INFOFLASH: WONEN IN EISDEN-TUINWIJK

Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de woonkwaliteit in Eisden-Tuinwijk. Zowel de nutsmaatschappijen als het eigen bestuur ondernemen diverse acties. Zo is de Watergroep bezig met het vernieuwen van de waterleidingen en wordt de straatverlichting vervangen door duurzame ledverlichting.


Het lokaal bestuur gaat verder met de vergroening van de Tuinwijk met de nodige aandacht
voor verkeersveiligheid en mobiliteit. Om dit te realiseren worden diverse (verkeers)maatregelen genomen die we in deze infoflash graag aan u voorstellen. Deze maatregelen zijn van kracht
zodra de vereiste verkeersborden zijn geplaatst.

Gepubliceerd op donderdag 12 september 2019 12.08 u.