AANGEPASTE DIENSTVERLENING LOKAAL BESTUUR MAASMECHELEN

De dienstverlening van het Lokaal bestuur Maasmechelen wordt aangepast omwille van de coronacrisis. 

Belangrijk!
> Een goede individuele handhygiëne
> Voldoende sociale afstand houden

Bel eerst om een afspraak te maken of maak gebruik van het e-loket!

AANGEPASTE DIENSTVERLENING

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

GEMEENTEHUIS T 089 76 96 10
SOCIAAL HUIS T 089 48 28 00

Attesten of uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket

Woonloket Stebo: telefonisch 0478 31 56 83 of digitaal:
 https://stebo.be/particulieren/wonen/wonen-info-pagina-coronavirus/

Gemeentelijke werkplaats: enkel op afspraak T 089 76 97 59


VOLGENDE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN

 • Sporthallen
 • Cultuurcentrum
 • Bolsterkaffee in dienstencentrum De Bolster en de wijkwerkingen
 • Woonzorgcentrum Heyvis
  Bezoek onder strikte omstandigheden met ingang van 18 mei 2020.
 • Wijkcentra (tot 31/8/2020)
 • Projectencentrum
 • Gemeentelijke Uitleendienst

Zwembad Prinsenpark terug open op 1 juli

Zwembad Prinsenpark opent vanaf 1 juli met aangepaste openingsuren en de nodige coronamaatregelen, enkel voor baanzwemmen.

Dienstencentrum De Bolster

Beperkte hervatting van bepaalde activiteiten. Bolsterkaffee is nog steeds gesloten.

Dagverzorgingscentra De Moerbei en De Linde

Beperkte heropgestart.

Sporthal de helix terug open

N.a.v. de recente versoepelingen door de Nationale Veiligheidsraad zal Sporthal De Helix heropenen vanaf 17 juni voor trainingen en/of wedstrijden in de grote hal en in de polyvalente ruimte.
Reserveren kan vanaf nu via sportreservaties@maasmechelen.be
Er gelden strikte voorwaarden:
 • max. 20 personen per reservatie, trainer inbegrepen
 • +12-jarigen mogen enkel contactloos sporten, veilige afstand moet gerespecteerd worden
 • douches en kleedkamers mogen niet gebruikt worden
 • publiek is niet toegestaan.

Zoals eerder beslist door het lokaal bestuur, blijven de andere vrijetijdsgebouwen gesloten tot 30/06.

Visit Maasmechelen terug geopend

Visit Maasmechelen (dienst toerisme) is weer geopend volgens de reguliere openingsuren.

Blokbar in het cultuurcentrum

Studenten kunnen van 3 juni tot en met 30 juni in het cultuurcentrum tijdsblokken van vier uur reserveren om in veilige omstandigheden rustig te studeren. Voldoende ruimte, wifi, stopcontacten aanwezig.
https://www.maasmechelen.be/blokbar-cultuurcentrum-maasmechelen

Bibliotheek

Mondmasker dragen in de bibiliotheek is verplicht vanaf maandag 13 juli (11 juli is de bib gesloten omwille van de Vlaamse feestdag).

Vanaf woensdag 1 juli worden de verblijfsruimten (krantenhoek, leeszaal, zitplekken, studieplekken,… ) heropend voor het publiek. Ook kan u weer gebruik maken van de aanwezige internetpc’s. Dit mits inachtneming van de regels rond social distancing. Maximaal 40 personen tegelijk toegelaten!

De take-awayservice blijft ook verderlopen.

Hoe veilig op zoek gaan naar nieuw leesvoer?
📖 Kom alleen naar de bib of met maximum 1 persoon uit uw huishouden
📖 Kom niet naar de bib als u verkouden bent of griepklachten hebt
📖 Kinderen onder de 12 jaar komen enkel onder begeleiding van een meerderjarig gezinslid
📖 Leen doelgericht en blijf max. 30 minuten in de bib
📖 Schud geen handen
📖 Het gebruik van een winkelmandje is verplicht
📖 Neem enkel materialen uit de rekken als u ze daadwerkelijk gaat lenen (u kan online al eens rondsnuffelen naar leuke titels: https://maasmechelen.bibliotheek.be/ )

Take Away - Reserveer gratis online

Afhaalservice voor alle leden van Bib Maasmechelen
Voorwaarde: een geldig bibliotheeklidmaatschap: het lidgeld is betaald en er zijn geen openstaande kosten. 

