CONTACTONDERZOEK

HOE WERKT HET CONTACTONDERZOEK?
> Bent u ziek door het coronavirus?
> U wordt gebeld met het nummer 02 214 19 19 of via sms gecontacteerd met het nummer 8811
> Er wordt gevraagd met welke personen u contact hebt gehad.
> Die personen worden gecontacteerd en krijgen het nodige advies zodat zij geen andere personen besmetten.

Hoe verloopt contactonderzoek: van huisarts tot contact

 1. Thuis blijven bij ziekte en de dokter bellen. Heeft u klachten zoals hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak, koorts? Mogelijk bent u besmet met het virus.
 2. Blijf meteen thuis zodat u geen contact meer hebt met andere mensen: isoleer uzelf.
 3. Bel uw huisarts. Uw huisarts geeft u advies en zegt of en waar u getest kunt worden.
 4. Uw huisarts brengt de bevoegde instanties op de hoogte zodat het contactonderzoek snel kan starten.
 5. Maak een lijstje van de mensen met wie u contact hebt gehad vanaf twee dagen voor u symptomen vertoonde tot het moment dat u zichzelf isoleerde. Noteer naast hun naam ook hun telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres. Gebruik dit formulier om uw contacten op te lijsten.

Contactonderzoek: u wordt gebeld of krijgt een huisbezoek

Test u positief op COVID-19? Het contactonderzoek start.

 1. Een medewerker van de overheid belt u op.
 2. De medewerker stelt u een aantal vragen  om een lijstje te maken met wie u contact gehad hebt. U kunt zelf ook vragen stellen.
 3. Voor elk contact wordt ook gevraagd hoe lang en van hoe dichtbij dat contact was om het risico voor die contactpersoon in te schatten.
 4. Het is belangrijk dat u zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker. Zo kunnen we verdere besmettingen beperken.

Uw contactpersonen krijgen advies

We bellen (of bezoeken) de mensen die met een besmette persoon in contact zijn gekomen. Ze krijgen advies wat ze moeten doen om geen andere mensen ziek te maken. We vertellen hen niet wie de besmette persoon is.

Opgebeld als contactpersoon? Dan geen vragen over uw contacten

Wordt u opgebeld omdat u contact hebt gehad met een besmet persoon? Dan vragen we u niet met wie u allemaal contact hebt gehad, dat vragen we alleen aan een ziek persoon die getest is geweest. Mogelijk vragen we wel naar uw beroep, om na te gaan of u veel contact hebt met kwetsbare personen. Mogelijk vragen we ook uw rijksregisternummer, om een attest te kunnen schrijven dat u niet kan werken.

Geen vragen over financiële gegevens

U kan ook veel afleiden uit de vragen die gesteld worden. We zullen nooit vragen naar iemands bankgegevens of tijdstippen waarop hij wel of niet thuis is.

Vindt u de vragen raar en herkent u het telefoonnummer niet, hang dan gewoon op. Denkt u te maken te hebben met bedriegers met malafide intenties? Meld dat aan de politie.

Het lokaal Covid-opvolgingsteam

Alle lokale besturen uit de Eerstelijnszone Maasland werken mee aan de plaatselijke opvolging van de besmettingen.

In Maasmechelen bestaat het lokaal covid-opvolgteam uit twee maatschappelijk werksters.

 • Zij worden geïnformeerd over de inwoners die postief testten op het covid-19 virus.
 • Daaropvolgend contacteren zij deze mensen om beter zicht te krijgen op hun situatie, hun netwerk en mogelijke bronnen van besmetting (familiale verbanden, vrienden, verenigingsleven, werkplek, …).
 • De verkregen info wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt enkel gedeeld met medisch experten van de Eerstelijnszone Maasland en de Vlaamse overheid.
 • Daarnaast gaan ze na of er in de periode van de quarantaine bijkomende hulp nodig is, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen.

Warme oproep: werk mee met het lokaal covid-opvolgingsteam mocht u onverhoopt besmet raken met het covid-virus. In samenwerking met de Vlaamse contactonderzoekers kan op die manier nog sneller ingespeeld worden in het geval van een plaatselijke uitbraak.