Belgen in het buitenland

Wie?

Belgen ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische consulaire beroepspost hebben stemplicht. Je bent 18 jaar of ouder en niet ontzet uit het kiesrecht.

Belgen die hun woonplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie zijn kiezer voor de Federale wetgevende verkiezingen (kamer van volksvertegenwoordigers)

Voor de Europese verkiezingen hebben 2 mogelijkheden:

  • Zij kunnen stemmen op een lijst in de EU-lidstaat van hun verblijf.
  • Zij kunnen hun stem uitbrengen voor kandidaten op de Belgische lijst.

Om van deze 2e mogelijkheid gebruik te kunnen maken moeten zij een aanvraag indienen bij het consulaat.


Belgen die hun woonplaats hebben buiten de EU zijn kiezer voor de Federale wetgevende verkiezingen (kamer van volksvertegenwoordigers) en voor de verkiezing van het Europese Parlement.

Wat moet je doen?

Bij je inschrijving in het consulaire bevolkingsregister ontvang je een gepersonaliseerd inschrijvingsformulier en wordt je aan een Belgische gemeente vastgehecht. Welke gemeente wordt bij wet opgelegd. De uiterste datum van inschrijving is 31/01/2019.

Je kan op 5 verschillende manieren stemmen.

Als je de dag van de verkiezingen niet kan gaan stemmen dan moet je een geldige reden hebben. je moet hiervoor de nodige bewijsstukken bezorgen aan de bevoegde vrederechter(= vrederechter van de gemeente van aanhechting). Je kan altijd gebruik maken van andere mogelijkheden: stemmen per volmacht of per briefwisseling.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening van het Lokaal bestuur blijft gegarandeerd, maar is aangepast aan de voorschriften rond sociale afstand.

De deuren van het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten. Er wordt gewerkt op afspraak!
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen:
09.00 uur – 12.00 uur | 13.00 uur – 16.00 uur

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
alert-box-close-text