CAPTATIEVERBOD ONBEVAARBARE WATERLOPEN

Er geldt momenteel een captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen in Limburg.

In overleg met de partners betrokken bij het Limburgs droogte-overleg vaardigt de gouverneur met ingang van 21/05/2020 een captatieverbod uit op alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, uitgezonderd:

  •  op de onbevaarbare waterlopen waarvan sprake is in dit politiebesluit
  •  op alle onbevaarbare waterlopen: 
    > indien het een beperkt capteren betreft van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat;
    > indien het een beperkt capteren betreft van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.
Gepubliceerd op maandag 25 mei 2020 9.30 u.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten