AFSPRAAK DIENST BURGERZAKEN

De diensten van het gemeentehuis en het sociaal huis werken volgens de normale openingsuren, maar steeds na telefonische afspraak via T 089 76 96 10 (gemeentehuis) en via T 089 48 28 00 (sociaal huis).

Om de bereikbaarheid van de dienst burgerzaken te verhogen, werden extra telefoonlijnen voorzien. Indien u de dienst burgerzaken toch nog moeilijk kan bereiken, kan u ook een afspraak vastleggen door te mailen naar burgerzaken@maasmechelen.be.

Gepubliceerd op donderdag 4 juni 2020 8.19 u.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten