Inschrijving bij verkiezingen als niet-Belg

Als inwoner van België kan je als EU-onderdaan vrijwillig deelnemen aan de verkiezingen van de Belgische leden van het Europees Parlement.

Als je wil deelnemen aan de verkiezingen, dan moet je je wel vooraf inschrijven. Dit kan alleen als je ouder bent dan 18 jaar (op de dag van de verkiezingen) en niet ontzet bent uit het kiesrecht.

Je inschrijving kan je alleen aanvragen in de periode tussen de laatste verkiezing en het opstellen van de kiezerslijst voor de komende verkiezingen. Dit is tot en met 28 februari 2019. Als uit de controle van de voorwaarden blijkt dat je voldoet, word je erkend als kiezer via een beslissing van het schepencollege. Deze beslissing ontvang je via een brief.

Je inschrijvingsformulier moet je binnenbrengen of opsturen naar het Gemeentehuis, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen. Het formulier mag ook door een ander persoon op het��gemeentehuis binnengebracht worden.

Eenmaal ingeschreven ben je kiesplichtig. Dit wil zeggen dat je, tenzij je wettig verontschuldigd bent (bvb wegens ziekte), verplicht moet deelnemen aan de verkiezingen.

Als je eenmaal ingeschreven bent voor de verkiezing van het Europees Parlement blijf je ingeschreven voor alle komende Europese verkiezingen.

Je kan wel, na de verkiezingen en vóór het opstellen van de kiezerslijst een aanvraag indienen om terug geschrapt te worden als kiezer.

Meer info: europeanelections.belgium.be