CONTACTONDERZOEK

HOE WERKT HET CONTACTONDERZOEK?
> Bent u ziek door het coronavirus?
> U wordt gebeld met het nummer 02 214 19 19 of via sms gecontacteerd met het nummer 8811
> Er wordt gevraagd met welke personen u contact hebt gehad.
> Die personen worden gecontacteerd en krijgen het nodige advies zodat zij geen andere personen besmetten.

Hoe verloopt contactonderzoek: van huisarts tot contact

  1. Thuis blijven bij ziekte en de dokter bellen. Heeft u klachten zoals hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak, koorts? Mogelijk bent u besmet met het virus.
  2. Blijf meteen thuis zodat u geen contact meer hebt met andere mensen: isoleer uzelf.
  3. Bel uw huisarts. Uw huisarts geeft u advies en zegt of en waar u getest kunt worden.
  4. Uw huisarts brengt de bevoegde instanties op de hoogte zodat het contactonderzoek snel kan starten.
  5. Maak een lijstje van de mensen met wie u contact hebt gehad vanaf twee dagen voor u symptomen vertoonde tot het moment dat u zichzelf isoleerde. Noteer naast hun naam ook hun telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres. Gebruik dit formulier om uw contacten op te lijsten.

Contactonderzoek: u wordt gebeld of krijgt een huisbezoek

Test u positief op COVID-19? Het contactonderzoek start.

  1. Een medewerker van de overheid belt u op.
  2. De medewerker stelt u een aantal vragen  om een lijstje te maken met wie u contact gehad hebt. U kunt zelf ook vragen stellen.
  3. Voor elk contact wordt ook gevraagd hoe lang en van hoe dichtbij dat contact was om het risico voor die contactpersoon in te schatten.
  4. Het is belangrijk dat u zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker. Zo kunnen we verdere besmettingen beperken.

Uw contactpersonen krijgen advies

We bellen (of bezoeken) de mensen die met een besmette persoon in contact zijn gekomen. Ze krijgen advies wat ze moeten doen om geen andere mensen ziek te maken. We vertellen hen niet wie de besmette persoon is.

Opgebeld als contactpersoon? Dan geen vragen over uw contacten

Wordt u opgebeld omdat u contact hebt gehad met een besmet persoon? Dan vragen we u niet met wie u allemaal contact hebt gehad, dat vragen we alleen aan een ziek persoon die getest is geweest. Mogelijk vragen we wel naar uw beroep, om na te gaan of u veel contact hebt met kwetsbare personen. Mogelijk vragen we ook uw rijksregisternummer, om een attest te kunnen schrijven dat u niet kan werken.

Geen vragen over financiële gegevens

U kan ook veel afleiden uit de vragen die gesteld worden. We zullen nooit vragen naar iemands bankgegevens of tijdstippen waarop hij wel of niet thuis is.

Vindt u de vragen raar en herkent u het telefoonnummer niet, hang dan gewoon op. Denkt u te maken te hebben met bedriegers met malafide intenties? Meld dat aan de politie.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten