KAMERVERHUUR ENKEL MET UITBATINGSVERGUNNING

Ben je uitbater van een kamerwoning? Wist je dat je een uitbatingsvergunning nodig hebt, die bewijst dat de kamers voldoen aan het kamerreglement?

Kamers verhuren zonder uitbatingsvergunning kan leiden tot een GAS-boete of sluiting van het gebouw.
Kreeg je een uitbatingsvergunning vóór 1/11/2022? Deze blijft geldig zolang je aan de voorwaarden voldoet, en uiterlijk tot de geldigheidsdatum.

Loopt deze uitbatingsvergunning af? Vraag een nieuwe uitbatingsvergunning aan. Voor deze vergunning gelden de gewijzigde regels van 2022.

Meer info: www.maasmechelen.be/kamerwonen
dienst Omgeving/Huisvesting, Binnenhof 4 - T 089 76 96 79
wonen@maasmechelen.be

Gepubliceerd op vrijdag 22 maart 2024 10.15 u.