Inburgeren en Nederlands leren

Bij het agentschap Integratie en Inburgering kunt u terecht voor volgende diensten: inburgering, integratie, Nederlands leren (NT2), sociaal tolken en vertalen en sociaal juridische dienstverlening.

De dienstverlening van het agentschap richt zich zowel tot burgers, diensten als het beleid.

Inburgeringscursus

Voor burgers met een buitenlandse herkomst is er een gratis inburgeringscursus.

Deze cursus bestaat uit:

  • Een cursus over wonen en werken in België in de taal van de cursist of in een taal die hij/zij begrijpt
  • Nederlandse taallessen via erkende taalcentra
  • Individuele begeleiding (naar werk, diplomagelijkschakeling, socioculturele participatie, opleiding…).

Nederlands leren

Wie Nederlands wil leren, krijgt informatie over de cursussen in de buurt. Samen met de cursist wordt gezocht naar een aanbod dat het best bij hem/haar past. Hierbij wordt rekening gehouden met het leertempo en het taalniveau van de kandidaat. Voor de organisatie van de taalcursussen werkt het agentschap samen met het volwassenenonderwijs.

Integratie

Wat het luik integratie betreft, ondersteunt het agentschap lokale besturen en organisaties bij hun diversiteitsbeleid door integratie- en taaldrempels weg te werken.

Het agentschap Integratie en Inburgering biedt begeleidingen en vormingen aan gericht op de praktijk om de toegankelijkheid te verhogen van lokale besturen en organisaties.

Het vormingsaanbod bevat cursussen zoals duidelijke gesproken en/of geschreven taal, communiceren met anderstaligen, omgaan met diversiteit, empowerend werken met vluchtelingen, omgaan met discriminerende uitspraken en 10 tips om actief met diversiteit aan de slag te gaan in de sportclub of vereniging.