijn van alle uitgeleende materialen is voor iedereen verlengd tot 20 mei 2020.
- De inleverschuif is geopend. Omwille van hygiënische redenen worden de ingeleverde materialen eerst 72 uren in quarantaine geplaatst.

TAKE AWAY - RESERVEER GRATIS ONLINE

Afhaalservice voor alle leden van Bib Maasmechelen
Voorwaarde: een geldig bibliotheeklidmaatschap: het lidgeld is betaald en er zijn geen openstaande kosten. 

Hoe vraagt u een Take Away-pakket aan?

 • Doe thuis uw opzoekwerk via onze catalogus bib Maasmechelen.
 • Kies maximum 10 materialen . Let op dat u materialen selecteert die aanwezig zijn in de bibliotheek!
 • Mail dit lijstje naar bibliotheek@maasmechelen.be
  OF bel het door naar 089 76 97 20
  met vermelding van uw telefoonnummer + rijksregisternummer of lidkaartnummer (indien niet ingeschreven met eID). 

Wanneer afhalen?

> Elke werkdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur, op woensdag tot 19.00 uur
> Zaterdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur

 • Wij maken met elke aanvrager persoonlijk een afspraak. Zorg dus dat wij in het bezit zijn van uw telefoonnummer.
 • Kom enkel op het afgesproken tijdstip naar de bib! Enkel zo kunnen we zorgen voor voldoende spreiding tussen de verschillende afspraken.
 • Afhankelijk van het aantal aanvragen kan het zijn dat u enkele dagen moet wachten op uw afhaalmoment.

Boekenkoffers voor scholen

Leerkrachten die kinderen moeten opvangen kunnen gratis een boekenkoffer aanvragen.

Nog vragen?

T 089 76 97 20 – elke werkdag van 09.00 uur tot 16 uur

Belangrijke richtlijnen
> Breng uw eigen draagtas mee.
> Meld u enkel aan op het afgesproken tijdstip.

Zaterdagmarkt

Er is geen zaterdagmarkt.

Huisvuil

De huisvuilophaling door limburg.net vindt gewoon plaats.

Op dinsdag 7 april gaan de recyclageparken terug open onder strikte voorwaarden.

De Kringwinkel sluit de deuren en staakt de huis-aan-huisinzameling van papier/karton, glas en textiel en de ophaling van herbruikbare goederen.

Thuiszorgdiensten

Enkel de noodzakelijke werking van onze thuiszorgdiensten gaat door, waarbij we in overleg met de zorgvragers de nodige prioriteiten leggen.

Huwelijken en begrafenissen

Burgerlijke huwelijken gaan door in beperkte kring.

Begrafenissen gaan door in beperkte kring. Op de begraafplaats zelf wordt enkel de naaste familie toegelaten.

Ook in deze omstandigheden de sociale afstand respecteren.

Gemeenteraad en commissies

De vergaderingen gaan door via videoconferentie en zonder publiek omwille van de richtlijnen inzake sociale afstand.

Onderwijs

De lessen worden opgeschort. Er wordt opvang voorzien, in het bijzonder voor de kinderen van mensen die werken in de zorgsector of bij de veiligheidsdiensten en voor kinderen die enkel bij grootouders terecht kunnen. Elke school communiceert hierover naar de ouders. In de academies is er geen opvang.

Buitenschoolse kinderopvang ‘t Huis

De Buitenschoolse kinderopvang blijft open.

Evenementen en vrije tijd

Alle evenementen en activiteiten worden geannuleerd.

Voor de eerder geplande activiteiten wordt naar nieuwe data gezocht van zodra de crisis onder controle is en de maatregelen terug worden versoepeld. Aan alle organisatoren wordt gevraagd om concrete acties in dit verband uit te stellen tot nader bericht.

TIP: schrijf u in op Be-alert, het alarmeringssysteem van de overheid. U ontvangt rechtstreekse info in uw mailbox in crisissituaties. In hoogdringende gevallen wordt u per sms of een spraakbericht op uw vaste telefoon verwittigd.

Tijdens de coronacrisis wordt telkens na een overleg van het crisiscomité waarbij dringende en dwingende noodmaatregelen werden genomen een e-mailbericht verstuurd naar de mensen die zich al eerder hadden geregistreerd.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening van het Lokaal bestuur blijft gegarandeerd, maar is aangepast aan de voorschriften rond sociale afstand.

De deuren van het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten. Er wordt gewerkt op afspraak!
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen:
09.00 uur – 12.00 uur | 13.00 uur – 16.00 uur

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
alert-box-close-text