Exploitatievergunning

Als u een vestigingsvergunning heeft verkregen om een nachtwinkel te openen, moet u nog een exploitatievergunning aanvragen.

U baat een nachtwinkel uit als:

  • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
  • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
  • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat
  • Wil je op meer locaties een nachtwinkel openen, dan heb je per locatie een exploitatievergunning nodig.

 

Voorwaarden

Een exploitatievergunning voor een nachtwinkel kan enkel ingediend worden als:

  • Een vestigingsvergunning kan voorgelegd worden.
  • Na de uitvoering door de gemeentelijke diensten van een brandveiligheidsonderzoek, een financieel onderzoek, stedenbouwkundig onderzoek, moraliteitsonderzoek en een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten.

Bedrag

Gratis

Afhandeling

  • Door middel van het aanvraagformulier.
  • Te adresseren aan het college van burgemeester en schepenen.

Wat meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier

Meer info

Ronny Gijsen, diensthoofd socio-economische ontwikkeling

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening van het Lokaal bestuur blijft gegarandeerd, maar is aangepast aan de voorschriften rond sociale afstand.

De deuren van het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten. Er wordt gewerkt op afspraak!
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen:
09.00 uur – 12.00 uur | 13.00 uur – 16.00 uur

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
alert-box-close-text