HET MEERJARENPLAN IN EEN NOTENDOP

De gemeenteraad keurde in zitting van 17 december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 goed. Dit plan is opgebouwd rond twee belangrijke pijlers: van Maasmechelen een sterk merk maken en het bestrijden van de kansarmoede in onze gemeente.

Samen met de goedkeuring van het meerjarenplan wordt het burgerplatform Maasmechelen MEEmaken gelanceerd. Via dit platform vraagt het bestuur aan de inwoners naar hun voorstellen en ideeën om van Maasmechelen een sterk merk te maken en de kansarmoede in de gemeente terug te dringen.

Gepubliceerd op woensdag 18 december 2019 9 u.