AANGEPASTE DIENSTVERLENING LOKAAL BESTUUR MAASMECHELEN

De dienstverlening van het Lokaal bestuur Maasmechelen wordt aangepast omwille van de coronacrisis.

Belangrijk!
> Het is verplicht een mondmasker te dragen op alle locaties van gemeente en OCMW. Dit geldt tevens voor de bezoeker van de zaterdagmarkt in Eisden-Dorp
> Een goede individuele handhygiëne
> Voldoende sociale afstand houden

Bel vooraf om een afspraak te maken of maak gebruik van het e-loket!

AANGEPASTE DIENSTVERLENING

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

GEMEENTEHUIS T 089 76 96 10
SOCIAAL HUIS T 089 48 28 00

Attesten of uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket

Woonloket Stebo: telefonisch 0478 31 56 83 of digitaal:
 https://stebo.be/particulieren/wonen/wonen-info-pagina-coronavirus/

Gemeentelijke werkplaats: enkel op afspraak T 089 76 97 59


VOLGENDE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN

 • Cultuurcentrum
 • Bolsterkaffee in dienstencentrum De Bolster en de wijkwerkingen
 • Woonzorgcentrum Heyvis
  Bezoek onder strikte omstandigheden.
 • Gemeentelijke wijkcentra
 • Jeugdhuis Alibi

Cultuurcentrum

Alle activiteiten in de schouwburg worden geannuleerd. Er wordt gezocht naar een oplossing voor alle activiteiten die de komende dagen en weken gepland zijn. In overleg met alle partners wordt bekeken welke activiteiten verplaatst worden en welke definitief geannuleerd. Tickethouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail.

Gemeentelijke wijkcentra en cultuurcentrum blijven gesloten voor huurders tot 1 maart 2021.

Enkel de activiteiten die gevat worden door een nationale richtlijn, mogen plaatsvinden in het cultuurcentrum. Voorlopig zijn dit:

 • Activiteiten die vallen onder het onderwijsprotocol.
 • Activiteiten die zich richten op kinderen tot en met 12 jaar, met naleving van het geldende protocol.
 • Bloedinzameling door Het Rode Kruis.

In februari 2021 wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.

Blokbar

Heb je examens en ben je op zoek naar een plek waar je rustig kunt studeren?
BLOKBAR Maasmechelen biedt je in het cultuurcentrum een aangename studieplek met voldoende ruimte, wifi en stopcontacten.

Wanneer: Van ma 7 december 2020 t.e.m. wo 23 december 2020 en van ma 4 januari 2021 t.e.m. vr 29 januari 2021, iedere weekdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Reserveren: Het is noodzakelijk om vooraf te reserveren. Doe dit tijdig, het aantal plaatsen is beperkt!
Je kan reserveren per blok van 4 uur (9.00 tot 13.00 uur of 13.00 tot 17.00 uur).
Het is mogelijk om meerdere blokken en dagen ineens te reserveren.

Reserveren kan telefonisch of via mail

Bel naar 089 76 97 97 (niet bereikbaar op maandag en woensdagvoormiddag). Mail naar info@ccmaasmechelen.be.

Vermeld bij je reservatie je naam, voornaam, telefoonnummer en mailadres.

Praktisch / afspraken

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW Maasmechelen, dus ook in het cultuurcentrum en tijdens het studeren.
 • Je komt binnen via de hoofdingang van het cultuurcentrum en meldt je aan bij het onthaal.
 • Je volgt steeds de aangegeven bewegwijzering voor binnen- en buitengaan.
 • Je neemt altijd en overal social distancing in acht.
 • De opstelling van tafels en stoelen garandeert voldoende sociale afstand en mag niet gewijzigd worden.
 • Ontsmet je handen en tafel bij binnen- en buitengaan van de blokbar. Materiaal wordt ter beschikking gesteld.
 • Er is geen lunchgelegenheid.
 • Wifi en stopcontacten zijn aanwezig.
 • Er is voldoende buitenruimte om af en toe te pauzeren.

Zwembad Prinsenpark

Zwembad Prinsenpark open met ingang van 7 december, enkel voor baanzwemmen.

Sport

 • In de gemeentelijke sporthallen: enkel de kampen georganiseerd door de lokale overheid (voor kinderen tot 12 jaar) kunnen nog doorgaan, alsook de activiteiten van scholen (voor leerlingen tot 12 jaar) conform de protocollen onderwijs
 • Andere sportactiviteiten mogen niet meer doorgaan.
 • Sportterreinen buiten blijven open (houd rekening met het samenscholingsverbod! Max. 4 personen).

