Klachten vaccinatiecentrum

Als u gelooft dat u fout werd behandeld door één van onze medewerkers in het vaccinatiecentrum en u krijgt het probleem niet opgelost, dan kan u een klacht indienen.

De klager ontvangt binnen de 10 werkdagen een ontvangstmelding.

Nadat alle beschikbare informatie over de klacht is onderzocht, wordt er binnen 30 werkdagen een beslissing genomen.