ENERGIEPREMIES

N.a.v. de stijgende energieprijzen worden verschillende premies uitgereikt. Zo is er o.a. een energiepremie van 100 euro en een stookoliepremie van 300 euro.
ENERGIEPREMIE 100 EURO

Deze premie van 100 euro ontving je normaal automatisch van je energieleverancier.
Ze wordt toegekend aan elk gezin dat beschikte over een elektriciteitscontract voor de woonplaats op 31 maart 2022. Nog niets ontvangen? Vraag het snel aan t.e.m. 14 oktober 2022.

Meer info over hoe je deze premie kan aanvragen

Stookolietoelage 300 euro

Voor wie?

Voor elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf. De toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd.

 

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?

Tot 10 januari 2023 kan u een aanvraag indienen.

Hoe vraagt u de vergoeding aan?

Online via https://stookoliecheque.economie.fgov.be/nl/login

U dient een aantal documenten als bewijs bij uw aanvraag toe te voegen.

Meer info

https://stookoliecheque.economie.fgov.be/nl/login

Contact Center FOD Economie: 0800 120 33 (gratis nummer) of via stookoliecheque@economie.fgov.be

Gepubliceerd op vrijdag 23 september 2022 11.30 u.