Jeugd

 • Jeugdhuis 't Alibi is gesloten.
 • Jeugdactiviteiten voor jongeren onder 12 jaar gaan door. Voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen deze niet meer plaatsvinden.
 • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open (rekening houdend met samenscholingsverbod – max. 4 personen)

Huwelijken - Begrafenissen - Erediensten

Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, en de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, bijwonen:

 • burgerlijke huwelijken
 • begrafenissen en crematies zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam
 • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

Dienstencentrum De Bolster

Geen dagelijkse maaltijden m.i.v. 19 oktober 2020.

Het Bolsterkaffee is gesloten.

Voorlopig geen cursussen.

Pedicure niet langer mogelijk.

Bibliotheek

Mondmasker dragen in de bibiliotheek is verplicht.

De bib is open.
Volg strikt de regels rond social distancing. Maximaal 40 personen tegelijk toegelaten!

De take-awayservice blijft ook verderlopen.

Hoe veilig op zoek gaan naar nieuw leesvoer?
📖 Kom alleen naar de bib of met maximum 1 persoon uit uw huishouden
📖 Kom niet naar de bib als u verkouden bent of griepklachten hebt
📖 Kinderen onder de 12 jaar komen enkel onder begeleiding van een meerderjarig gezinslid
📖 Leen doelgericht en blijf max. 30 minuten in de bib
📖 Schud geen handen
📖 Het gebruik van een winkelmandje is verplicht
📖 Neem enkel materialen uit de rekken als u ze daadwerkelijk gaat lenen (u kan online al eens rondsnuffelen naar leuke titels: https://maasmechelen.bibliotheek.be/ )

Take Away - Reserveer gratis online

Afhaalservice voor alle leden van Bib Maasmechelen
Voorwaarde: een geldig bibliotheeklidmaatschap: het lidgeld is betaald en er zijn geen openstaande kosten. 

Zaterdagmarkt

Mondmasker verplicht op de markt. Respecteer de aangegeven looprichting.
UPDATE 30/11/2020: ook niet essentiële producten mogen weer verkocht worden.

Huisvuil

De huisvuilophaling door limburg.net vindt gewoon plaats.

De recyclageparken zijn open. Er gelden veiligheidsrichtlijnen. Zo wordt het dragen van een mondsmasker vanaf 31 oktober opnieuw verplicht op de recyclageparken van Limburg.net.

Limburg.net vraag aan alle bezoekers om deze richtlijn te respecteren in het belang van hun eigen gezondheid en deze van de andere aanwezige bezoekers en recyclageparkwachters. Naast deze nieuwe richtlijn blijven de bestaande richtlijnen rond social distancing op het recyclagepark gelden. Zo is er slechts een beperkt aantal voertuigen gelijktijdig op het park toegelaten, wordt iedereen gevraagd om zoveel mogelijk in de wagen te blijven en om steeds minstens 1,5 meter afstand te houden van andere bezoekers en parkwachters.

De huis-aan-huisinzameling van papier/karton en glas verloopt volgens het gebruikelijke ophaalschema.

Speeltuinen

Hou rekening met de coronamaatregelen:

🤩 kinderen TOT EN MET 12 jaar kunnen spelen onder toezicht van een ouder of andere begeleider
🤩 de ouders/begeleiders respecteren de social distancing van 1,5 m van elkaar
🤩 Is het te druk in de speeltuin (meer dan 20 personen)? Kom dan op een later tijdstip terug
🤩 Organiseer geen samenkomst of picknick
🤩 Denk eraan regelmatig uw handen te wassen, zeker na het speeltuinbezoek!

Thuiszorgdiensten

Enkel de noodzakelijke werking van onze thuiszorgdiensten gaat door, waarbij we in overleg met de zorgvragers de nodige prioriteiten leggen.

Gemeenteraad en commissies

De vergaderingen gaan door via videoconferentie en zonder publiek omwille van de richtlijnen inzake sociale afstand.

Buitenschoolse kinderopvang ‘t Huis

De Buitenschoolse kinderopvang blijft open.

Evenementen en vrije tijd

Volg de info omtrent het organiseren van evenementen via de webpagina een evenement organiseren

TIP: schrijf u in op Be-alert, het alarmeringssysteem van de overheid. U ontvangt rechtstreekse info in uw mailbox in crisissituaties. In hoogdringende gevallen wordt u per sms of een spraakbericht op uw vaste telefoon verwittigd.

Tijdens de coronacrisis wordt telkens na een overleg van het crisiscomité waarbij dringende en dwingende noodmaatregelen werden genomen een e-mailbericht verstuurd naar de mensen die zich al eerder hadden geregistreerd.