Hoe vraagt u een Take Away-pakket aan?

 • Doe thuis uw opzoekwerk via onze catalogus bib Maasmechelen.
 • Kies maximum 10 materialen . Let op dat u materialen selecteert die aanwezig zijn in de bibliotheek!
 • Mail dit lijstje naar bibliotheek@maasmechelen.be
  OF bel het door naar 089 76 97 20
  met vermelding van uw telefoonnummer + rijksregisternummer of lidkaartnummer (indien niet ingeschreven met eID). 

Wanneer afhalen?

 • Wij maken met elke aanvrager persoonlijk een afspraak. Zorg dus dat wij in het bezit zijn van uw telefoonnummer.
 • Kom op het afgesproken tijdstip naar de bib!

Nog vragen?

T 089 76 97 20 – elke werkdag van 09.00 uur tot 16 uur

Belangrijke richtlijnen
> Breng uw eigen draagtas mee.
> Meld u aan op het afgesproken tijdstip.

Zaterdagmarkt

Er is terug zaterdagmarkt met ingang van 6 juni. Er zijn strikte maatregelen voor een veilig verloop en er mag ter plaatse niets worden gegeten of gedronken.

Huisvuil

De huisvuilophaling door limburg.net vindt gewoon plaats.

Op dinsdag 7 april gaan de recyclageparken terug open onder strikte voorwaarden.

De huis-aan-huisinzameling van papier/karton en glas verloopt volgens het gebruikelijke ophaalschema.

Speeltuinen

Woensdag 27 mei gaan de kleine buurtspeeltuintjes terug open. Hou rekening met de coronamaatregelen:

🤩 kinderen TOT EN MET 12 jaar kunnen spelen onder toezicht van een ouder of andere begeleider
🤩 de ouders/begeleiders respecteren de social distancing van 1,5 m van elkaar
🤩 Is het te druk in de speeltuin (meer dan 20 personen)? Kom dan op een later tijdstip terug
🤩 Organiseer geen samenkomst of picknick
🤩 Denk eraan regelmatig uw handen te wassen, zeker na het speeltuinbezoek!

Thuiszorgdiensten

Enkel de noodzakelijke werking van onze thuiszorgdiensten gaat door, waarbij we in overleg met de zorgvragers de nodige prioriteiten leggen.

Huwelijken en begrafenissen

Burgerlijke huwelijken gaan door in beperkte kring.

Begrafenissen gaan door in beperkte kring. Op de begraafplaats zelf wordt enkel de naaste familie toegelaten.

Ook in deze omstandigheden de sociale afstand respecteren.

Gemeenteraad en commissies

De vergaderingen gaan door via videoconferentie en zonder publiek omwille van de richtlijnen inzake sociale afstand.

Onderwijs

De lessen worden opgeschort. Er wordt opvang voorzien, in het bijzonder voor de kinderen van mensen die werken in de zorgsector of bij de veiligheidsdiensten en voor kinderen die enkel bij grootouders terecht kunnen. In de academies is er geen opvang.

Vanaf 15 mei worden de lessen op school hervat volgens strikte afspraken. Elke school communiceert hierover naar de ouders.

Inschrijvingen in het basisonderwijs en eerste jaar secundair onderwijs

Buitenschoolse kinderopvang ‘t Huis

De Buitenschoolse kinderopvang blijft open.

Evenementen en vrije tijd

Alle evenementen en activiteiten worden geannuleerd.

Voor de eerder geplande activiteiten wordt naar nieuwe data gezocht van zodra de crisis onder controle is en de maatregelen terug worden versoepeld. Aan alle organisatoren wordt gevraagd om concrete acties in dit verband uit te stellen tot nader bericht.

TIP: schrijf u in op Be-alert, het alarmeringssysteem van de overheid. U ontvangt rechtstreekse info in uw mailbox in crisissituaties. In hoogdringende gevallen wordt u per sms of een spraakbericht op uw vaste telefoon verwittigd.

Tijdens de coronacrisis wordt telkens na een overleg van het crisiscomité waarbij dringende en dwingende noodmaatregelen werden genomen een e-mailbericht verstuurd naar de mensen die zich al eerder hadden geregistreerd.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten