Coronavirus

ALGEMENE INFORMATIE

> www.info-coronavirus.be
> Lijst met belangrijke vragen & antwoorden: www.info-coronavirus.be/nl/faqs
> Vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689 of info-coronavirus@health.fgov.be (infonummer om te bellen uit het buitenland +32 78 15 17 71)
> Vlaamse overheid: gratis infonummer 1700 - website https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/corona
> VVSG: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-informatie-en-richtlijnen
> Voor zorgverleners: site van Sciensano

BASISREGELS TEGEN CORONA
> Was regelmatig uw handen
> Draag een mondmasker
> Houd 1,5 meter afstand van anderen
> Beperk u tot 1 knuffelcontact
> Denk aan kwetsbare mensen
> Werk thuis
> Verlucht binnenruimtes
> Doe uw activiteiten liefst buiten

MONDMASKERVERPLICHTING
Mondmasker verplicht op drukke plaatsen in de gemeente: klik hier.
Bezoekers op alle locaties van gemeente en OCMW zijn verplicht een mondmasker te dragen.
Deze verplichting geldt eveneens voor de bezoeker van de zaterdagmarkt in Eisden-Dorp.

TIP
Praat ook met mensen die geen toegang hebben tot internet en sociale media over deze info.

Zo blijven ook zij op de hoogte van de (lokale) maatregelen.