Exploitatievergunning

Als u een vestigingsvergunning heeft verkregen om een nachtwinkel te openen, moet u nog een exploitatievergunning aanvragen.

U baat een nachtwinkel uit als:

  • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
  • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
  • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat
  • Wil je op meer locaties een nachtwinkel openen, dan heb je per locatie een exploitatievergunning nodig.

 

Voorwaarden

Een exploitatievergunning voor een nachtwinkel kan enkel ingediend worden als:

  • Een vestigingsvergunning kan voorgelegd worden.
  • Na de uitvoering door de gemeentelijke diensten van een brandveiligheidsonderzoek, een financieel onderzoek, stedenbouwkundig onderzoek, moraliteitsonderzoek en een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten.

Bedrag

Gratis

Afhandeling

  • Door middel van het aanvraagformulier.
  • Te adresseren aan het college van burgemeester en schepenen.

Wat meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier

Meer info

Ronny Gijsen, diensthoofd socio-economische ontwikkeling