BEKENDMAKING GRUP LANDGOED

Het college van burgemeester en schepenen van Maasmechelen heeft in zitting 24 mei 2019 de startnota en procesnota participatie van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Landgoed” goedgekeurd, als ook de raadpleging.

Conform artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dient het college van burgemeester en schepenen een raadpleging te organiseren over de start- en procesnota van het GRUP Landgoed.
Op de startnota, die ter inzage ligt op het Administratief Centrum en kan geraadpleegd worden via de gemeentelijke website, kan gereageerd worden tijdens de periode van publieke raadpleging van 19 juni 2019 tot en met 19 augustus 2019.
Wie bezwaren of opmerkingen heeft kan deze schriftelijk per aangetekend schrijven overmaken of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het College van burgemeester en schepenen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen uiterlijk op 19 augustus 2019 om 16.00u.
Op 27 juni 2019 om 17.00u wordt een participatiemoment georganiseerd door middel van geleide wandelingen in het gebied. Deze starten aan Sporthal “De Helix”, “Kaffee Komplex”, Collegestraat 1 te 3630 Maasmechelen.

Meer info: https://www.maasmechelen.be/grup-landgoed---startnota-en-procesnota

 

Gepubliceerd op woensdag 19 juni 2019 15.09 u.