Pesten

Aan de kant staan … ?
Aanpak en voorkomen van pesten en cyberpesten in klas- en schoolcontext
Komt pesten vaak voor? Welke vormen kan het aannemen? Vanaf wanneer spreken we over pesten? Hoe gaan pestkoppen te werk? Wat moet ik doen als mijn kind gepest wordt? Wat als mijn kind zelf een pestkop is? Hoe kunnen wij pesten aanpakken en voorkomen?
De school en anderen doen vele inspanningen maar ook ouders willen niet aan de kant blijven staan en vragen zich af hoe zij mee hun schouders kunnen zetten onder een grondige aanpak van het probleem.
Op deze infoavond worden ouders op een professionele manier verder op weg geholpen met informatie over de complexe problematiek van pestgedrag. Naast concrete en realistische voorstellen van aanpak en preventie, zal de inleider ook ingaan op de vraag hoe ouders en school hierin praktisch kunnen samenwerken.
Aan het eind is er ook ruimte om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.
Spreker: Maurits Wysmans - Opleidingshoofd UCLL
SRW : kinderen, jongeren en welzijn.
Deskundige opvoedings- en gedragsproblemen
Auteur diverse artikels - Co-auteur boek “Praten met ouders” Uitgave Lannoo Campus

Bron: UiTinVlaanderen.be

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Organisatie

Dienst Onderwijs en Educatie Maasmechelen