UPDATE 18/07 CAPTATIEVERBOD UITGEBREID

Recente metingen van de waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen wijzen op een escalatie van het gebied met alarmerend lage waterstanden. Na een tweede expertenoverleg vaardigt waarnemend gouverneur Michel Carlier een #captatieverbod in een groter gebied uit vanaf 18/7/2019.

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen vermeld in het besluit van 11/07/2019. Op 18/07 werd dit gebied nog verder uitgebreid voor Limburg.

- Uitzondering 1: voor drinkwater van vee dat buiten staat
- Uitzondering 2: beperkt capteren als aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen

Gepubliceerd op vrijdag 19 juli 2019 9.30 u.