BEKENDMAKING: ONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN NIEUWE BUNDERS

De ontwikkeling van bedrijventerrein Nieuwe Bunders zorgt voor ruim 74 ha extra bedrijfsoppervlakte waarmee op termijn heel wat extra jobs gecreëerd worden. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) werd door het Lokaal Bestuur aangesteld om dit bedrijventerrein te realiseren.

Een belangrijke stap hierin is het verwerven van de gronden, waarvoor ook een aantal onteigeningen noodzakelijk zijn.

De betrokken eigenaars ontvingen inmiddels vanwege de POM een brief hierover met de mogelijkheid het integrale onteigeningsdossier in te kijken.

Dit dossier wordt ter inzage gelegd vanaf 12 april 2021 tot en met 30 april 2021 op de volgende locaties:

- Gemeentehuis Maasmechelen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen, enkel op afspraak omwille van de maatregelen omtrent het coronavirus COVID-19. Een afspraak kan via mail (grondbeleid@maasmechelen.be) worden gemaakt.

- Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, Corda Campus, gebouw 6 B, Kempische Steenweg 303, 3500 Hasselt, enkel op afspraak omwille van de maatregelen omtrent het coronavirus COVID-19. Een afspraak kan via mail (anais.brouwers@pomlimburg.be) worden gemaakt.

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Afbakening kleinstedelijk gebied Maasmechelen waarin de onteigeningsplannen zijn voorzien, kan integraal worden geconsulteerd op Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (limburg.be)

Gepubliceerd op dinsdag 6 april 2021 10.42 u.