BEWONERSVERGADERING MECHELEN-CENTRUM

Het lokaal bestuur weet graag wat er leeft bij haar inwoners. Tijdens bewonersvergaderingen en wijkaanspreekpunten (WAP) kunt u zeggen wat er leeft in uw buurt, wat er (nog) beter kan, welke informatie er ontbreekt, …

Volgende bewonersvergaderingen:

Mechelen-centrum: maandag 10 februari 2020

’t Loo: maandag 30 maart 2020

Telkens om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Heirstraat 239.

Meer info: Dienst SAmenleven T 089 74 14 04 of tanja.iser@maasmechelen.be.

Gepubliceerd op donderdag 12 december 2019 14.36 u.