Kinderen en echtscheiding

Een scheiding is een crisismoment, ook in het leven van kinderen. De twee mensen die een kind het liefst ziet houden niet meer van elkaar, en dat heeft gevolgen voor kinderen: ze zullen vanaf nu wellicht verder opgroeien in twee huizen, een aantal zekerheden vallen weg voor hen,…
De veranderingen die een scheiding met zich meebrengt zal een kind moeten verwerken. Daarnaast zijn er een heel aantal dingen die je als ouder, grootouder, leerkracht,…kan doen om te zorgen dat kinderen zo weinig mogelijk lijden onder de scheiding van ouders.
Waar lijden kinderen precies onder bij een scheiding? Wat kunnen we doen om dat te voorkomen? …
In de praktijk stellen ouders en andere betrokkenen heel concrete vragen
• Hoe vertellen we de kinderen over de scheiding? Waar mogen we ons aan verwachten?
• Wat is het beste voor de kinderen?
• Geven we kinderen inspraak of net niet?
• Welke verblijfsregeling is de beste?
• Hoe gaan we als ouders na de scheiding met elkaar om, ondanks conflicten?
• Wat als ons kind niet meer naar papa of mama wil gaan?
• …
Ook het netwerk van grootouders, familie, leerkrachten,…zoekt naar handvaten om een kind en de ouders goed te ondersteunen. Dan helpt het om te weten wat een scheiding effectief teweegbrengt bij de ouders.Mevr. Maaike Goyens, Familiaal bemiddelaar en juriste (advocaat tot 2013), werkzaam bij Perspectieven (familie-, scheidings- & relatiehuis) verzorgt deze avond.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Inschrijven

Contact

Organisatie

Huis van het Kind Maasmechelen