INSCHRIJVINGEN IN HET BASISONDERWIJS EN EERSTE JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Vanaf maandag 11 mei 2020 starten de inschrijvingen in het basisonderwijs en het eerste jaar van het secundair onderwijs. Tot minstens maandag 18 mei 2020 kunnen deze inschrijvingen niét fysiek gebeuren, enkel rechtstreeks elektronisch (ouders zijn nog altijd niet welkom op scholen).

Inschrijven in het basisonderwijs en het eerste jaar secundair onderwijs 

Vanaf maandag 11 mei 2020 starten de inschrijvingen in het basisonderwijs en het eerste jaar van het secundair onderwijs.

Tot minstens maandag 18 mei 2020 kunnen deze inschrijvingen niét fysiek gebeuren, enkel rechtstreeks elektronisch (ouders zijn nog altijd niet welkom op scholen).

Rechtstreeks elektronisch inschrijven betekent dat ouders niét naar scholen gaan, maar via e-mail, smartphone, telefoon of brief … de vraag tot inschrijving van hun kind(eren) aan een school stellen. (Let wel: secundaire scholen kunnen gebruik maken van een digitaal platform om jongeren in te schrijven!). Na dit eerste contact neemt de school contact op met de ouder(s) om de verdere en nodige afspraken te maken.

Indien u vragen hierrond hebt, neem contact op met de school! Zij helpen u graag verder.

Voor ouders die hun kind(eren) willen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, neem zeker contact op met de school én uw CLB. Zij helpen u graag verder! (Deze kinderen moéten wel in een (zorg-)traject naar een verslag zitten of al in het bezit van een (tijdelijk) verslag buitengewoon onderwijs zijn).

Jongeren die naar het secundair onderwijs (vanaf het tweede jaar!) gaan, kunnen zich pas inschrijven vanaf maandag 18 mei 2020. Of de inschrijvingen fysiek kunnen of rechtstreeks elektronisch moeten, zal tijdig meegedeeld worden op deze website.

Indien de maatregelen rond inschrijven in scholen gehandhaafd, versoepeld of verstrengd worden, leest u dit tijdig op deze website.

Vragen rond inschrijven in een school voor het schooljaar 2020-2021: Dirk Herfs, 0474 323 759 of dirk.herfs@ond.vlaanderen.be

Gepubliceerd op dinsdag 12 mei 2020 10.12 u.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de corona-maatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten