CORONATEST VOOR PERSONEEL EN BEWONERS WZC HEYVIS

Woonzorgcentrum Heyvis ontving deze week een aantal testkits voor het verpleegkundig, het zorg- en paramedisch personeel. In totaal werden zo’n 70 tests afgenomen. WZC Heyvis ook kunnen intekenen op een oproep om bewoners te testen. Deze tests zullen afgenomen worden in het weekend van 2/3 mei.

De Vlaamse overheid startte de voorbije weken in de woonzorgcentra met het testen van bewoners en personeel. In een eerste fase werd daarbij gefocust op instellingen waar besmettingen vastgesteld werden.

Ondertussen werd de testcapaciteit opgedreven en is men ook in staat te testen in andere woonzorgcentra.

Woonzorgcentrum Heyvis ontving deze week een aantal testkits voor het verpleegkundig, het zorg- en paramedisch personeel. In totaal werden zo’n 70 tests afgenomen. Slechts één personeelslid testte covid-positief. Deze medewerker werd hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht door de arts en is tijdelijk verwijderd van de werkvloer.

WZC Heyvis ook ingetekend op een oproep om bewoners te testen. Deze tests worden afgenomen in het weekend van 2 en 3 mei.

Als bewoners positief testen, zullen zij conform de richtlijnen van de Vlaamse overheid gescheiden worden van de niet-besmette personen. Gaat het over een beperkt aantal personen, dan gebeurt dit door deze bewoner(s) op de eigen kamer te isoleren. Mocht het aantal besmette bewoners echter groter zijn, dan worden zij in een aparte covid-afdeling ondergebracht, zoals voorzien in de richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Uiteraard wordt de familie hierover ingelicht zodra de testresultaten bekend zijn.

Gezien de uitermate gunstige resultaten van de tests bij het personeel, hopen we dat de resultaten bij de bewoners in dezelfde lijn liggen.

Zowel de directie als alle medewerkers zijn zich ervan bewust dat een tijdelijke verhuis een grote invloed zou hebben op onze bewoners. Zij zullen dan ook, meer dan ooit, aandacht hebben en zorg besteden aan het welzijn van de bewoners.

Gepubliceerd op donderdag 30 april 2020 10.22 u.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de corona-maatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten