INSCHRIJVINGEN IN EEN SCHOOL

Vanaf maandag 11 mei 2020 zijn de inschrijvingen in het basisonderwijs en het eerste jaar van het secundair onderwijs gestart. Tot en met 31 augustus 2020 kunnen deze inschrijvingen niét fysiek gebeuren, enkel van op afstand.

Inschrijven van op afstand betekent dat ouders niét naar scholen gaan, maar via e-mail, smartphone, telefoon, GSM of brief … de vraag tot inschrijving van hun kind(eren) aan een school stellen.

Na deze vraag tot inschrijven neemt de school contact op met de ouder(s) om de verdere en nodige afspraken rond een inschrijving te maken.

Let wel: sommige (secundaire) scholen kunnen gebruik maken van een digitaal platform om kinderen /jongeren in te schrijven.

Bezoeken aan een school kunnen ook, maar zijn zeer uitzonderlijk.

Voor u een school kan bezoeken, moet u eerst contact opnemen met de school om de nodige afspraken te maken.

Inschrijvingen voor de hogere jaren van het secundair onderwijs (vanaf het tweede jaar) kunnen vanaf maandag 18 mei 2020.

Ook deze inschrijvingen moeten t.e.m. 31 augustus 2020 van op afstand gebeuren.

Voor ouders die hun kind(eren) willen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, neem zeker contact op met de school én uw CLB. Zij helpen u graag verder! (Deze kinderen moéten wel in een (zorg-)traject naar een verslag zitten of al in het bezit van een (tijdelijk) verslag buitengewoon onderwijs zijn).

Indien u vragen rond een bezoek aan en /of inschrijving in een school heeft, neem contact op met de school. Zij helpen u graag verder.

Indien de maatregelen rond inschrijven in scholen gehandhaafd, versoepeld of verstrengd worden, leest u dit tijdig op deze website.

Vragen rond inschrijven in een school voor het schooljaar 2020-2021
Dirk Herfs, 0474 323 759 of
dirk.herfs@ond.vlaanderen.be

Gepubliceerd op vrijdag 29 mei 2020 10.30 u.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten