Inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt volgende diensten aan:

 • inburgering
 • integratie
 • Nederlands leren (NT2)
 • sociaal tolken en vertalen
 • sociaal-juridische dienstverlening.

Deze dienstverlening richt zich zowel op burgers, diensten als het beleid.

Voor burgers met een buitenlandse herkomst bieden we een inburgeringscursus aan.

Deze cursus bestaat uit:

 • Een cursus over wonen en werken in België in de taal van de cliënt of in een taal die hij/zij begrijpt.
 • Nederlandse taallessen via erkende taalcentra.
 • Individuele begeleiding (naar werk, diploma-erkenning, socioculturele participatie, opleiding…).

Wie Nederlands wil leren, krijgt informatie over de cursussen in de buurt. Samen met de cursist wordt gezocht welk aanbod het best bij hem/haar past. Hierbij wordt rekening gehouden met het leertempo en het taalniveau van de kandidaat. De taalcursussen lopen via het volwassenenonderwijs.

Wat het luik integratie betreft, ondersteunt het Agentschap de lokale besturen en organisaties bij hun diversiteitsbeleid door integratie- en taaldrempels weg te werken.

Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt begeleidingen en vormingen aan gericht op de praktijk om de toegankelijkheid te verhogen van lokale besturen en organisaties.

Vormingsaanbod

 • Duidelijke gesproken en/of geschreven taal
 • Communiceren met anderstaligen
 • Omgaan met diversiteit
 • Empowerend werken met vluchtelingen
 • Omgaan met discriminerende uitspraken
 • 10 tips om actief met diversiteit aan de slag te gaan in uw sportclub of vereniging.

Vormingen kunnen ook op maat worden uitgewerkt.