Centrum Geestelijke Gezondheidszorg - CGG

De kinder- en jongerenteams van het CGG zijn er voor kinderen vanaf 3 jaar en jongeren tot en met 18 jaar met psychologische, psycho-sociale of psychiatrische problemen. Ook de ouders van deze kinderen en jongeren worden bij de zorg betrokken.

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg/litp - Maasland
Koning Albertlaan 35 bus 2
3630 Maasmechelen
T 089 77 47 74
cgg.maasmechelen@groeplitp.be

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten